Siste nytt fra fiberutbyggingen - Sømna Sør

Fase 4: Fremdrift i graving og opprydningsarbeid

Gravearbeidene i Sømna pågår fortsatt, og stadig flere Sønaværinger får fiberkabelen frem til husveggen sin. I disse dager er det to pølyelag som står på i områdene mellom Sandvåg og Sund. I tillegg pågår det arbeid i mindre gravestrekk ellers i prosjektområdene. Parallelt med fiberpløying jobbes det også med opprydning i de områdene hvor gravearbeidet er ferdigstilt.

Våre samarbeidspartnere i Bendiksen Entreprenør har lagt planer for opprydningsarbeidet. Det er viktig for oss at det ser like pent ut i områdene hvor det er utført gravearbeider, som før vi ankom. Vi ber samtidig om forståelse for at berørte gårdsbrukere vil prioriteres, da de er avhengige av å få jordene i stand før sesongen.

Vår entreprenør har meldt om utfordringer knyttet til avgraving av udokumenterte telekabler i områdene rundt Sund. Dette har ført til at enkelte beboere i området har mistet sine tele-tjenester. Dette er sterkt beklagelig, men samtidig helt utenfor entreprenørs kontroll, da kabeltraseene ikke er dokumenterte.  Alle henvendelser knyttet til feil og skader på kabler må rettes til den enkelte leverandør.

Fase 4: Oppdateringer fra entreprenør i forbindelse med koronaviruset

Vi følger kontinuerlig utviklingen av situasjonen tilknyttet konronaviruset (COVID-19), og i forbindelse med dette ønsker vi å videreformidle informasjon fra Bendiksen Entreprenør AS. Bendiksen Entreprenør står både for gravearbeid og fiberinstallasjoner i fiberutbyggingsprosjektene i Sømna kommune.

De planlagte fiberinstallasjonene i Sømna vil så langt det er mulig bli gjennomført som avtalt. For å redusere smitterisiko vil montørene fra Bendiksen Entreprenør AS benytte munnbind og engangshansker når de gjennomfører innvendige installasjoner. En representant fra montørselskap vil i forkant av installasjon kontakte den enkelte kunde per telefon for å avtale tidspunkt for oppkobling. I denne samtalen vil montør stille noen spørsmål for å kartlegge smitterisiko. Det er viktig at alle er oppriktige og opplyser per telefon om man sitter i karantene, slik at en unødig slipper å være med på å spre viruset. Vi ber alle våre kunder om å gjøre seg kjent med informasjonen som ligger på Helse Norge sine nettsider.

Både Signal og Bendiksen Entreprenør følger til enhver tid de anbefalinger og retningslinjer som er gitt av helsemyndigheter. Ansatte som har symptomer eller har hatt nærkontakt med noen i karantene holder seg selvfølgelig hjemme. Vi håper å kunne holde fremdriften som planlagt, men vi må ta høyde for at forsinkelser vil kunne oppstå som følge av koronaviruset. Det vil løpende bli gjort risikovurderinger, og endringer i fremdriftsplaner vil publiseres på disse sidene.

Fase 3: Nå er det klart for egeninnsats for 40 kunder i Sømna!

Nå er det klart for egeninnsats for en del av kundene i prosjektområdene i Sømna. Gateadressene i Sømna Nord som nå er klargjort er Sømnesringen, Grøtheimsveien og Jøshågveien. I Sømna Sør kan kunder i Halvvegan, Halvvegan Sør og Viksjøveien nå forberede seg på å utføre egeninnsats.

De det gjelder vil motta E-post og SMS med instruksjoner for å gjennomføre egeninnsatsen. Det er viktig at arbeidet blir utført så snart som mulig slik at ikke fremdriften i prosjektet forsinkes.

«Å utføre egeninnsats» betyr at man selv graver ned fiberrør fra tomtegrensen og frem til husveggen. Vi har lagt klar rørkveil på eiendommen til de som har bestilt med egeninnsats i områdene hvor det nå er klart for fiberblåsning. Les mer om hvordan du graver ned fiberrøret selv her og se gjerne filmen som er laget om egeninnsats.

Dersom man ikke har anledning til å utføre egeninnsatsen kan vår graveentreprenør Bendiksen grave helt inn til husvegg mot et tillegg i etableringsprisen på kr 3000. Dersom dette er ønskelig er det viktig at du tar kontakt med vårt Kundesenter snarest.

Fase 3: Siste innspurt av gravearbeider i Vik

Vår eminente grave-entreprenør Bendiksen Entreprenør AS melder om gode graveforhold til tross for at vi befinner oss i januar.

I Vik pågår arbeidene nå i Halvvegan, der et par kunder fremdeles venter spent på å få fiberkabelen frem til husveggen sin. Når dette er ferdigstilt vil mannskapene forflytte seg sørover.

Parallelt med arbeidene i Halvvegan foregår det nå graving på Holand. Arbeidene her skal snart være fullførte, og i køen står henholdsvis områdene Grøtheim og Dalbotn.

Etter hvert som infrastrukturen kommer frem til de som har bestilt utføres installasjoner fortløpende. Montøren vil sammen med deg finne den beste plasseringen av hjemmesentralen i din bolig, men det er fint om du har gjort deg opp noen tanker om hvor du helst vil ha den allerede før vedkommende kommer.

Til våren vil vi starte opprydningsarbeid. Dette vil bestå av asfaltering og gjensåing i områdene hvor det er behov for dette. Det er viktig for oss at det ser like pent ut når vi forlater prosjektområdet som når vi ankom.

 

Fase 3: Fremdrift i Sømna

Temperaturene kryper stadig nedover gradestokken, og Sømnas en gang så blomsterkledde savanner glitrer nå av rim og frost. Medarbeiderne i Bendiksen Entreprenør har funnet frem stillongsen, og fortsetter grave- og pløyearbeid så lenge klimaet tillater det.

Fiberteknikerne blåser i disse dager stamfiber mellom Berg og Vik.

I skrivende stund har 176 sømnaværinger fått tilgang til sine Altibox-tjenester, og dette tallet stiger stadig. Når du får aktivert dine tjenester, og tripper etter å utforske Altibox-universet, kan vi anbefale å lese om de spennende funksjonene en får tilgang til i TV-løsningen fra Altibox.

Det er nå klart for å utføre egeninnsats i enkelte områder av både prosjektområdet Sømna Nord og Sømna Sør. De det gjelder har fått informasjon per E-post og SMS. Les gjerne mer om egeninnsats her.

 

Fase 3: Egeninnsats Vik

Nå er det klart for egeninnsats for en del av kundene i Vik. De det gjelder vil i løpet av kort tid motta E-post og SMS med instruksjoner for å gjennomføre egeninnsatsen. Det er viktig at egeninnsatsen blir utført så snart som mulig slik at ikke fremdriften i prosjektet forsinkes.

«Å utføre egeninnsats» betyr at man selv graver ned fiberrør fra tomtegrensen og frem til husveggen. Vi har lagt klar rørkveil på eiendommen til de som har bestilt med egeninnsats i områdene hvor det nå er klart for fiberblåsning. Les mer om hvordan du graver ned fiberrøret selv her og se gjerne filmen under.

Dersom man ikke har anledning til å utføre egeninnsatsen kan vår graveentreprenør grave helt inn til husvegg mot et tillegg i etableringsprisen. Dersom dette er ønskelig er det viktig at du tar kontakt med vårt Kundesenter snarest.

Bestillingsfrist for leveranse i 2019

Bendiksen Entreprenør AS jobber i disse dager med å pløye stamfiber mellom Berg og Vik. Gravearbeidet vil fortsette med fullt trykk så lenge klimaet tillater det, men som de fleste nordboere vet: «Winter is coming»! Kunder i områdene Berg, Brekk og Vik som bestiller før 14.10.2019 vil bli prioritert for leveranse i år.

Dersom du ikke har bestilt enda kan du lese mer, og bestille dine tjenester her. Husk å gjør dette snarest om du ønsker å ha Altibox på plass når jula ringes inn!

Bestillinger som kommer inn etter 14.10.2019 i områdene Berg, Brekk og Vik vil leveres når gravearbeidene starter opp igjen mot våren 2020. De resterende sonene i prosjektområdene Sømna Nord og Sømna Sør vil også bygges ut med fiberbredbånd vår/sommer 2020.

Fase 3: Oppstart gravearbeider i Vik

Gravearbeidene på Berg nærmer seg nå ferdigstillelse, og i disse dager pågår det ryddeaktivitet og reasfaltering av gravesår. Selskapet Celect AS vil fortsette arbeidet med forhåndsinstallasjoner i Sømnesåsen.

Etter planen vil mannskap og maskiner forflytte seg til Vik i løpet av denne uka (uke 34). Det vil også være et arbeidslag som pløyer fiber mellom Berg og Vik. Dersom du bor i en av boligområdene i Vik anbefaler vi at du bestiller fiber så raskt som mulig, slik at det ikke graves forbi husstanden.

Frem til nå har Bendiksen Entreprenør gravd over 10.000 meter med grøft og lagt ned 40.000 meter med fiberrør i boligfeltene på Berg – dette er musikk i våre ører!

Fase 2: Sømna Sør

Først av alt ønsker vi å takke alle som møtte opp på utbyggingsmøtet som ble avholdt på Framheim i Vik i mai. Det var virkelig gøy å se hvor motiverte sømnaværingene er for å på plass fiberbredbånd.

Bendiksen Entreprenør AS er godt i gang med gravearbeidene i prosjektområdet Sømna Nord. Sømnesåsen og Buskhammarn nærmer seg ferdigstillelse, og arbeidet fortsetter nå utover mot Sømnes og Berg sentrum.

I prosjektområdet Sømna Sør er vi per nå i en planleggingsfase. Det tar tid å bygge infrastruktur, så god planlegging er en viktig del av jobben. Vi tar ansvar for miljø og sikkerhet, samtidig som vi bygger et fremtidsrettet og driftssikkert fibernett. Utover sommeren og høsten, når gravearbeidene i Berg fullføres og graveressurser frigis, vil vi forflytte oss mot Brekkeidet og Vik.

Vi anbefaler at de som ikke har bestilt enda gjør dette nå, slik at husstanden deres inkluderes når gravetraseer planlegges. Du kan melde interesse for lynraskt fiberbredbånd til din bolig her.

Gravearbeidet vil fortsette så lenge klimaet tillater det, men vi estimerer at områdene vi rekker over i år er Berg, Brekkeidet og Vik. De resterende områdene vil dermed bygges ut vår/sommer 2020.

Fase 1: Sømna Sør

I forbindelse med at vi nå utreder mulighetene for fiberutbygging i Sømna, ønsker vi å invitere beboerne til et informasjonsmøte.

På møtet vil vi presentere Altibox TV- og fiberbredbånd, svare på spørsmål om utbyggingen og planlagt gravetrasé. Bedriftsavdelingen vår kommer også til å være representert slik at bedrifter også er hjertelig velkommen for en hyggelig prat.

Det er interessen for fiber som avgjør om det blir utbygging! Mange har allerede signert avtale, men for at det skal være mulig å gjennomføre utbyggingen er vi avhengig av god oppslutning blant beboerne.

INFORMASJONSMØTE

Dato: Onsdag 22. mai 2019

Sted: Framheim i Vik

Tidspunkt: Kom når det passer best for deg mellom kl. 17:00-20:00

Håper vi ser deg på informasjonsmøtet!

Dersom du ikke har mulighet til å stille, kan du også henvende deg til vårt Kundesenter med dine spørsmål. Benytt gjerne denne lenken for bestilling, og for å lese mer om prosjektet i Sømna.

Hvis du er usikker på om din adresse befinner seg i prosjektområdet Sømna Nord eller Sør, kan du se kart her: Sømna Nord, Sømna Sør.

[vcex_divider_dots color=»#dd3333″ margin_top=»10″ margin_bottom=»10″]

02. mai 2019: Signal skal nå i samarbeid med Sømna kommune bygge ut fiberbredbånd i store deler av Sømna.

Som Signalkunde får du en egen fiberkabel inn til boligen din. Dette betyr at du slipper å dele kapasiteten med naboen, har samme fart i både opp- og nedlasting og får stabilt nett hele døgnet. Fiber hele veien inn til brukeren gir så godt som ubegrenset nettkapasitet og er den aksessteknologien som er aller best dimensjonert for framtiden. Med den kapasiteten og hastigheten som fiberoptikk tilbyr, er Signal med tjenester fra Altibox i stand til å garantere at fiber skal kunne takle framtidens økning i datatrafikk – selv om økningen blir enorm.

Vi håper å komme i gang med gravearbeidet snarlig, men for å endelig beslutte utbygging er vi avhengig av tilstrekkelig antall bestillinger i området. Det er nå du har muligheten til å få markedets beste TV- og bredbåndstjenester til din husstand. Ikke la denne sjansen gå fra deg! Benytt denne lenken for bestilling, og for å lese mer om prosjektet i Sømna.

I forbindelse med fiberutbyggingen vil vi avholde et informasjonsmøte for beboerne i kommunen. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når tid og sted for dette er bestemt.

Har du enda ikke bestilt fiber, men ønsker tilbud?

Meld interesse for fiber til ditt hjem her:

Se hvordan vi bygger ut fiber

Hva skjer fra du bestiller fiber til du kan ta tjenesten i bruk? 

FASE 1: BESTILLING

FASE 2: PLANLEGGING

FASE 3: UTBYGGING OG EGENINNSATS

FASE 4: INSTALLASJON

FASE 5: BRUK OG KUNDESERVICE