Siste nytt fra fiberutbyggingen - Sandnes

Fase 4: Siste innspurt

De fleste kundene i området fikk Altibox-tjenester i innspurten av fjoråret, og for et år det har vært! Det har vært mange hoder, armer og bein som har stått på i månedsvis for å levere splitter ny fiberkabel og tjenester til dere, og vi gleder oss over at så mange nå har tilgang til Altibox på TVAltibox på nett, og ikke minst Altibox på app!

Det gjenstår noe opprydningsarbeid og asfaltering før vi kan si oss ferdig med arbeidet. Kong Vinter har tatt over og hindrer oss fra å rydde oss ferdig, men når han slipper taket vil vi stride til verket.

Har du spørsmål til ditt abonnement, eller kanskje hvordan opptaksfunksjonen fungerer på din nye Altibox? Vi har døgnåpen kundeservice på telefon 75 43 05 00 som er mer en glade for å hjelpe deg!

FASE 4: NÅ ER 40 KUNDER I PROSJEKTET KOBLET OPP PÅ ALTIBOX!

Stadig flere kunder i prosjektområdet Sandnes får nå tilgang til sine Altibox-tjenester. I skrivende stund har montørene hos vår samarbeidspartner Linjeproffen akkurat aktivert kunde nummer 40 – Dette varmer våre fiberhjerter!

Vi håper de som har fått aktivert sine tjenester har fått på seg safarihatten, og er godt i gang med å utforske det spennende Altibox-universet. Dersom du har bestilt TV-tjenester vil du i tillegg til de mest populære kanalene få poeng til å velge akkurat det innholdet du ønsker: Er det Premier League, siste serien fra HBO Nordic, barnefilmer, eller noe helt annet? Med nye Altibox TV kan du enkelt logge inn på Mine sider og tilpasse innholdet slik du vil ha det.

Linjeproffen vil fortløpende kontakte de resterende kundene som venter på sin leveranse, slik at tidspunkt for aktivering av tjenester kan avtales. Linjeproffen har både norsk- og engelsktalende montører. Dersom du finner det utfordrende å kommunisere på engelsk, så kan du gi beskjed om dette når montørselskap kontakter deg for å avtale tidspunkt for oppkobling av kundeutstyr.

På grunn av situasjonen knyttet til Covid-19 har vi av smittevernhensyn midlertidig stengt vårt kundemottak i Kirkenes. Dersom du har spørsmål om Signal eller Altibox kan du kontakte vårt Kundesenter. Du kan lese mer om våre smittevernstiltak her.

Fase 4: Statusoppdatering fra Sør-Varanger

Vinteren har atter engang gjort sitt inntog i Sør-Varanger, noe som setter kjepper i hjulene for siste rest av opprydningsarbeidet.

Det gjenstår en del asfaltering på Sandnes og Hesseng, samt et par plasser i Bjørnevatn. Det er også enkelte fibergrøfter som skal etterfylles med veigrus og matjord. Vi har oversikt over hvor dette er tilfellet, og arbeidet vil fortsette så snart snøen smelter til våren. Vår grave-entreprenør er instruert til å gå over alle kutt vi har i gater og innkjørsler, slik at disse blir ryddet. Dette fordi det ikke skal være til hinder for snøbrøyting i vinter.

Vi er også i full gang med aktivering av kunder på Altibox. Det har vært fullt trykk på våre montører og samarbeidspartnere på installasjonssiden som følge av et ekstremt høyt aktivitetsnivå i Finnmark. Vi har nå fått hentet inn 6 nye montørlag som skal være med å sette opp takten på kundeaktiveringene i Sør-Varanger. Installasjoner pågår nå i Bjørnevatn Øst, Bjørnevatn Vest og Bjørnevatn Sør.

Vi regner med å kunne forflytte ressursene til Sandnes og Hesseng i løpet av november.

Vårt kundesenter har mottatt en del spørsmål fra ventende kunder som lurer på om de skal si opp abonnementene de har på TV- og internett hos andre leverandører. Vi vil tilstrebe å sende melding til den enkelte kunde måneden før vi er klare for oppkobling. Vi anbefaler ingen å si opp tjenestene de har i dag før denne meldingen er mottatt. Dersom en har lengre oppsigelsestid hos nåværende leverandør kan vi tilby utsatt aktivering av Altibox-tjenestene. Dette gjøres ved å melde fra til installatør ved oppkobling av kundeutstyr, eller ved å kontakte vårt Kundesenter senest 3 dager etter oppkobling.

Når du får aktivert dine tjenester, og tripper etter å utforske Altibox-universet, kan vi anbefale å lese om de spennende funksjonene en får tilgang til i TV-løsningen fra Altibox.

Fase 3: Forhåndsinstallasjoner på Sandnes

Vi har nå startet opp med forhåndsinstallasjoner i prosjektområdet på Sandnes. Våre montører vil sammen med montører fra vår samarbeidspartner Linjeproffen kontakte alle som har bestilt, slik at tidspunkt for oppkobling av innvendig utstyr kan avtales. Vi benytter både norsk- og engelsktalende montører – dersom det er vanskelig for deg med engelsk så kan du gi beskjed om dette ved avtalebooking.

Forhåndsinstallasjon innebærer at vi kobler opp utstyret innvendig i boligene, selv om det gjenstår grave- og fiberarbeider før vi får fibersignalet frem. En vil derfor ikke ha tilgang til Altibox-tjenester etter forhåndsinstallasjonen, men tjenestene vil kunne aktiveres raskt når fibergrøftene er gravd, og fiberen blåst og skjøtt.

Årsaken til at vi ønsker å forhåndsinstallere utstyr er for å sikre fremdrift i prosjektene. Samtidig bidrar forhåndsinstallasjonene til å fordele trykket på de dyktige montørene våre, slik at de får koblet opp Altibox så raskt som mulig når infrastrukturen videre i nettet er klar.

Montøren vil sammen med deg finne den beste plasseringen av hjemmesentralen i din bolig, men det er fint om du har gjort deg opp noen tanker om hvor du helst vil ha den allerede før vedkommende kommer.

Parallelt med arbeidet med forhåndsinstallasjoner utføres gravearbeider for å få på plass tilførselskabelen til området. Vi regner med å kunne starte med blåsing av stamfiber denne uka.

Fase 4: Opprydningsarbeider pågår!

Denne uka (uke 39) ble anleggsarbeidene i området Siktdalsveien, Kildejordet og Langfjordveien ferdigstilt. Det har også blitt utført opprydningsarbeider, noe som vil fortsette også i neste uke.

Det gjenstår noe anleggsaktivitet i form av kryssing av fylkesveier. Dette må til for å kunne koble området mot nodehytta (fibersentralen). Vi venter på nærmere informasjon fra Statens Vegvesen om når dette kan gjennomføres. Vi vil oppdatere disse nettsidene når fremdriftsplan er klar.

Det har vært stor aktivitet i Sør-Varanger de siste månedene, og vår grave-entreprenør Svein Thomassen A/S har stått for et ekstremt antall gravemeter. Selv om enkelte kundetraseer nå er utførte, så gjenstår det fremdeles en del arbeid med node, fibertilførsel og lignende. Når det nærmer seg klart for aktivering i de enkelte områder vil vi gi beskjed om dette per SMS til de det gjelder. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før denne tid.

Fase 3: Siste innspurt i gravearbeidene

De fleste av fibergrøftene på Sandnes er nå på plass. Denne uka (uke 37) er det to gravelag på oppdrag fra vår entreprenør som befinner seg i prosjektområdet for siste finpuss. Det ene laget ferdigstiller i disse dager arbeidene i området Malmgrenveien/Taftesonveien. Det andre laget utfører siste rest av fibergrøftene i Siktdalsveien, Kildejordet og Langfjordveien.

Signal og Altibox bygger fiber i Sikdalsveien på Sandnes i Sør-Varanger

Når gravearbeidene i de enkelte områdene er ferdigstilt, så rydder vi opp etter oss og bandasjerer gravesår. Det er et eget lag fra vår entreprenør som har ansvaret for opprydningen. Det hender at de ligger litt bak lagene som utfører selve gravearbeidene, og det kan derfor være en liten forsinkelse mellom graving og rydding. Det er likevel ingen grunn til å bekymre seg for at gravesårene ikke skal bli lappet – det er veldig viktig for oss at områdene ser like fine ut når vi forlater som da vi ankom.

Denne uka vil vi fortsette opprydningsarbeidene i Malmgrenveien, Taftesonveien, Gresselveien, Foslundveien, Øyjordveien og Nosteveien.

Opprydningsarbeid på Kildejordet i etterkant av fiberutbyggingen i Sandnes i regi av Signal og Altibox

Vi ønsker å takke beboerne i området for tålmodigheten dere viser oss nå i utbyggingsperioden. Mens man venter på leveransen kan en jo lese om alle de spennende funksjonene man får tilgang til i Altibox-universet.

Fase 3: Oppdatering på grave- og oppryddingsarbeid

Vi jobber så godt vi kan med å få levert fiber, og vi ønsker å rette en stor takk for tålmodigheten vi har blitt vist under graveperioden.

Vi har mottatt henvendelser fra beboere i området med spørsmål knyttet til hvordan gravearbeidet og oppryddingen foregår. Det er viktig for oss at området ser like fint ut når vi forlater som da vi ankom. Mens gravearbeidet pågår vil det i enkelte tilfeller være nødvendig at grøftene ligger åpne i mer enn en dag, slik at vi skal kunne få på plass alt av rør og kabler før vi kan lukke grøfta igjen. Vi håndterer oppryddingsarbeidet så snart det lar seg gjøre, og beklager de ulemper dette medfører.

På grunn av omfanget av utbyggingen jobber vi så raskt vi kan, og prøver derfor å utnytte helgene for å få levert til alle og ryddet områdene før vinteren. I forbindelse med forberedelser for asfaltering søndag 23.08, ble vi gjort oppmerksomme på at det ble utført støyende arbeid i området. Vi tar slike tilbakemeldinger på alvor og beklager på det sterkeste. Vår underentreprenør SRS Maskin avsluttet arbeidet så snart de ble varslet om at arbeidet var til sjenanse, og vi lover at dette ikke skal gjenta seg.

Vi setter pris på tilbakemeldinger og tar alle henvendelser alvorlig. Kontakt oss gjerne direkte på utbygging-kirkenes@signal.no, så vil vår lokale prosjektleder Rune Bakken Larsen, eller anleggsleder Håvar Eikrem, følge opp saken.

Fase 3: Statusrapport fra fiberutbyggingen på Sandnes

Fiberutbyggingen på Sandnes skrider stadig fremover. I disse dager (uke 34) jobbes det med å få ferdigstilt fibergrøftene i områdene Gresselvveien, Foslundveien, Øyjordveien og Nosteveien.

Gravearbeider i forbindelse med fiberutbygging i regi av Signal Bredbånd og Altibox på Sandnes i Sør-Varanger

Gravearbeider på Sandnes i Sør-Varanger i forbindelse med utbygging av Fiber og Altibox i regi av Signal

Neste punkt på agendaen til vår grave-entreprenør Svein Thomassen AS er å gjenoppta gravearbeidene i Siktdalsveien, Kildejordet og Langfjordveien. Vi estimerer at en vil komme i gang her i løpet av neste uke (uke 35).

Parallelt med maskingravingen vil det foregå arbeid med å etablere fiber-rør inn til husveggen til de som har bestilt Altibox – altså arbeid med kundestikk. I forkant av graving på tomt vil den enkelte kunde bli kontaktet av representant fra graveentreprenør, slik at en kan enes om mest hensiktsmessige trasé inn til boligen.

Når det gjelder opprydningsarbeider så er det et eget lag på oppdrag fra vår entreprenør som har ansvaret for lapping og bandasjering av gravesår. Dette laget ligger nå litt bak gravelagene, og det kan derfor være en forsinkelse mellom gravearbeid og opprydning i de enkelte områdene. Vi beklager forsinkelsen, og forsikrer dere om at ryddearbeidet vil bli utført snarlig. Det er viktig for oss at området ser like fint ut når vi forlater som da vi ankom.

Dersom du ikke har bestilt ennå kan du melde interesse for fiber til din bolig her. Sjekk også gjerne ut denne saken for å bli kjent med gjengen som jobber på kontoret i Kirkenes – uten disse gutta på laget hadde ikke prosjektene i Sør-Varanger vært mulig å realisere!

Fase 3: Graveaktivitet på Sandnes

Den rekord-store fiberutbyggingen i Sør-Varanger pågår for fullt! På Sandnes planlegger vår entreprenør Svein Thomassen AS med underleverandører nå å starte opp maskingraving i området Gresselvveien, Foslundveien, Øyjordveien og Nosteveien.

Signal starter nå opp gravearbeider i Øyjordveien på Sandnes i Sør-Varanger slik at beboerne får tilgang til fiber i løpet av året

Planlagte gravearbeider i forbindelse med fiberutbygging på Sandnes

Parallelt med maskingravingen vil arbeidet med å grave kundestikk fortsette. Etablering av kundestikk innebærer at det legges fiber-rør fra kundes tomtegrense og inn til husvegg. I forkant av graving på tomt vil den enkelte kunde bli kontaktet av representant fra graveentreprenør, slik at en kan enes om mest hensiktsmessige trasé inn til boligen.

Det vil også være mannskaper ute i disse områdene som utfører kabelpåvisninger. Dette betyr at det eksisterende kabelnettet fra de forskjellige netteiere blir markert i terrenget før graving startes, og det er ikke en markering av vår nye trasé. Dette gjøres for å redusere risikoen for skade på eksisterende kabler og rør.

Dersom du ikke har bestilt enda, kan du melde interesse for fiberbredbånd til din bolig her. Vi anbefaler at du gjør dette snarlig dersom fiberleveransen til din bolig skal være en del av det pågående prosjektet på Sandnes.

Fase 3: Nå starter anleggsarbeidene på Sandnes!

Gravearbeidene i Bjørnevatn nærmer seg ferdigstilt, og mannskap og maskiner er nå klare til å forflytte seg til prosjektområdet på Sandnes!

Det er allerede startet opp med rydding av skog ved Kildejordet, og i løpet av de siste dagene av juli vil det også settes i gang maskingraving. Det er selskapet Svein Thomassen A/S som vil utføre gravearbeidet. Parallelt med arbeidet på Kildejordet vil det være graveaktivitet i Sikdalsveien og Langfjordveien.

I Foslundveien, Nosteveien, Øbergveien og Gresselvveien utføres det i disse dager graving av kundestikk. Etablering av kundestikk innebærer at det legges fiber-rør fra kundes tomtegrense og inn til husvegg. I forkant av graving på tomt vil den enkelte kunde bli kontaktet av representant fra graveentreprenør, slik at en kan enes om mest hensiktsmessige trasé inn til boligen. Maskingravingen vil starte opp i disse gatene når fibergrøftene ved Kildejordet og Sikdalsveien er ferdigstilte.

Du kan trykke her for å se kartutsnitt, hvor de foreløpige gravetraseene i prosjektområdet er skissert. De grønne traseene viser til graving i løsmasse, mens de sorte innebærer graving over asfalt. I de gråfargede traseene er planen å benytte eksisterende rør. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje/rosa) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox. Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår.

Før oppstart av graveaktivitet i de enkelte delene av prosjektområdene gjennomføres det kabelpåvisninger. Dette betyr at det eksisterende kabelnettet fra de forskjellige netteiere blir markert i terrenget før graving startes, og det er ikke en markering av vår nye trasé. Dette gjøres for å redusere risikoen for skade på eksisterende kabler og rør.

Dersom du ikke har bestilt fiber og Altibox enda, så bør du gjøre dette nå slik at det ikke graves forbi din husstand! Husk at du med internett via fiber og TV fra Altibox får super hastighet på bredbåndet og en fleksibel tv-løsning hvor du kan skreddersy din TV-pakke. Du kan melde interesse for fiber til din husstand her.

Har du enda ikke bestilt fiber, men ønsker tilbud?

Meld interesse for fiber til ditt hjem her:

Se hvordan vi bygger ut fiber

Hva skjer fra du bestiller fiber til du kan ta tjenesten i bruk? 

FASE 1: BESTILLING

FASE 2: PLANLEGGING

FASE 3: UTBYGGING OG EGENINNSATS

FASE 4: INSTALLASJON

FASE 5: BRUK OG KUNDESERVICE

Du har blitt videresendt

Velkommen til Signal!

Siden du nettopp prøvde å besøke, er nå lagt ned etter at din leverandør har blitt en del av Signal Bredbånd AS. 

Siden du er videresendt til, inneholder informasjon om dine tidligere produkter, eller bestillingsmuligheter om vi enda ikke kan levere Altibox i ditt område. 

Dersom du allerede har fått fiber og Altibox, kan du forholde deg til forsiden vår, signal.no.