Siste nytt fra fiberutbyggingen - Aronnes

Fase 4: Vi nærmer oss siste innspurt i gravearbeidene på Aronnes!

Denne uka (uke 42) har det blitt utført både installasjoner, graving av fibergrøfter og fiberarbeid i prosjektområdet Aronnes i Alta. Til nå har i overkant av 30 kunder i området fått aktivert sine Altibox-tjenester, og så snart fiberarbeidet blir ferdigstilt regner vi med at tempoet på aktiveringer vil øke betraktelig.

Når det gjelder fremdriften i gravearbeidet så nærmer vi oss siste innspurt. Det gjenstår omtrent 250 gravemeter. Før vi kan sette spaden i jorda på dette siste strekket må vente på godkjennelse av trasé fra kommunen. En av vår graveentreprenørs underleverandører, STAS, står parat og er klar til å få på plass de siste fibergrøftene så snart godkjennelse er i boks!

Montørene fra Linjeproffen fortsetter de innvendige installasjonene også de kommende ukene. Montørene ringer fra telefonnummer 80069140 for å avtale tidspunkt for installasjon  – Noter gjerne nummeret slik at du gjenkjenner det senere. Linjeproffen har både norsk- og engelsktalende montører. Dersom du finner det utfordrende å kommunisere på engelsk, så kan du gi beskjed om dette når montørselskap kontakter deg for å avtale tidspunkt for oppkobling av kundeutstyr.

I de delene av prosjektområdet hvor det gjenstår fiberblåsing eller skjøting, utfører vi forhåndsinstallasjoner. En vil derfor ikke ha tilgang til Altibox-tjenester etter forhåndsinstallasjonen, men tjenestene vil kunne aktiveres raskt når fiberfremføringen er ferdigstilt.

Vi ønsker å takke beboerne i området for tålmodigheten dere viser oss nå i utbyggingsperioden. I mens man venter på leveransen kan en jo lese om alle de spennende funksjonene man får tilgang til i Altibox-universet, for husk – den som venter på noe godt venter ikke forgjeves!

Fase 4: Nå utfører vi installasjoner på Aronnes

Vår Samarbeidspartner Linjeproffen er nå i gang med innvendige installasjoner hos kunder på Aronnes. Montørene ringer fra telefonnummer 80069140 for å avtale tidspunkt for installasjon  – Noter gjerne nummeret slik at du gjenkjenner det senere.

Linjeproffen har både norsk- og engelsktalende montører. Dersom du finner det utfordrende å kommunisere på engelsk, så kan du gi beskjed om dette når montørselskap kontakter deg for å avtale tidspunkt for oppkobling av kundeutstyr.

I deler av prosjektområdet er ikke infrastrukturen helt ferdigstilt. I slike tilfeller kan vi utføre forhåndsinstallasjoner. Forhåndsinstallasjon innebærer at vi kobler opp utstyret innvendig i boligene, selv om det gjenstår arbeid før vi får fibersignalet frem. En vil derfor ikke ha tilgang til Altibox-tjenester etter forhåndsinstallasjonen, men tjenestene vil kunne aktiveres raskt når fiberfremføringen er ferdigstilt.

Det pågår også gravearbeider på Aronnes for å få på plass gjenstående fibergrøfter. Denne uka (uke 40) er det ett gravelag som er i drift i prosjektområdet. De befinner seg i området Tranebærveien/Rypebærveien.

Fase 4: Forhåndsinstallasjoner

Vi starter nå opp med forhåndsinstallasjoner i enkelte deler av prosjektområdet på Aronnes. Våre montører vil kontakte de det gjelder, slik at tidspunkt for oppkobling av innvendig utstyr kan avtales. I første omgang gjelder dette blant annet enkelte av kundene i Krøkebærveien, Røsslyngveien og Tyttebærveien.

Forhåndsinstallasjon innebærer at vi kobler opp utstyret innvendig i boligene, selv om det gjenstår arbeid før vi får fibersignalet frem. En vil derfor ikke ha tilgang til Altibox-tjenester etter forhåndsinstallasjonen, men tjenestene vil kunne aktiveres raskt når fiberfremføringen er ferdigstilt.

Årsaken til at vi ønsker å forhåndsinstallere utstyr er for å sikre fremdrift i prosjektet til tross for at infrastrukturen videre i nettet ikke er helt klar. Vi har dessverre møtt på uforutsette utfordringer når det kommer til strømtilførselen til noden, noe vi regner med vil være løst senest i løpet av neste uke. Når noden er på nett vil vi aktivere de forhåndsinstallerte kundene kundene, og fortsette med ordinære installasjoner.

Fase 3: Gravearbeidene fortsetter på Aronnes

Mannskapene hos vår grave-entreprenør Svein Thomassen står på, og stadig flere fibergrøfter kommer på plass på Aronnes. Denne uka (uke 37) foregår det anleggsaktivitet langs Grepplyngveien. Når dette området ferdigstilles vil mannskap og maskiner forflytte seg til Aronnesveien igjen.

Arbeidet langs Aronnesveien (nr. 82-120) må skje på nattestid. Årsaken til dette er at den ene veibanen må holdes stengt da fibertraseen vil ligge svært nært veikanten.

Parallelt med gravearbeide utføres det også fiberarbeid inne i nodehytten. I løpet av uka vil vi få noden tilkoblet strøm, noe som betyr at vi er et steg nærmere å kunne koble beboerne i området opp på Altibox.

Dersom du har spørsmål eller en tilbakemelding du vil dele med oss, er du alltid velkommen til å kontakte vårt Kundesenter for en hyggelig fiberprat.

Fase 3: Siste nytt fra fiberutbyggingen på Aronnes

Fiberutbyggingen i Alta fortsetter, og mannskapene hos vår grave-entreprenør Svein Thomassen AS gir full gass. På Aronnes er det nå to gravelag i drift. Det ene laget har den siste tiden gravd fibergrøfter i området Blokkebærveien/Blåbærveien.

I deler av Blåbærveien ble gravetraseene noe endret fra opprinnelig plan. Endringene er markert i rødt i kartutsnittet nedenfor. I utklippet er det tegnet traseer inn til alle husstandene i prosjektområdet, men det er selvfølgelig bare etablert fiberør inn til de som har bestilt Altibox.

Kartutsnitt av fibergrøftene som er gravd i forbindelse med Signal og Altibox fiberutbygging på Aronnes i Alta.

Nå som dette arbeidet nærmer seg ferdigstilt vil gravelaget forflytte seg til Holstsletta, hvor anleggsarbeidene vil fortsette i tiden fremover.

Det andre gravelaget jobber denne uka (uke 34) i området Aronnesveien/Geitramsveien.Kart over gravetraseer i Geitramsveien og Aronnesveien i forbindelse med fiberutbyggingen fra Signal og Altibox på Aronnes i Alta

Parallelt med gravingen av fibergrøfter, så pågår det arbeid for å få på plass nodehytten (fibersentralen).

Noden er plassert i Aronnesveien i området mot Elvebakken. Bildet nedenfor er tatt fredag i forrige uke (uke 33), da man jobbet med selve fundamentet. Nodehytten vil bli løftet på plass i løpet av dagen i dag.

Fundamentet for fibersentralen på Aronnes. Her vil alle kundefibrene fra Signal og Altibox samles og knyttes til stamnettet.

Det har vært stor aktivitet i Alta de siste månedene, og vår grave-entreprenør Svein Thomassen A/S har stått for et ekstremt antall gravemeter. Vi regner med å kunne starte med kundeoppkoblingene i Alta i løpet av den siste uka av august. Det vil da være kunder i området Midtbakken som vil være først ut. Installasjonene vil så fortsette ut året. Når det nærmer seg klart for aktivering i de enkelte områder vil vi gi beskjed om dette per SMS til de det gjelder. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før denne tid.

Fase 3: Fremdrift i fiberutbyggingen på Aronnes

Til tross for ferieavvikling hos entreprenør er det fremdrift i fiberutbyggingen på Aronnes. Et gravelag arbeider nå på Aronsletta, mens det andre gravelaget kommer tilbake fra ferie denne uka (uke 32). Det vil da fortsette på fibergrøftene i området Aronnesveien og Røsslyngveien.

Vår entreprenør Svein Thomassen AS er også i gang med blåsing av stamkabler, og i enkelte fiberskap er det klart for å begynne med skjøting. Det er representanter fra selskapet Eltel som vil utføre fiberskjøtingen.

Det nærmer seg kundeoppkoblinger, men nøyaktig tidsplan for dette vil vi ikke ha før nodehytten er etablert. Når vi har en konkret fremdriftsplan for når kunder tilknyttet de ulike fiberskapene kan få aktivert sine Altibox-tjenester, vil vi informere om dette per SMS. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før du har mottatt en slik melding.

En fortjent iskrem-pause etter å ha gravd utallige meter for å gi folket på Aronnes i Alta fiber fra Signal og Altibox

Vi ønsker alle våre ventende kunder i Alta en riktig god sommer! Husk å ta en pust i bakken og nyt en is i godværet etter hardt arbeid, slik som de dyktige karene våre på Aronnes. Forresten – vurderer du å ta deg en forfriskende dukkert i Gakorivannet mens du venter på å få tilgang til Altibox i stua? Husk at du nå kan sjekke oppdatert badetemperatur i Gakorivannet digitalt gjennom hele sommeren!

Fase 3: Anleggsarbeider på Aronsletta

Gravelaget som har stått på frem til nå i prosjektområdet på Aronnes har tatt seg en velfortjent ferie. Det er likevel ingen grunn til å fortvile – ett ytterligere gravelag har ankommet!

Det nyankomne mannskapet fra Svein Thomassen A/S har startet opp arbeidet med å grave fibergrøfter på Aronsletta. De vil jobbe videre mot Geitramsveien. I dette området er det gjort en del traseendringer fra opprinnelig plan. De nye traseene er merket med rødt.

Fiberutbygging på Aronsletta

Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det vil nok oppstå flere endringsbehov når arbeidet i feltet pågår. Du vil få muligheten til å komme med innspill om trasé på din tomt før det utføres noe som helst graveaktivitet på din eiendom. Dette skjer ved at en representant fra graveentreprenør tar kontakt med de som har bestilt i forkant av graving innenfor tomtegrensene. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox.

Gravelaget som den siste tiden har jobbet i området rundt Aronnesveien vil fortsette her og inn mot Røsslyngveien når de er tilbake fra ferie i uke 32.

Det har vært stor aktivitet i Alta de siste ukene, og vår grave-entreprenør Svein Thomassen A/S har stått for et ekstremt antall gravemeter. Selv om enkelte kundetraseer nå er utførte, så gjenstår det fremdeles en del arbeid med node, fibertilførsel og lignende. Vi regner med at oppkoblingene på Altibox vil påbegynnes til høsten – fra midten av august og utover. Når det nærmer seg klart for aktivering i de enkelte områder vil vi gi beskjed om dette per SMS til de det gjelder. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før denne tid.

Vi ønsker alle våre ventende kunder i Alta en riktig god sommer! Forresten – vurderer du å ta deg en forfriskende dukkert i Gakorivannet mens du venter på å få tilgang til Altibox i stua? Husk at du nå kan sjekke oppdatert badetemperatur i Gakorivannet digitalt gjennom hele sommeren!

Fase 3: Vi nærmer oss Blålyngveien!

Arbeidet knyttet til fiberutbyggingen på Aronnes skrider stadig fremover, og vi gleder oss til å kunne aktivere Altibox hos beboerne i området i løpet av høsten.

Vår grave-entreprenør Svein Thomassen AS har for øyeblikket (uke 28) ett gravelag i aktivitet i prosjektområdet.

Fiberutbygging på Aronnes i Alta

Mannskap og maskiner befinner seg nå i Krøkebærveien. Arbeidet her vil fortsette også kommende uke (uke 29), og de vil grave seg inn mot Blålyngveien.

Før oppstart av graveaktivitet i de enkelte delene av prosjektområdene gjennomføres det kabelpåvisninger. Dette betyr at det eksisterende kabelnettet fra de forskjellige netteiere blir markert i terrenget før graving startes, og det er ikke en markering av vår nye trasé. Dette gjøres for å redusere risikoen for skade på eksisterende kabler og rør.

Fiberytbygging på Aronnes i Alta

Vi får flere henvendelser fra kunder som ønsker å se hvordan fibertraseen er planlagt mellom tomtegrense og frem til husvegg. Dette er noe som vi tegner opp i samråd med den enkelte kunde. I forkant av gravearbeid innenfor tomtegrensene vil de som har bestilt bli kontaktet av representant fra entreprenør, slik at mest hensiktsmessig trasé inn til husvegg kan avtales.

Vi ønsker å takke alle beboerne i området for tålmodigheten dere viser oss i denne anleggsperioden – det setter vi umåtelig stor pris på!

Fase 3: Gravearbeidene fortsetter på Aronnes

Fiberutbyggingen i Alta fortsetter, og mannskapene hos vår grave-entreprenør Svein Thomassen AS graver så busta fyker! I prosjektområdet på Aronnes er det gravd fibergrøft lags store deler av Aronnesveien, og gravelaget har nå kommet et godt stykke inn i Tyttebærveien.

Kartutsnitt fiberutbygging Tyttebærveien på Aronnes i Alta

Arbeidet vil fortsette i dette området også neste uke (uke 28). Vi regner med å nå Krøkebærveien mot slutten av uka. Planene etter dette er å fortsette videre i Aronnesveien, og inn mot Blålyngveien.

fiberutbygging av Signal og Altibox på Aronnes i Alta

Du kan trykke her for å se kartutsnitt, hvor de foreløpige gravetraseene i prosjektområdet er skissert. De grønne traseene viser til graving i løsmasse, mens de sorte innebærer graving over asfalt. I de gråfargede traseene er planen å benytte eksisterende rør. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje/rosa) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox.

Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår. Du vil få muligheten til å komme med innspill om trasé på din tomt før det utføres noe som helst graveaktivitet på din eiendom. Dette skjer ved at en representant fra graveentreprenør tar kontakt med de som har bestilt i forkant av graving innenfor tomtegrensene.

Forresten – vurderer du å ta deg en forfriskende dukkert i Gakorivannet mens du venter på å få tilgang til Altibox i stua? Husk at du nå kan sjekke oppdatert badetemperatur i Gakrovannet digitalt gjennom hele sommeren!

Fase 3: Statusrapport fra Aronnes

Det er nå full graveaktivitet i forbindelse med fiberutbyggingen i Alta. I forrige uke ble det utført gravearbeider langs Aronnesveien. Dette arbeidet vil fortsette kommende uke (uke 27). Gravelaget er nå rett i overkant av 100 meter fra Tyttebærveien.

Signal bygger fiber internett i aronnesveien i alta

Til uka, sannsynligvis allerede mandag 29.06, vil et ytterligere gravelag fra vår grave-entreprenør ankomme prosjektområdet i Aronnes. Mannskapet her vil starte opp arbeider på Aronsletta.

I forkant av gravearbeid innenfor tomtegrensene vil de som har bestilt bli kontaktet av representant fra entreprenør, slik at mest hensiktsmessig trasé inn til husvegg kan avtales.

Området er ringet rundt i kartutsnittet nedenfor.

Signal bygger fiber internett på aronsletta i Alta

Før oppstart av graveaktivitet i de enkelte delene av prosjektområdene gjennomføres det kabelpåvisninger. Dette betyr at det eksisterende kabelnettet fra de forskjellige netteiere blir markert i terrenget før graving startes, og det er ikke en markering av vår nye trasé. Dette gjøres for å redusere risikoen for skade på eksisterende kabler og rør.

Dersom du ikke har bestilt fiber og Altibox enda, så bør du gjøre dette nå slik at det ikke graves forbi din husstand! Husk at du med internett via fiber og TV fra Altibox får super hastighet på bredbåndet og en fleksibel tv-løsning hvor du kan skreddersy din TV-pakke. Du kan melde interesse for fiber til din husstand her.

Har du enda ikke bestilt fiber, men ønsker tilbud?

Meld interesse for fiber til ditt hjem her:

Se hvordan vi bygger ut fiber

Hva skjer fra du bestiller fiber til du kan ta tjenesten i bruk? 

FASE 1: BESTILLING

FASE 2: PLANLEGGING

FASE 3: UTBYGGING OG EGENINNSATS

FASE 4: INSTALLASJON

FASE 5: BRUK OG KUNDESERVICE