Siste nytt fra fiberutbyggingen - Bossekop Sør

Fase 4: Siste innspurt

De fleste kundene i området fikk Altibox-tjenester i innspurten av fjoråret, og for et år det har vært! Det har vært mange hoder, armer og bein som har stått på i månedsvis for å levere splitter ny fiberkabel og tjenester til dere, og vi gleder oss over at så mange nå har tilgang til Altibox på TV, Altibox på nett, og ikke minst Altibox på app!

Det gjenstår fortsatt noen kunder som ikke har fått tatt i bruk tjenestene enda, men fortvil ikke. Fremover nå tar våre egne, lokale montører over stafettpinnen, og de vil ta kontakt med de det gjelder for å avtale tid for oppkobling. Ta godt i mot dem!

Dersom en har lengre oppsigelsestid hos nåværende leverandør kan vi tilby utsatt aktivering av Altibox-tjenestene. Dette gjøres ved å kontakte vårt Kundesenter før oppkobling, eller melde fra til installatør ved oppkobling av kundeutstyr. NB: Montør kan utsette aktivering i inntil 1 mnd., hvis en har lengre oppsigelsestid forutsettes det at en har tatt kontakt med Kundesenteret før oppkobling. Dersom du har et Nornett-abonnement i dag trenger du selvfølgelig ikke å foreta deg noe.

Fase 3: Nå nærmer det seg aktivering av de første kundene!

Vår samarbeidspartner Eltel holder nå på med siste innspurt av fiberskjøtinger i Bossekop. Denne uka (uke 46) skal det byttes ut en fiberkum. Vi regner med at dette arbeidet kan fullføres i løpet av uka, slik at vi kan aktivere Altibox hos de første kundene i prosjektområdet allerede neste uke!

STAS er i full sving med å grave de siste kundetraseene. Denne uka jobber de med å etablere fibergrøfter frem til Breverudmyra BRL.

Vi fortsetter med å utføre forhåndsinstallasjoner frem til fiberskjøtingen er ferdigstilt. Vi vil raskt kunne aktivere kundene som har fått forhåndsinstallert utstyr så snart infrastrukturen videre i nettet er klar.

I mens man venter på leveransen kan en jo lese om alle de spennende funksjonene man får tilgang til i Altibox-universet, for husk – den som venter på noe godt venter ikke forgjeves!

Fase 3: Forhåndsinstallasjoner i Bossekop

Vi har nå startet opp med forhåndsinstallasjoner i prosjektområdet i Bossekop. Våre montører vil sammen med montører fra vår samarbeidspartner Linjeproffen kontakte alle som har bestilt, slik at tidspunkt for oppkobling av innvendig utstyr kan avtales. Vi benytter både norsk- og engelsktalende montører – dersom det er vanskelig for deg med engelsk så kan du gi beskjed om dette ved avtalebooking.

Forhåndsinstallasjon innebærer at vi kobler opp utstyret innvendig i boligene, selv om det gjenstår grave- og fiberarbeider før vi får fibersignalet frem. En vil derfor ikke ha tilgang til Altibox-tjenester etter forhåndsinstallasjonen, men tjenestene vil kunne aktiveres raskt når fibergrøftene er gravd, og fiberen blåst og skjøtt.

Årsaken til at vi ønsker å forhåndsinstallere utstyr er for å sikre fremdrift i prosjektene. Samtidig bidrar forhåndsinstallasjonene til å fordele trykket på de dyktige montørene våre, slik at de får koblet opp Altibox så raskt som mulig når infrastrukturen videre i nettet er klar.

Montøren vil sammen med deg finne den beste plasseringen av hjemmesentralen i din bolig, men det er fint om du har gjort deg opp noen tanker om hvor du helst vil ha den allerede før vedkommende kommer.

Fase 3: Pause i anleggsaktivitet i Bossekop

Den siste uka (uke 40) har det ikke vært graveaktivitet i prosjektområdet Bossekop Sør. Årsaken til dette er at vi venter på avklaringer knyttet til gjenstående gravetraseer. Vi regner med å få dette på plass tidlig neste uke.

Det gjenstår i underkant av 1500 gravemeter i prosjektområdet Bossekop Sør.

Vårt kundesenter har mottatt en del spørsmål fra ventende kunder som lurer på om de skal si opp abonnementene de har på TV- og internett hos andre leverandører. Vi vil sende melding til den enkelte kunde måneden før vi er klare for oppkobling. Vi anbefaler ingen å si opp tjenestene de har i dag før denne meldingen er mottatt. Dersom en har lengre oppsigelsestid hos nåværende leverandør kan vi tilby utsatt aktivering av Altibox-tjenestene. Dette gjøres ved å melde fra til installatør ved oppkobling av kundeutstyr, eller ved å kontakte vårt Kundesenter senest 3 dager etter oppkobling.

Fase 3: Gravearbeider ved Bekkefaret

I prosjektområdet Bossekop Sør har ikke fremdriften i gravearbeidet vært i henhold til plan de siste ukene. Dette skyldes sykdom hos mannskapet til vår grave-entreprenør. Det er nå ett gravelag som er tilbake i drift igjen. De fortsetter denne uka (uke 37) å grave fibergrøfter i området ved Breverud og Bekkefaret.Gravearbeid i forbindelse med fiberutbyggingen i Bossekop i Alta i regi av Signal og Altibox

Det gjenstår i underkant av 1500 gravemeter i prosjektområdet.

Parallelt med anleggsarbeidet pågår det fiberarbeid inne i nodehytten som skal servere beboerne på Midtbakken, Tollevika og Bossekop med lynraskt fiberbredbånd. Noden ble tilkoblet strømnettet i forrige uke, og nå vil vi starte opp med de første installasjonene på Midtbakken.

Dersom du har spørsmål eller en tilbakemelding du vil dele med oss, er du alltid velkommen til å kontakte vårt Kundesenter for en hyggelig fiberprat.

Fase 3: Nodehytta er satt opp!

I forrige uke (uke 33) ankom endelig nodehyttene Alta, og nå er de satt opp.

En nodehytte – eller en sentral- er punktet hvor alle kundekablene møtes og kobles videre. Nodehytten kan på mange måter betraktes som selve hjertet i utbyggingsprosjektet. Fra nodehytten vil det gå traseer frem til ytterligere skjøtepunkt (fiberskap og fiberkummer), og videre inn til de enkelte husstander. Hver kunde får en dedikert fiberlinje som sikrer stabil fart og kapasitet.

Bildet nedenfor viser noden som skal tjene kundene i prosjektene Gakori/hjemmeluft og Bossekop Sør. Den ser kanskje ut som en grå og trist bod, men når man kjenner til funksjonen en nodehytte har så blir den plutselig å betrakte som det flotteste slott!

Noden som skal sørge for fiber og Altibox fra Signal Bredbånd til beboerne i Gakori, Hjemmeluft og Bossekop er nå satt opp! Dette betyr at vi snart kan levere fiber til Alta

Mannskapet i Eltel jobber nå med å få utstyr og strøm til nodehytten ved Midtbakken. Når dette arbeidet er ferdigstilt vil de ta for seg noden tilknyttet Gakori/Hjemmeluft og Bossekop.

Parallelt med fiberblåsing, skjøting og arbeid i nodene, pågår det fortsatt gravearbeider. I Bossekop befinner vår grave-entreprenør seg i området ved Breverudsvingen og Bekkefaret. I kartutsnittet er det tegnet traseer inn til alle husstandene i prosjektområdet, men det er selvfølgelig bare etablert fiberør inn til de som har bestilt Altibox.

Gravetraseer for fibergrøfter i området mot Breverudsvingen og Bekkefaret i Bossekop Sør i forbindelse med fiberutbyggingen i regi av Signal og Altibox

Det har vært stor aktivitet i Alta de siste ukene, og vår grave-entreprenør Svein Thomassen A/S har stått for et ekstremt antall gravemeter. I Bossekop er fibergrøftene i den østlige delen av prosjektområdet nå ferdigstilte. Områdene hvor gravearbeidet er ferdigstilt er markert i kartet nedenfor.

Kartutsnittet viser deler av Bossekop i Alta hvor fibergrøfter er ferdig gravd. Beboerne i dette området kan snart få levert fiber fra Signal og Altibox.

Vi regner med å kunne starte med kundeoppkoblingene i Alta i løpet av den siste uka av august. Det vil da være kunder i området Midtbakken som vil være først ut. Installasjonene vil så fortsette ut året. Når det nærmer seg klart for aktivering i de enkelte områder vil vi gi beskjed om dette per SMS til de det gjelder. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før denne tid.

Fase 3: Fremdrift i fiberutbyggingen i Bossekop

Ferieavvkingen hos vår grave-entreprenør er nå unnagjort, og den rekordstore fiberutbyggingen i Alta er i gang igjen. I prosjektområdet Bossekop Sør har det på grunn av sykdom den siste uka kun vært ett gravelag i drift. Dette gravelaget har jobbet med fibergrøfter i området Thomasbakken, Breverud, Breverudsvingen og Bekkefaret.

Kartskisse som viser gravearbeider i Bossekop i forbindelse med Signal og Altibox fiberutbyggingsprosjekt i Bossekop Sør og Alta

Denne uka (uke 32) melder entreprenør Svein Thomassen om full drift i prosjektet.

Det er så vidt begynt med fiberblåsing i Bossekop, og dette arbeidet vil fortsette i tiden fremover. Dette innebærer å få selve fiberen på plass i rørene som er lagt i grøftene. Når fiberen er blåst er det neste steget å skjøte fiberen. I Alta er det selskapet Eltel som vil stå for fiberskjøtingen.

Det nærmer seg kundeoppkoblinger, men nøyaktig tidsplan for dette vil vi ikke ha før nodehytten er etablert. Når vi har en konkret fremdriftsplan for når kunder tilknyttet de ulike fiberskapene kan få aktivert sine Altibox-tjenester, vil vi informere om dette per SMS. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før du har mottatt en slik melding.

Vi ønsker å takke beboerne i området for tålmodigheten dere viser oss nå i utbyggingsperioden. I mens man venter på leveransen kan en jo lese om alle de spennende funksjonene man får tilgang til i Altibox-universet, for husk – den som venter på noe godt venter ikke forgjeves!

Fase 3: Gravearbeider ved Heitmannåsen

I prosjektområdet Bossekop Sør har ett av de to gravelagene fra Svein Thomassen A/S tatt seg en velfortjent ferieuke. Mannskapene som fortsatt er i sving befinner seg i disse dager i området ved Heitmannåsen.

I dette området er det gjort en del traseendringer fra opprinnelig plan. De nye traseene er merket med rødt.

Kartutsnitt over gravetraseer i forbindelse med fiberutbyggingen på Heitmannåsen i Bossekop i Alta

Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det vil nok oppstå flere endringsbehov når arbeidet i feltet pågår. Du vil få muligheten til å komme med innspill om trasé på din tomt før det utføres noe som helst graveaktivitet på din eiendom. Dette skjer ved at en representant fra graveentreprenør tar kontakt med de som har bestilt i forkant av graving innenfor tomtegrensene. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox.

Gravelaget som nå har ferie er tilbake kommende uke (uke 31). De vil da fortsette i å grave fibergrøfter mot Breverud og Bekkefaret.

Gravetraseer i Bossekop Sør i forbindelse med Signal og Altibox fiberutbygging i Alta

Det har vært stor aktivitet i Alta de siste ukene, og vår grave-entreprenør Svein Thomassen A/S har stått for et ekstremt antall gravemeter. Selv om enkelte kundetraseer nå er utførte, så gjenstår det fremdeles en del arbeid med node, fibertilførsel og lignende. Vi regner med at oppkoblingene på Altibox vil påbegynnes til høsten – fra midten av august og utover. Når det nærmer seg klart for aktivering i de enkelte områder vil vi gi beskjed om dette per SMS til de det gjelder. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før denne tid.

Vi ønsker alle våre ventende kunder i Alta en riktig god sommer! Forresten – vurderer du å ta deg en forfriskende dukkert i Gakorivannet mens du venter på å få tilgang til Altibox i stua? Husk at du nå kan sjekke oppdatert badetemperatur i Gakorivannet digitalt gjennom hele sommeren!

Fase 3: Fiberutbyggingen fortsetter!

Arbeidet knyttet til fiberutbyggingen i prosjektområdet Bossekop Sør skrider stadig fremover, og vi gleder oss til å kunne aktivere Altibox hos beboerne i området i løpet av høsten.

Det er fremdeles to gravelag i arbeid i området.

Det ene laget nærmer seg ferdigstillelse i Idrettsveien/Skogforvalterveien. Vår grave-entreprenør Svein Thomassen AS melder at de regner med å komme i mål i dette området tidlig i kommende uke (uke 29). De vil da fortsette videre i Thomasbakkveien og inn mot Breverud.

Fiberutbygging i Bossekop

fiberutbygging i Bossekop

Det andre gravelaget jobber fremdeles i området rundt Holtet. Fremdriften her har ikke vært like rask som forventet. Den kommende uken (uke 29) vil de fortsette videre mot Skoleåsen.

Fberutbygging Bossekop

Signl bygger fiber i Bossekop i Alta

Før oppstart av graveaktivitet i de enkelte delene av prosjektområdene gjennomføres det kabelpåvisninger. Dette betyr at det eksisterende kabelnettet fra de forskjellige netteiere blir markert i terrenget før graving startes, og det er ikke en markering av vår nye trasé. Dette gjøres for å redusere risikoen for skade på eksisterende kabler og rør.

Dersom du ikke har bestilt fiber og Altibox enda, så bør du gjøre dette nå slik at det ikke graves forbi din husstand! Husk at du med internett via fiber og TV fra Altibox får super hastighet på bredbåndet og en fleksibel tv-løsning hvor du kan skreddersy din TV-pakke. Du kan melde interesse for fiber til din husstand her.

Fase 3: Graveaktivitet pågår!

Fiberutbyggingen i Alta fortsetter, og mannskapene hos vår grave-entreprenør Svein Thomassen AS graver så busta fyker! I prosjektområdet i Bossekop Sør er det nå to gravelag i arbeid.

Det ene laget har denne uka (uke 27) jobbet i Idrettsveien, og vil den kommende uka (uke 28) fortsette her.

Gravearbeid i Idrettsveien i forbindelse med Signal og Altibox utbygging av fiber i Bossekop i Alta

Det andre laget har jobbet i området Holtenalleen, Holtenbakken og Holtet. De vil nå ta fatt på arbeidet med å legge fibergrøfter videre opp mot Skoleåsen og Heitmanåsen.

I periodene med gravearbeid er det mye aktivitet, med både mannskaper og maskiner i arbeid. Når denne fasen av fiberutbyggingen er ferdigstilt vil vår entreprenør utføre opprydningsarbeider slik at området blir like fint når vi forlater, som når vi ankom.

Gravearbeider i Holtenbakken i forbindelse med Signals utbygging av fiber internett i Bossekop i Alta

Samtidig som det utføres maskingraving i prosjektområdet, jobber et eget team med graving av kundestikk.

Etablering av kundestikk innebærer at det legges fiber-rør fra kundes tomtegrense og inn til husvegg. I forkant av graving på tomt vil den enkelte kunde bli kontaktet av representant fra graveentreprenør, slik at en kan enes om mest hensiktsmessige trasé inn til boligen.

Det har vært stor aktivitet i Sør-Varanger de siste ukene, og vår grave-entreprenør Svein Thomassen A/S har stått for et ekstremt antall gravemeter. Selv om enkelte kundetraseer nå er utførte, så gjenstår det fremdeles en del arbeid med node, fibertilførsel og lignende. Vi regner med at oppkoblingene på Altibox vil påbegynnes til høsten – rundt august og utover. Når det nærmer seg klart for aktivering i de enkelte områder vil vi gi beskjed om dette per SMS til de det gjelder. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før denne tid.

Har du enda ikke bestilt fiber, men ønsker tilbud?

Meld interesse for fiber til ditt hjem her:

Se hvordan vi bygger ut fiber

Hva skjer fra du bestiller fiber til du kan ta tjenesten i bruk? 

FASE 1: BESTILLING

FASE 2: PLANLEGGING

FASE 3: UTBYGGING OG EGENINNSATS

FASE 4: INSTALLASJON

FASE 5: BRUK OG KUNDESERVICE

Du har blitt videresendt

Velkommen til Signal!

Siden du nettopp prøvde å besøke, er nå lagt ned etter at din leverandør har blitt en del av Signal Bredbånd AS. 

Siden du er videresendt til, inneholder informasjon om dine tidligere produkter, eller bestillingsmuligheter om vi enda ikke kan levere Altibox i ditt område. 

Dersom du allerede har fått fiber og Altibox, kan du forholde deg til forsiden vår, signal.no.