Siste nytt fra fiberutbyggingen - Åsen/Sentrum

FASE 3: NÅ BYGGER VI FIBERBREDBÅND I SANDNESSJØEN

Våre fiberhjerter banker litt ekstra nå som anleggsarbeidene i prosjektområdet Åsen i Sandnessjøen endelig er i gang igjen! Det er selskapet Bendiksen Entreprenør A/S som utfører gravearbeidet. I første omgang er det i Åsgata det vil foregå graveaktivitet.

På bildet nedenfor ser du de dyktige mannskapene hos Bendiksen Entreprenør A/S i sitt naturlige og foretrukne habitat. Det er fibergrøfter de kan aller best, og her gjør de klart for fiberkablene som skal tjene beboerne i Åsen med Altibox.

I anleggsperioden vil det normalt være flere gravemaskiner og lastebiler i arbeid. Dette kan medføre noe støy og påvirke trafikkavviklingen i området. Vi vil gjøre alt vi kan for at ulempen skal bli så liten som mulig.

Det kan se rotete ut mens arbeidet pågår, men vi forsikrer om at det vil ryddes opp før vi avslutter fiberutbyggingsprosjektet.

Vårt kundesenter har mottatt en del spørsmål fra ventende kunder som lurer på om de skal si opp abonnementene de har på TV- og internett hos andre leverandører. Vi vil tilstrebe å sende melding til den enkelte kunde måneden før vi er klare for oppkobling. Vi anbefaler ingen å si opp tjenestene de har i dag før denne meldingen er mottatt. Dersom en har lengre oppsigelsestid hos nåværende leverandør kan vi tilby utsatt aktivering av Altibox-tjenestene. Dette gjøres ved å melde fra til installatør ved oppkobling av kundeutstyr.

Fase 3: Endelig grønt lys for videre fiberutbygging!

Vi har nå mottatt tilstrekkelig antall bestillinger i Åsen, og har fått grønt lys for å fortsette fiberutbyggingen i området. Alt av materiell har ankommet Sandnessjøen; både rør, skap, søketråd og varselbånd – så nå gleder vi oss til å ta fatt på utbyggingen igjen!

Det er vår samarbeidspartner Bendiksen Entreprenør AS som vil stå for både gravearbeid og installasjoner. De starter opp gravearbeidene i Åsgata i uke 43. I anleggsperioden vil det normalt være flere gravemaskiner og lastebiler i arbeid. Dette kan medføre noe støy og påvirke trafikkavviklingen i området. Vi vil gjøre alt vi kan for at ulempen skal bli så liten som mulig.

Gravearbeidene vil fortsette så lenge klimaet tillater det, men som de fleste nordboere vet; «Winter is coming!»

Installasjonene vil utføres forløpende etter hvert som fibergrøftene til de enkelte husstandene er på plass. Vi vil sende beskjed per SMS når det er klart for oppkobling i de ulike delene av Åsen. En trenger ikke å si opp tjenestene man har hos nåværende leverandør før denne meldingen er mottatt.

Vi ønsker å takke alle beboerne i Åsen for tålmodigheten. For å bøte på ventetiden er det laget et meget fordelaktig tilbud, med blant annet gratis etablering av fiber.

Fase 3: Nå fortsetter vi fiberutbyggingen i Åsen!

En gledelig nyhet! Etter nøye vurderinger har Signal nå besluttet å gjenoppta fiberutbyggingen i Åsen. Vår samarbeidspartner Bendiksen Entreprenør AS er klare for å sette første spadetak i jorda allerede i mai, så fremt det fortsatt er tilstrekkelig interesse for fiberutbygging i området!

Våren 2018 bygde vi ut fiber-bredbånd til store deler av Åsen. Underveis i prosjektet ble det tydelig at området er av en slik karakter at arbeidet med å grave grøfter til fremføring av fiberkablene ble langt mer omfattende og kostnadskrevende enn først antatt. Vi ble derfor nødt til å aktivere bremsene og prosjektere området på nytt.

Planleggingsarbeidet er nå ferdigstilt, og vi er endelig klare til å levere fiber og Altibox til flere av beboerne i Åsen. Vi har derfor gjenopptatt salget i deler av det opprinnelige utbyggingsområdet. I kartutsnittet nedenfor er området vi nå planlegger å bygge ut i markert med grønt. Adressene som befinner seg i området som er markert med gult vil ikke bli bygd ut med fiberbredbånd i første omgang. Vi vil gjøre en ny vurdering på dette området når grønt område ferdigstilt.

 

 

Vi ønsker å takke alle beboerne i Åsen for tålmodigheten. For å bøte på ventetiden er det laget et meget fordelaktig tilbud, med blant annet gratis etablering av fiber. Vi håper at interessen er høy slik at vi kan realisere den videre fiberutbyggingen.

Den nærmeste tiden vil våre salgsrepresentanter kontakte alle beboerne i nabolaget for å fortelle om vårt tilbud og våre Altibox tjenester. På grunn av de spesielle omstendighetene vi befinner oss i, vil dere i første omgang bli kontaktet per telefon istedenfor ved oppmøte. Du kan også melde din interesse her.

Fase 3: Åsen/Sentrum

Da er vinteren i anmarsj, og på grunn av frost og tele i bakken må vi parkere gravemaskinene for i år. Da en del gravearbeid gjenstår vil vi ikke lykkes med å få koblet opp alle som har bestilt før mot våren. De som får utsatt sin fiberleveranse til vår/sommer 2019 vil motta nærmere informasjon om dette.

Vi ønsker å takke for deres tålmodighet, og ser frem til våren da fremdriften kan fortsette. Hvis noe er uklart skal du ikke nøle med å kontakte vårt Kundesenter .

14. november 2018: Vi er nå godt i gang med gravearbeidet i området Åsen/Sentrum og omtrent 30% av gravingen er ferdigstilt. Det er vår egen entreprenøravdeling i Signal Bredbånd AS som står for selve anleggsarbeidet.

Akkurat nå er det foretatt midlertidig gravestopp, slik at vi ta unna nødvendig opprydning før vinteren. Dersom klimaet tillater det vil vi fortsette anleggsarbeidet så snart denne opprydningen er utført, slik at vi får levert til så mange som mulig før frost og tele setter inn.

For de som allerede har fått fiberkabelen frem til sin bolig starter vi nå med oppkobling. De det gjelder vil bli kontaktet av montør, slik at innvendig installasjon kan avtales nærmere. Montøren vil sammen med deg finne den beste plasseringen av hjemmesentralen i din bolig, men det er fint om du har gjort deg opp noen tanker om hvor du helst vil ha den allerede før vedkommende kommer.

Vårt Kundesenter svarer gjerne om du har spørsmål, og om du ikke har bestilt enda kan interesse meldes her.

Fase 2: Åsen/Sentrum

Vi har gleden av å meddele at vi har besluttet å bygge ut området Åsen/sentrum med fiberbredbånd. Takk til alle dere som har bestilt! Vi starter nå med prosjektering av området. Vi vil deretter komme med en fremdriftplan, slik at dere som har bestilt fiber vet mer når dere kan forvente installasjon.
 
Dersom du ikke har bestilt enda, er det ikke for sent. For å sikre at du har nok fart og kapasitet på ditt bredbånd, i dag og for fremtiden, trenger vi deg som kunde! Du kan bestille her eller kontakt Kundesenteret om du har spørsmål, tlf.: 754 30 500

Fase 1: Åsen/Sentrum

Signal vurderer å bygge ut Altibox Fiberbredbånd i området Sentrum Sør. Nå har du mulighet til å få 100% Fiber helt inn i ditt hjem! Vi har hatt selgere i feltet en periode og ser at interessen for fiber er stor. Vi er nå veldig nær antallet som er nødvendig for at vi skal kunne bekrefte en fiberutbygging og få dere på nett med lysets hastighet.

Har du ikke bestilt ennå kan du gjøre det her eller kontakte Kundesenteret om du har spørsmål, tlf.: 754 30 500.

Har du enda ikke bestilt fiber, men ønsker tilbud?

Meld interesse for fiber til ditt hjem her:

Se hvordan vi bygger ut fiber

Hva skjer fra du bestiller fiber til du kan ta tjenesten i bruk? 

FASE 1: BESTILLING

FASE 2: PLANLEGGING

FASE 3: UTBYGGING OG EGENINNSATS

FASE 4: INSTALLASJON

FASE 5: BRUK OG KUNDESERVICE

Du har blitt videresendt

Velkommen til Signal!

Siden du nettopp prøvde å besøke, er nå lagt ned etter at din leverandør har blitt en del av Signal Bredbånd AS. 

Siden du er videresendt til, inneholder informasjon om dine tidligere produkter, eller bestillingsmuligheter om vi enda ikke kan levere Altibox i ditt område. 

Dersom du allerede har fått fiber og Altibox, kan du forholde deg til forsiden vår, signal.no.

Du har blitt videresendt

Velkommen til Signal!

Siden du nettopp prøvde å besøke, er nå lagt ned etter at din leverandør har blitt en del av Signal Bredbånd AS. 

Siden du er videresendt til, inneholder informasjon om dine tidligere produkter, eller bestillingsmuligheter om vi enda ikke kan levere Altibox i ditt område. 

Dersom du allerede har fått fiber og Altibox, kan du forholde deg til forsiden vår, signal.no.