Siste nytt fra fiberutbyggingen - Aronnes

Fase 3: Fremdrift i fiberutbyggingen på Aronnes

Til tross for ferieavvikling hos entreprenør er det fremdrift i fiberutbyggingen på Aronnes. Et gravelag arbeider nå på Aronsletta, mens det andre gravelaget kommer tilbake fra ferie denne uka (uke 32). Det vil da fortsette på fibergrøftene i området Aronnesveien og Røsslyngveien.

Vår entreprenør Svein Thomassen AS er også i gang med blåsing av stamkabler, og i enkelte fiberskap er det klart for å begynne med skjøting. Det er representanter fra selskapet Eltel som vil utføre fiberskjøtingen.

Det nærmer seg kundeoppkoblinger, men nøyaktig tidsplan for dette vil vi ikke ha før nodehytten er etablert. Når vi har en konkret fremdriftsplan for når kunder tilknyttet de ulike fiberskapene kan få aktivert sine Altibox-tjenester, vil vi informere om dette per SMS. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før du har mottatt en slik melding.

En fortjent iskrem-pause etter å ha gravd utallige meter for å gi folket på Aronnes i Alta fiber fra Signal og Altibox

Vi ønsker alle våre ventende kunder i Alta en riktig god sommer! Husk å ta en pust i bakken og nyt en is i godværet etter hardt arbeid, slik som de dyktige karene våre på Aronnes. Forresten – vurderer du å ta deg en forfriskende dukkert i Gakorivannet mens du venter på å få tilgang til Altibox i stua? Husk at du nå kan sjekke oppdatert badetemperatur i Gakorivannet digitalt gjennom hele sommeren!

Fase 3: Anleggsarbeider på Aronsletta

Gravelaget som har stått på frem til nå i prosjektområdet på Aronnes har tatt seg en velfortjent ferie. Det er likevel ingen grunn til å fortvile – ett ytterligere gravelag har ankommet!

Det nyankomne mannskapet fra Svein Thomassen A/S har startet opp arbeidet med å grave fibergrøfter på Aronsletta. De vil jobbe videre mot Geitramsveien. I dette området er det gjort en del traseendringer fra opprinnelig plan. De nye traseene er merket med rødt.

Fiberutbygging på Aronsletta

Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det vil nok oppstå flere endringsbehov når arbeidet i feltet pågår. Du vil få muligheten til å komme med innspill om trasé på din tomt før det utføres noe som helst graveaktivitet på din eiendom. Dette skjer ved at en representant fra graveentreprenør tar kontakt med de som har bestilt i forkant av graving innenfor tomtegrensene. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox.

Gravelaget som den siste tiden har jobbet i området rundt Aronnesveien vil fortsette her og inn mot Røsslyngveien når de er tilbake fra ferie i uke 32.

Det har vært stor aktivitet i Alta de siste ukene, og vår grave-entreprenør Svein Thomassen A/S har stått for et ekstremt antall gravemeter. Selv om enkelte kundetraseer nå er utførte, så gjenstår det fremdeles en del arbeid med node, fibertilførsel og lignende. Vi regner med at oppkoblingene på Altibox vil påbegynnes til høsten – fra midten av august og utover. Når det nærmer seg klart for aktivering i de enkelte områder vil vi gi beskjed om dette per SMS til de det gjelder. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før denne tid.

Vi ønsker alle våre ventende kunder i Alta en riktig god sommer! Forresten – vurderer du å ta deg en forfriskende dukkert i Gakorivannet mens du venter på å få tilgang til Altibox i stua? Husk at du nå kan sjekke oppdatert badetemperatur i Gakorivannet digitalt gjennom hele sommeren!

Fase 3: Vi nærmer oss Blålyngveien!

Arbeidet knyttet til fiberutbyggingen på Aronnes skrider stadig fremover, og vi gleder oss til å kunne aktivere Altibox hos beboerne i området i løpet av høsten.

Vår grave-entreprenør Svein Thomassen AS har for øyeblikket (uke 28) ett gravelag i aktivitet i prosjektområdet.

Fiberutbygging på Aronnes i Alta

Mannskap og maskiner befinner seg nå i Krøkebærveien. Arbeidet her vil fortsette også kommende uke (uke 29), og de vil grave seg inn mot Blålyngveien.

Før oppstart av graveaktivitet i de enkelte delene av prosjektområdene gjennomføres det kabelpåvisninger. Dette betyr at det eksisterende kabelnettet fra de forskjellige netteiere blir markert i terrenget før graving startes, og det er ikke en markering av vår nye trasé. Dette gjøres for å redusere risikoen for skade på eksisterende kabler og rør.

Fiberytbygging på Aronnes i Alta

Vi får flere henvendelser fra kunder som ønsker å se hvordan fibertraseen er planlagt mellom tomtegrense og frem til husvegg. Dette er noe som vi tegner opp i samråd med den enkelte kunde. I forkant av gravearbeid innenfor tomtegrensene vil de som har bestilt bli kontaktet av representant fra entreprenør, slik at mest hensiktsmessig trasé inn til husvegg kan avtales.

Vi ønsker å takke alle beboerne i området for tålmodigheten dere viser oss i denne anleggsperioden – det setter vi umåtelig stor pris på!

Fase 3: Gravearbeidene fortsetter på Aronnes

Fiberutbyggingen i Alta fortsetter, og mannskapene hos vår grave-entreprenør Svein Thomassen AS graver så busta fyker! I prosjektområdet på Aronnes er det gravd fibergrøft lags store deler av Aronnesveien, og gravelaget har nå kommet et godt stykke inn i Tyttebærveien.

Kartutsnitt fiberutbygging Tyttebærveien på Aronnes i Alta

Arbeidet vil fortsette i dette området også neste uke (uke 28). Vi regner med å nå Krøkebærveien mot slutten av uka. Planene etter dette er å fortsette videre i Aronnesveien, og inn mot Blålyngveien.

fiberutbygging av Signal og Altibox på Aronnes i Alta

Du kan trykke her for å se kartutsnitt, hvor de foreløpige gravetraseene i prosjektområdet er skissert. De grønne traseene viser til graving i løsmasse, mens de sorte innebærer graving over asfalt. I de gråfargede traseene er planen å benytte eksisterende rør. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje/rosa) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox.

Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår. Du vil få muligheten til å komme med innspill om trasé på din tomt før det utføres noe som helst graveaktivitet på din eiendom. Dette skjer ved at en representant fra graveentreprenør tar kontakt med de som har bestilt i forkant av graving innenfor tomtegrensene.

Forresten – vurderer du å ta deg en forfriskende dukkert i Gakorivannet mens du venter på å få tilgang til Altibox i stua? Husk at du nå kan sjekke oppdatert badetemperatur i Gakrovannet digitalt gjennom hele sommeren!

Fase 3: Statusrapport fra Aronnes

Det er nå full graveaktivitet i forbindelse med fiberutbyggingen i Alta. I forrige uke ble det utført gravearbeider langs Aronnesveien. Dette arbeidet vil fortsette kommende uke (uke 27). Gravelaget er nå rett i overkant av 100 meter fra Tyttebærveien.

Signal bygger fiber internett i aronnesveien i alta

Til uka, sannsynligvis allerede mandag 29.06, vil et ytterligere gravelag fra vår grave-entreprenør ankomme prosjektområdet i Aronnes. Mannskapet her vil starte opp arbeider på Aronsletta.

I forkant av gravearbeid innenfor tomtegrensene vil de som har bestilt bli kontaktet av representant fra entreprenør, slik at mest hensiktsmessig trasé inn til husvegg kan avtales.

Området er ringet rundt i kartutsnittet nedenfor.

Signal bygger fiber internett på aronsletta i Alta

Før oppstart av graveaktivitet i de enkelte delene av prosjektområdene gjennomføres det kabelpåvisninger. Dette betyr at det eksisterende kabelnettet fra de forskjellige netteiere blir markert i terrenget før graving startes, og det er ikke en markering av vår nye trasé. Dette gjøres for å redusere risikoen for skade på eksisterende kabler og rør.

Dersom du ikke har bestilt fiber og Altibox enda, så bør du gjøre dette nå slik at det ikke graves forbi din husstand! Husk at du med internett via fiber og TV fra Altibox får super hastighet på bredbåndet og en fleksibel tv-løsning hvor du kan skreddersy din TV-pakke. Du kan melde interesse for fiber til din husstand her.

Fase 3: Vi nærmer oss Tyttebærveien

Fiberutbyggingen i Aronnes skrider fremover, og gravelaget jobber videre i Aronnesveien. Vår grave-entreprenør estimerer at vi vil nå frem til Tyttebærveien i løpet av denne uken (uke 26).

Du kan trykke her for å se kartutsnitt, hvor de foreløpige gravetraseene i prosjektområdet er skissert. De grønne traseene viser til graving i løsmasse, mens de sorte innebærer graving over asfalt. I de gråfargede traseene er planen å benytte eksisterende rør. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje/rosa) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox.

Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår. Du vil få muligheten til å komme med innspill om trasé på din tomt før det utføres noe som helst graveaktivitet på din eiendom. Dette skjer ved at en representant fra graveentreprenør tar kontakt med de som har bestilt i forkant av graving innenfor tomtegrensene.

Fiberutbyggerne i Aronnes tar en velfortjent pause

På bildet ser man gravelaget som står på i Aronnesveien. Her har anleggsleder Steinar ordnet med is i sommervarmen, slik at laget fikk seg en velfortjent pust i bakken etter mange gravemeter. Dette var akkurat det de trengte, for nå graves det i rekordfart mot Tyttebærveien!

Fase 3: Anleggsarbeider på Aronnes

Vår graveentreprenør Svein Thomassen A/S er nå i gang med anleggsarbeidet på Aronnes i Alta. Arbeidet foregår nå i Aronnesveien. Arbeidet vil fortsette i dette området, og vi estimerer at vi nærmer oss første kundeområdet mot slutten av neste uke.

I forkant av gravearbeid innenfor tomtegrensene vil de som har bestilt bli kontaktet av representant fra entreprenør, slik at mest hensiktsmessig trasé inn til husvegg kan avtales.

fiberutbyggingen er i gang på Aronnes

I anleggsperioden vil det normalt være flere gravemaskiner og lastebiler i arbeid. Dette kan medføre noe støy og påvirke trafikkavviklingen i området. Vi vil gjøre alt vi kan for at ulempen skal bli så liten som mulig.

Husk at du med internett via fiber og TV fra Altibox får super hastighet på bredbåndet og en fleksibel tv-løsning hvor du kan skreddersy din TV-pakke. Du kan melde interesse for fiber til din husstand her.

Fase 3: Nå bygger vi fiberbredbånd på Aronnes

Endelig begynner vårtegnene å vise seg – også her i nord. Det er mange grunner til å sette pris på våren, men for oss i Signal er det største høydepunktet at vi kan grave fiber slik at flere finnmarkinger får tilgang til lynraskt fiberbredbånd!

I midten av juni (uke 25) vil vi starte opp med anleggsarbeidene i prosjektområdet Aronnes. Det er selskapet Svein Thomassen A/S som vil utføre gravearbeidet. I første omgang vil vi starte opp med anleggsarbeider i Aronnesveien, og grave inn mot Tyttebærveien, Krøkebærveien, Blålyngveien og Røsslyngveien. Videre står Geitramsveien, Aronsletta, Grepplyngveien, Kvitlyngveien og Tranebærveien for tur.

Senere i prosjektet vil vi forflytte oss til Blåbærveien, Blokkebærveien og Holtsletta. Når dette nærmer seg vil vi informere om fremdriftsplan via disse sidene.

Du kan trykke her for å se kartutsnitt, hvor de foreløpige gravetraseene i prosjektområdet er skissert. De grønne traseene viser til graving i løsmasse, mens de sorte innebærer graving over asfalt. I de gråfargede traseene er planen å benytte eksisterende rør. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje/rosa) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox. Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår.

I anleggsperioden vil det normalt være flere gravemaskiner og lastebiler i arbeid. Dette kan medføre noe støy og påvirke trafikkavviklingen i området. Vi vil gjøre alt vi kan for at ulempen skal bli så liten som mulig.

Dersom du ikke har bestilt ennå kan du melde interesse for fiber til din bolig her.

Fase 3: Nå starter vi fiberutbyggingen på Aronnes!

I løpet av første uke av juni (uke 23) braker det løs – endelig starter årets fiberutbygging i Finnmark!

På Aronnes er det selskapet Svein Thomassen A/S  som vil stå for anleggsarbeidet. Planen er å starte opp gravearbeidet ved Elvebakken skole, og arbeide seg ned sandfallet mot industriområdet (Humleveien).

Det er en del graving før vi når noen kunder, så mer detaljert informasjon vil bli publisert på disse sidene når vi nærmer oss.

Fase 2: Endring i prosjektgrenser på Aronnes

Vår prosjektleder er godt i gang med planlegging og prosjektering av utbyggingsområdet på Aronnes. Vi har sett oss nødt til å endre noe på prosjektgrensene i området da det viser seg at en del av nedre Aronnes vil bli for kostbart å bygge fiber til, med tanke på antallet bestillinger vi har fått fra dette området.  Dette gjelder deler av adressene i Knut Kvens vei og Nygjerdet. Kundene som blir berørt av dette vil få mer detaljert informasjon i løpet av de nærmeste dagene.

 

 

Har du enda ikke bestilt fiber, men ønsker tilbud?

Meld interesse for fiber til ditt hjem her:

Se hvordan vi bygger ut fiber

Hva skjer fra du bestiller fiber til du kan ta tjenesten i bruk? 

FASE 1: BESTILLING

FASE 2: PLANLEGGING

FASE 3: UTBYGGING OG EGENINNSATS

FASE 4: INSTALLASJON

FASE 5: BRUK OG KUNDESERVICE