Siste nytt fra fiberutbyggingen - Hesseng Sør

Fase 4: Siste innspurt

De fleste kundene i området fikk Altibox-tjenester i innspurten av fjoråret, og for et år det har vært! Det har vært mange hoder, armer og bein som har stått på i månedsvis for å levere splitter ny fiberkabel og tjenester til dere, og vi gleder oss over at så mange nå har tilgang til Altibox på TVAltibox på nett, og ikke minst Altibox på app!

Det gjenstår noe opprydningsarbeid og asfaltering før vi kan si oss ferdig med arbeidet. Kong Vinter har tatt over og hindrer oss fra å rydde oss ferdig, men når han slipper taket vil vi stride til verket.

Har du spørsmål til ditt abonnement, eller kanskje hvordan opptaksfunksjonen fungerer på din nye Altibox? Vi har døgnåpen kundeservice på telefon 75 43 05 00 som er mer en glade for å hjelpe deg!

FASE 4: NÅ NÆRMER DET SEG AKTIVERING AV DE FØRSTE KUNDENE!

Det er fortsatt fremdrift i fiberutbyggingen på Hesseng. Fiberskjøtingen er nå nærmere ferdigstilt, og rørene er lagt inntil husvegg. SRS har fult fokus på å få åpnet tette rør, slik at Svein Thomassen AS kan fullføre fiberblåsingen hos de siste kundene. Denne uka (uke 46) vil bli benyttet til å grave ned resterende kunderør i området. Parallelt med dette begynner vi nå med oppkoblinger på Altibox der infrastrukturen er ferdigstilt – hurra!

Innen utgangen av desember er planen å tilby installasjon til alle kundene tilknyttet prosjektområdene Hesseng Nord og Hesseng Sør. I forkant av innvendig installasjon vil man bli kontaktet av montør fra vår samarbeidspartner Linjeproffen, slik at tidspunkt for oppkobling kan avtales nærmere. Montøren vil sammen med deg finne den beste plasseringen av hjemmesentralen i din bolig, men det er fint om du har gjort deg opp noen tanker om hvor du helst vil ha den allerede før vedkommende kommer.

Linjeproffen har både norsk- og engelsktalende montører. Dersom du finner det utfordrende å kommunisere på engelsk, så kan du gi beskjed om dette når montørselskap kontakter deg for å avtale tidspunkt for oppkobling av kundeutstyr.

Vi ønsker å takke beboerne i området for tålmodigheten dere viser oss nå i utbyggingsperioden. I mens man venter på leveransen kan en jo lese om alle de spennende funksjonene man får tilgang til i Altibox-universet, for nå er det ikke lenge til aktivering!

Fase 4: Statusoppdatering fra Sør-Varanger

Vinteren har atter engang gjort sitt inntog i Sør-Varanger, noe som setter kjepper i hjulene for siste rest av opprydningsarbeidet.

Det gjenstår en del asfaltering på Sandnes og Hesseng, samt et par plasser i Bjørnevatn. Det er også enkelte fibergrøfter som skal etterfylles med veigrus og matjord. Vi har oversikt over hvor dette er tilfellet, og arbeidet vil fortsette så snart snøen smelter til våren. Vår grave-entreprenør er instruert til å gå over alle kutt vi har i gater og innkjørsler, slik at disse blir ryddet. Dette fordi det ikke skal være til hinder for snøbrøyting i vinter.

Vi er også i full gang med aktivering av kunder på Altibox. Det har vært fullt trykk på våre montører og samarbeidspartnere på installasjonssiden som følge av et ekstremt høyt aktivitetsnivå i Finnmark. Vi har nå fått hentet inn 6 nye montørlag som skal være med å sette opp takten på kundeaktiveringene i Sør-Varanger. Installasjoner pågår nå i Bjørnevatn Øst, Bjørnevatn Vest og Bjørnevatn Sør.

Vi regner med å kunne forflytte ressursene til Sandnes og Hesseng i løpet av november.

Vårt kundesenter har mottatt en del spørsmål fra ventende kunder som lurer på om de skal si opp abonnementene de har på TV- og internett hos andre leverandører. Vi vil tilstrebe å sende melding til den enkelte kunde måneden før vi er klare for oppkobling. Vi anbefaler ingen å si opp tjenestene de har i dag før denne meldingen er mottatt. Dersom en har lengre oppsigelsestid hos nåværende leverandør kan vi tilby utsatt aktivering av Altibox-tjenestene. Dette gjøres ved å melde fra til installatør ved oppkobling av kundeutstyr, eller ved å kontakte vårt Kundesenter senest 3 dager etter oppkobling.

Når du får aktivert dine tjenester, og tripper etter å utforske Altibox-universet, kan vi anbefale å lese om de spennende funksjonene en får tilgang til i TV-løsningen fra Altibox.

Fase 4: Fiberutbyggingen fortsetter på Hesseng

Flere og flere fibergrøfter kommer på plass på Hesseng. Denne uka (uke 40) har vi startet opp anleggsarbeider i Ekveien. Vi regner med å holde på med dette området et par dager til, før vi i løpet av neste uke forflytter mannskapene til Bjørkheimveien.

Vi har forsøkt å krysse E6 til området Reinsdyrsveien og Mellomveien, men dette viste seg mer utfordrende enn forventet grunnet stein- og fjellmasse i grunnen. Vi har derfor ikke fått knyttet dette området til node. Vi ser nå på alternative løsninger for denne veikryssingen.

I anleggsperioden vil det normalt være flere gravemaskiner og lastebiler i arbeid. Dette kan medføre noe støy og påvirke trafikkavviklingen i området. Vi vil gjøre alt vi kan for at ulempen skal bli så liten som mulig.

Fibergrøft på Hesseng i forbindelse med fiberutbyggingen i regi av Altibox og Signal

Signal og Altibox graver fibergrøfter på Hesseng i Alta for å kunne levere Altibox

Før anleggsarbeidet i de ulike delene av prosjektområdet startes opp, utføres det kabelpåvisninger. Dette innebærer at det eksisterende kabelnettet fra de forskjellige netteiere blir markert i terrenget før graving startes. Strekene som kan ses på bakken i deler av prosjektområdet er dermed ikke en markering av vår nye trasé, men en merking som viser eksisterende rør- og kabelnett. Eksempler på en slik markering kan du se på bildet nedenfor.

Signal gjør kabelpåvisninger på Hesseng i Sør-Varanger i forbindelse med utbygging av fiber og Altibox

Vi ønsker å takke beboerne i området for tålmodigheten dere viser oss nå i utbyggingsperioden. I mens man venter på leveransen kan en jo lese om alle de spennende funksjonene man får tilgang til i Altibox-universet.

Fase 3: Fremdrift i fiberutbyggingen på Hesseng

Fiberutbyggingen i prosjektområdet Hesseng Sør er nå godt i gang. Vi har de siste to ukene etablert fibergrøfter i Mellomveien og Reinsdyrveien. Arbeidene i dette området vil ferdigstilles denne uka (uke 37).

Gravearbeider i forbindelse med fiberutbyggingen på Hesseng i regi av Signal Bredbånd og Altibox

Når siste finpuss er utført i området ved Mellomveien vil mannskap og maskiner forflytte seg til Tunnelveien og Buen.

I forkant av gravearbeidet i disse områdene vil det utføres kabelpåvisninger. Dette betyr at det eksisterende kabelnettet fra de forskjellige netteiere blir markert i terrenget før graving startes, og det er ikke en markering av vår nye trasé. En kan så vidt skimte denne markeringen i bildet ovenfor. Påvisninger gjøres for å redusere risikoen for skade på eksisterende kabler og rør.

Snart starter Signal opp med fiberutbygging i Tunnelveien på Hesseng

Parallelt med maskingravingen er det et gravelag som etablerer kundestikk fra tomtegrensene og inn til husvegg hos de som har bestilt Altibox. I forkant av graving på tomt vil den enkelte kunde bli kontaktet av representant fra graveentreprenør, slik at en kan enes om mest hensiktsmessige trasé inn til husvegg. Det vil altså ikke bli utført gravearbeider på de enkeltes eiendom før en har fått kommet med innspill om hvor man ønsker at fiberkabelen skal legges.

Dersom du ikke har bestilt enda, kan du melde interesse for fiberbredbånd til din bolig her. Vi anbefaler at du gjør dette snarlig dersom fiberleveransen til din bolig skal være en del av det pågående prosjektet på Hesseng.

Fase 3: Nå starter fiberutbyggingen på Hesseng Sør!

Fiberutbyggingen i Sør-Varanger skrider stadig fremover. De fleste fibergrøftene i prosjektområdene i Bjørnevatn er nå ferdigstilt, og mannskap og maskiner er nå klare for å ta sette spaden i jorda på Hesseng Sør!

Anleggsarbeidet vil starte opp i løpet av neste uke (uke 35). Prosjektområdet Hesseng Sør består av alle gatene sør for Neidenveien (E6), Storskogveien (E105) samt Bjørkheimveien.Kart som viser prosjektområdet Hesseng Sør i Sør-Varanger hvor Signal skal bygge fiber-bredbånd slik at beboerne får tilgang til Altibox

Det er selskapet Svein Thomassen A/S som vil utføre gravearbeidet. Arbeidet vil i første omgang starte opp i Mellomveien. Videre vil det være graveaktivitet i Reinsdyrveien, Tunnelveien, Buen og Jernbaneveien. Når fibergrøftene i disse gatene er på plass er planen å starte opp i Ekveien og Bjørkheimveien. Vi estimerer at anleggsperioden vil vare til utgangen av september.

Du kan trykke her for å se kartutsnitt, hvor de foreløpige gravetraseene på Hesseng er skissert. De grønne traseene viser til graving i løsmasse, mens de sorte innebærer graving over asfalt. I de gråfargede traseene er planen å benytte eksisterende rør. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje/rosa) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox. Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår.

Parallelt med maskingravingen er det et gravelag som etablerer kundestikk fra tomtegrensene og inn til husvegg hos de som har bestilt Altibox. I forkant av graving på tomt vil den enkelte kunde bli kontaktet av representant fra graveentreprenør, slik at en kan enes om mest hensiktsmessige trasé inn til husvegg. Det vil altså ikke bli utført gravearbeider på de enkeltes eiendom før en har fått kommet med innspill om hvor man ønsker at fiberkabelen skal legges.

I anleggsperioden vil det normalt være flere gravemaskiner og lastebiler i arbeid. Dette kan medføre noe støy og påvirke trafikkavviklingen i området. Vi vil gjøre alt vi kan for at ulempen skal bli så liten som mulig.

Dersom du ikke har bestilt fiber og Altibox enda, så bør du gjøre dette nå slik at det ikke graves forbi din husstand! Husk at du med internett via fiber og TV fra Altibox får super hastighet på bredbåndet og en fleksibel tv-løsning hvor du kan skreddersy din TV-pakke. Du kan melde interesse for fiber til din husstand her.

Fase 2: Fiberutbygging i Sør-Varanger

Mannskapene hos vår entreprenør Svein Thomassen AS graver fiber så busta fyker! I Sør-Varanger pågår det nå fiberutbygging i rekordstor skala; vi er i gang i prosjektområdene Bjørnevatn Øst, Bjørnevatn Vest, Bjørnevatn Sør og Hesseng Nord. Etter hvert som anleggsarbeidet i disse områdene blir ferdigstilt, vil mannskap og maskiner forflytte seg til de planlagte prosjektene i Sandnes, Hesseng Sør og i sentrumsområdet.

Det har vært en spesiell vår for oss alle. En utrolig lang vinter, kombinert med situasjonen knyttet til Covid-19, gjør at vi per nå ligger noe bak opprinnelig fremdriftsplan. Vi gjør det vi kan for å få levert fiber og Altibox til så mange som mulig denne sesongen, før vinteren nok en gang brer seg over landet.

Vi vil oppdatere med nærmere informasjon om oppstart av gravearbeider for de enkelte områder når planen for dette er klar.

Fase 2: Vi bekrefter utbygging av fiberbredbånd i Bjørnevatn og Sandnes!

Salget i Kirkenes har gått over all forventning! Vi har tidligere bekreftet utbygging av fiberbredbånd både i Bjørnevatn og Sandnes, og det er med våre bredeste smil vi nå også kan meddele at beboerne på Hesseng vil få tilgang til fiber fra Signal og tjenester fra Altibox.

Vi starter nå prosjektering av området, der vi planlegger hvor vi skal grave for at fiberen skal komme frem til alle som har bestilt. Tiden fremover vil i tillegg benyttes til å innhente gravetillatelser fra kommune og berørte grunneiere. Vi skulle gjerne brettet opp ermene og satt første spadetak i jorda allerede nå, men som vi nordboere vet: «Winter is coming»! Vi vil starte opp gravearbeidene våren 2020, når frost og tele har sluppet taket.

Dersom du ikke har bestilt enda, kan du melde interesse for fiberbredbånd til din bolig her. Vi anbefaler at du gjør dette snarlig slik at din husstand inkluderes når gravetraseene planlegges.

Fase 1: Nå kan du bestille Altibox!

Hurra – endelig kan vi levere lynraskt fiberbredbånd også i Finnmark!

Vi i Signal utreder nå mulighetene for å bygge ut fiberbredbånd, slik at vi kan tilby markedets beste TV- og bredbåndtjenester til husstandene i Hesseng.

Som Signal-kunde får du en egen fiberkabel inn til boligen din. Dette betyr at du slipper å dele kapasiteten med naboen, har samme fart i både opp- og nedlasting og får stabilt nett hele døgnet. Fiber hele veien inn til brukeren gir så godt som ubegrenset nettkapasitet og er den aksessteknologien som er aller best dimensjonert for framtiden. Med den kapasiteten og hastigheten som fiberoptikk tilbyr, er Signal med tjenester fra Altibox i stand til å garantere at fiber skal kunne takle framtidens økning i datatrafikk – selv om økningen blir enorm.

For å kunne beslutte utbygging i området er vi avhengig av tilstrekkelig interesse fra beboerne. Ikke la denne sjansen gå fra deg!

Du kan se mer om tilbudet og melde din interesse her, og om du har spørsmål er du hjertelig velkommen til å kontakte vårt Kundesenter.

Har du enda ikke bestilt fiber, men ønsker tilbud?

Meld interesse for fiber til ditt hjem her:

Se hvordan vi bygger ut fiber

Hva skjer fra du bestiller fiber til du kan ta tjenesten i bruk? 

FASE 1: BESTILLING

FASE 2: PLANLEGGING

FASE 3: UTBYGGING OG EGENINNSATS

FASE 4: INSTALLASJON

FASE 5: BRUK OG KUNDESERVICE

Du har blitt videresendt

Velkommen til Signal!

Siden du nettopp prøvde å besøke, er nå lagt ned etter at din leverandør har blitt en del av Signal Bredbånd AS. 

Siden du er videresendt til, inneholder informasjon om dine tidligere produkter, eller bestillingsmuligheter om vi enda ikke kan levere Altibox i ditt område. 

Dersom du allerede har fått fiber og Altibox, kan du forholde deg til forsiden vår, signal.no.