Siste nytt fra fiberutbyggingen - Bossekop Sør

Fase 3: Gravearbeid ved Holtenjordet og Monsbakken

Fiberutbyggingen i prosjektområdet Bossekop Sør skrider stadig fremover. Vår grave-entreprenør Svein Thomassen A/S med underleverandører jobber nå med å grave opp mot Holtenjordet og Monsbakken. De dyktige medarbeiderne melder om at de anslår å bli ferdig med dette strekket onsdag eller torsdag denne uka (uke 26).

Fibergrøft i Bossekop

Planen videre består i å grave inn bak husene i Holtenjordet og Holtenbakken. Se kartutsnitt nedenfor:

Denne uka starter fiberutbyggingen ved Holtenjordet og Holtenbakken

Det planlegges også å få i gang et gravelag som skal starte arbeidet i Breverudmyra etter Granåsebakken begge veier.

I forkant av graving innenfor tomtegrense vil alle som har bestilt Altibox bli kontaktet av representant fra grave-enteprenør, slik at man kan enes om mest hensiktsmessig kundetrasé. Du trenger ikke å foreta deg noe for å komme med innspill – du vil bli kontaktet.

Dersom du ikke har bestilt fiber og Altibox enda, så bør du gjøre dette nå slik at det ikke graves forbi din husstand! Husk at du med internett via fiber og TV fra Altibox får super hastighet på bredbåndet og en fleksibel tv-løsning hvor du kan skreddersy din TV-pakke. Du kan melde interesse for fiber til din husstand her.

Fase 3: Anleggsarbeider i Bossekop

Fiberutbyggingen i Alta er nå i gang, og i Bossekop Sør startet et gravelag fra vår entreprenør Svein Thomassen A/S opp med anleggsarbeider i dag.

Mannskap og maskiner graver nå fibergrøfter fra et av fiberskapene i området, som er plassert i Thomasbakkveien (mellom Monsbakken 2 og 4). Et fiberskap er et skap som er laget for å ha plass til skjøtebokser for fiber, samt annet teknisk utstyr.

Fiberutbygging

Videre vil de utføre gravearbeider opp mot Monsbakken, Holtenjordet og videre inn mot Hotenveien.

I løpet av kommende uke (uke 25) vil ytterligere ett gravelag ankomme prosjektområdet i Bossekop. De vil starte opp graveaktivitet i Breverudmyra og Granåsbakken.

De planlagte gravetraseene kan du se nærmere på her. De grønne traseene viser til graving i løsmasse, mens de sorte innebærer graving over asfalt. I de gråfargede traseene er planen å benytte eksisterende rør. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje/rosa) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox. Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår.

Dersom du av ulike grunner mener trasé for fiberrør på din tomt burde plasseres annerledes kan du melde fra til dette til representant fra graveentreprenør. Vedkommende vil kontakte de som har bestilt i forkant av graving innenfor tomtegrensene.

Husk at du med internett via fiber og TV fra Altibox får super hastighet på bredbåndet og en fleksibel tv-løsning hvor du kan skreddersy din TV-pakke. Du kan melde interesse for fiber til din husstand her.

fase 3: Nå bygger vi fiberbredbånd i Bossekop Sør

Endelig begynner vårtegnene å vise seg – også her i nord. Det er mange grunner til å sette pris på våren, men for oss i Signal er det største høydepunktet at vi kan grave fiber slik at flere finnmarkinger får tilgang til lynraskt fiberbredbånd!

I midten av juni (uke 25) vil vi starte opp med anleggsarbeidene i prosjektområdet Bossekop Sør. Det er selskapet Svein Thomassen A/S som vil utføre gravearbeidet. I første omgang vil vi starte opp med anleggsarbeider i Granåsbakken, og fortsette inn til Breverudmyra og Breverudtunet. Videre vil det utføres anleggsarbeid i Vesterhaugveien, Bekkefaret og videre mot Breverud.

Senere i prosjektet vil vi forflytte oss til Holtenveien, Holtenjordet, Idrettsveien, Holtenalle, Skoleåsen og Skogforvalterveien. Når dette nærmer seg vil vi informere om fremdriftsplan via disse sidene.

Du kan trykke her for å se kartutsnitt, hvor de foreløpige gravetraseene i prosjektområdet er skissert. De grønne traseene viser til graving i løsmasse, mens de sorte innebærer graving over asfalt. I de gråfargede traseene er planen å benytte eksisterende rør. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje/rosa) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox. Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår.

I anleggsperioden vil det normalt være flere gravemaskiner og lastebiler i arbeid. Dette kan medføre noe støy og påvirke trafikkavviklingen i området. Vi vil gjøre alt vi kan for at ulempen skal bli så liten som mulig.

Dersom du ikke har bestilt ennå kan du melde interesse for fiber til din bolig her.

Fase 2: Vi bekrefter fiberutbygging!

Nå som Nornett har blitt en del av Signal ønsker vi å satse enda sterkere i Finnmark! De siste månedene har vi undersøkt muligheter for fiberutbygging i Alta, og interessen for Altibox har vært overveldende. Vi i Signal er nå hoppende glade for å kunne bekrefte at vi vil bygge ut områdene Øvre Midtbakken/Tollevika, Aronnes, Bossekop Sør og Gakori/Hjemmeluft med fiberbredbånd.

Vi har alt startet prosjektering av utbyggingen, der vi planlegger hvor vi skal grave for at fiberen skal komme frem til alle som har bestilt. Tiden fremover vil i tillegg benyttes til å innhente gravetillatelser fra kommune, og berørte grunneiere.  Så snart dette er klart vil vi komme tilbake med en fremdriftsplan. Her får dere vite mer om når vi starter opp med gravearbeidet, og når de av dere som har bestilt kan forvente at dere får fibersignalet frem til husveggen.

Dersom du ikke har bestilt enda vil vi anbefale at du melder din interesse her, slik at din husstand blir inkludert når gravetraseer planlegges. Du er også mer enn velkommen til å kontakte vårt Kundesenter dersom du har spørsmål.

Har du enda ikke bestilt fiber, men ønsker tilbud?

Meld interesse for fiber til ditt hjem her:

Se hvordan vi bygger ut fiber

Hva skjer fra du bestiller fiber til du kan ta tjenesten i bruk? 

FASE 1: BESTILLING

FASE 2: PLANLEGGING

FASE 3: UTBYGGING OG EGENINNSATS

FASE 4: INSTALLASJON

FASE 5: BRUK OG KUNDESERVICE