Siste nytt fra fiberutbyggingen - Neverdal

Fase 3: Endelig fortsetter fiberutbyggingen i Neverdal!

Frost og tele er nå et tilbakelagt kapittel, og vi i Signal er så glade for å endelig bli møtt av klorofyllgrønne savanner når vi titter ut vinduet. Det er mange grunner til å sette pris på våren, men for oss er det største høydepunktet at vi kan grave fiber slik at flere nordlendinger får tilgang til lynraskt fiberbredbånd.

I Neverdal har arbeidskarene i Meløy Energi allerede gjenopptatt gravearbeidene. I disse dager befinner de seg i Angelbakken. De har også utført noe arbeid i Hestveien, hvor det har vært reparasjon av fiberskap og kabel.

56 kunder i Neverdal har nå fått på plass sine Altibox-tjenester, og nå ser vi frem til å kunne levere til de resterende! Ta kontakt med vårt Kundesenter som du har spørsmål knyttet til din leveranse.

Fase 3: Pause i gravearbeidene

Frost og tele har gjort gravearbeidene i Neverdal utfordrende, og nå har vår entreprenør Meløy Energi sett seg nødt til å parkere gravemaskinene for en periode. Gravearbeidene starter opp igjen så snart klimaet tillater det.

Frem til nå har 32 kunder i prosjektområdet fått koblet opp sine Altibox-tjenester. Vi vil fortsette installasjonene hos de som allerede har fått gravd fiberkabelen frem til husveggen. De resterende vil få nærmere informasjon om innvendige installasjoner når gravearbeidene er ferdigstilt.

Fase 4: Nå kobler vi opp kunder på Altibox!

Hurra – nå har de første kundene i prosjektområdet Neverdal i Meløy kommune fått koblet opp sine Altibox-tjenester.

I løpet av de siste ukene har montører fra Meløy Energi koblet opp 14 kunder. Vi håper de som har fått fiber og Altibox i hus er fornøyde så langt, og er i gang med å utforske tjenestene.

Vi vil i tiden fremover fortsette de innvendige installasjonene. I mars har vi planlagt oppkobling av i overkant av 30 kunder i Svahellaveien, Strandveien og Fjellmyra. I forkant av oppkobling vil montør ta kontakt med de det gjelder, slik at en kan avtale nøyaktig tidspunkt for installasjon. Montøren vil sammen med deg finne den beste plasseringen av hjemmesentralen i din bolig, men det er fint om du har gjort deg opp noen tanker om hvor du helst vil ha den allerede før vedkommende kommer.

Dersom du har bindingstid/oppsigelsestid hos en annen leverandør er det viktig at du kontakter oss senest 3 dager etter montør har vært på besøk, slik at vi kan sørge for at du unngår dobbeltfakturering.

 

Fase 3: Nå er det klart for egeninnsats!

Nå er det klart for egeninnsats for en del av kundene i prosjektområdet i Neverdal. Gateadressene som er klargjort er Fjellmyra, Hestveien, Steingårdsveien, Strandveien og Svahellaveien. De det gjelder vil i løpet av fredag 31.01 motta E-post og SMS med instruksjoner for å gjennomføre egeninnsatsen. Det er viktig at egeninnsatsen blir utført så snart som mulig slik at ikke fremdriften i prosjektet forsinkes ytterligere.

«Å utføre egeninnsats» betyr at man selv graver ned fiberrør fra tomtegrensen og frem til husveggen. Vi har lagt klar rørkveil på eiendommen til de som har bestilt med egeninnsats i områdene hvor det nå er klart for fiberblåsning. Les mer om hvordan du graver ned fiberrøret selv her og se gjerne filmen under.’

Dersom man ikke har anledning til å utføre egeninnsatsen kan vår graveentreprenør grave helt inn til husvegg mot et tillegg i etableringsprisen. Dersom dette er ønskelig er det viktig at du tar kontakt med vårt Kundesenter snarest.

Våre entreprenør i området holder fremdeles på med anleggsarbeid i Angellbakken.

Fase 3: Anleggsarbeidene fortsetter i Neverdal

Gravearbeidene i Neverdal skrider stadig fremover. Fiberkabelen er nå gravd ned i Hestveien, og mannskap og maskiner vil nå utføre arbeid i Angelbakken.

Forsinkelser i andre prosjekt har medført at færre graveressurser enn antatt har vært tilgjengelige, men Meløy Energi står på for å få levert fiber til beboerne i Neverdal så raskt som mulig.

Vi har begynt å planlegge de innvendige installasjonene. I første omgang vil dette utføres hos kunder i i Steingårdsveien, Strandveien, Fjellmyra og Svahellaveien. Montør vil kontakte de det gjelder i løpet av de nærmeste ukene, slik at nøyaktig tidspunkt for installasjon kan avtales. Montørene vil videre koble opp kunder fortløpende etter hvert som gravearbeidene ferdigstilles.

Montøren vil sammen med deg finne den beste plasseringen av hjemmesentralen i din bolig, men det er fint om du har gjort deg opp noen tanker om hvor du helst vil ha den allerede før vedkommende kommer.

 

Fase 3: Gravearbeid i Hestveien

Denne uka vil Meløy Energi utføre gravearbeider i Hestveien. I uken som kommer vil de fortsette i Angellbakken. Gravearbeidene vil fortsette så lenge klimaet tillater det, og vi vil strekke oss langt for å levere til så mange som mulig før tele setter en stopper for videre fremdrift.

Hvis du ikke har bestilt enda så begynner det å haste. Meld din interesse for fiberbredbånd her, slik at vi ikke graver forbi din husstand.

 

 

Fase 3: Fremdrift i Neverdal

Til tross for at temperaturene stadig kryper nedover gradestokken, skrider gravearbeidene i Neverdal fremover. Mannskapene i Meløy Energi har ikledd seg stillongsen, og er godt i gang med anleggsarbeidet i Fjellmyrveien.

Vi vil fortsette arbeidet så lenge klimaet tillater det, men som de fleste nordboere vet: «Winter is coming»! Vi vil gjøre vårt ytterste for å få levert til flest mulig før tela setter en stopper for videre gravearbeid.

Fase 3: Nå er gravearbeidet i gang!

Meløy Energi har nå startet opp gravearbeidet i prosjektområdet i Neverdal. De holder nå på i Steingårdsveien.

Når arbeidet i Steingårdsveien er ferdigstilt vil mannskap og maskiner forflytte seg til Svahellaveien og Fjellmyra.

Dersom du ikke har bestilt fiberbredbånd ennå, bør du gjøre dette snarest slik at det ikke graves forbi din husstand. Du kan lese mer om tjenestene vi kan tilby i Neverdal her.

Fase 3: Forsinket oppstart

På grunn av utvidelse av prosjektet på Reipå har vi ikke fått startet opp gravearbeidene i prosjektområdet i Neverdal som planlagt. Meløy Energi estimerer at de er klare til å ta fatt på fiberutbyggingen i Neverdal i uke 43.

Vi ønsker å takke beboerne i Neverdal for tålmodigheten, og vi gleder oss til å kunne levere Altibox til dere!

Fase 3: Nå nærmer det seg oppstart av gravearbeider i Neverdal

Fiberutbyggingen i Neverdal nærmer seg med stormskritt.

Det er Meløy Energi som er grave-entreprenør i prosjektet. De er nå i sluttfasen av gravearbeidet i prosjektområdet på Reipå, og regner med å forflytte mannskap og maskiner til Neverdal i løpet av uke 40.

Dersom du ikke har bestilt enda kan du se tilbud og melde interesse for fiberbredbånd her.

Kontakt gjerne vårt Kundesenter om du har spørsmål om Signal eller tjenestene vi tilbyr. Vi er alltid klare for en hyggelig fiberprat.

Har du enda ikke bestilt fiber, men ønsker tilbud?

Meld interesse for fiber til ditt hjem her:

Se hvordan vi bygger ut fiber

Hva skjer fra du bestiller fiber til du kan ta tjenesten i bruk? 

FASE 1: BESTILLING

FASE 2: PLANLEGGING

FASE 3: UTBYGGING OG EGENINNSATS

FASE 4: INSTALLASJON

FASE 5: BRUK OG KUNDESERVICE