Siste nytt fra fiberutbyggingen - Øvre Midtbakken/Tollevika

Fase 4: Siste innspurt i gravearbeidene!

Denne uka (uke 42) har det blitt utført både installasjoner, graving av fibergrøfter og fiberarbeid i prosjektområdet Øvre Midtbakken og Tollevika. Til nå har i overkant av 25 kunder i området fått aktivert sine Altibox-tjenester, og så snart fiberarbeidet blir ferdigstilt regner vi med at tempoet på aktiveringer vil øke betraktelig.

Når det gjelder fremdriften i gravearbeidet så nærmer vi oss siste innspurt. En av vår graveentreprenørs underleverandører STAS jobber nå med å få ferdigstilt det siste strekket på Midtbakken.Kartutsnittet viser gjenstående gravearbeider i forbindelse med fiberutbyggingen i regi av Signal og Altibox på Midtbakken i Alta

På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje/rosa) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox. Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår.

I Tollevika venter vi fremdeles på avklaringer knyttet til gravetraseer inn mot de siste borettslagene. Det gjenstår omtrent 250 meter i denne delen av prosjektområdet.

Montørene fra Linjeproffen fortsetter de innvendige installasjonene også de kommende ukene. Montørene ringer fra telefonnummer 80069140 for å avtale tidspunkt for installasjon  – Noter gjerne nummeret slik at du gjenkjenner det senere. Linjeproffen har både norsk- og engelsktalende montører. Dersom du finner det utfordrende å kommunisere på engelsk, så kan du gi beskjed om dette når montørselskap kontakter deg for å avtale tidspunkt for oppkobling av kundeutstyr.

I de delene av prosjektområdet hvor det gjenstår fiberblåsing eller skjøting, utfører vi forhåndsinstallasjoner. En vil derfor ikke ha tilgang til Altibox-tjenester etter forhåndsinstallasjonen, men tjenestene vil kunne aktiveres raskt når fiberfremføringen er ferdigstilt.

Vi ønsker å takke beboerne i området for tålmodigheten dere viser oss nå i utbyggingsperioden. I mens man venter på leveransen kan en jo lese om alle de spennende funksjonene man får tilgang til i Altibox-universet, for husk – den som venter på noe godt venter ikke forgjeves!

Fase 4: Nå kobler vi opp kunder på Altibox!

Vår Samarbeidspartner Linjeproffen er nå i gang med innvendige installasjoner hos kunder i prosjektområdet Øvre Midtbakken og Tollevika. Montørene ringer fra telefonnummer 80069140 for å avtale tidspunkt for installasjon  – Noter gjerne nummeret slik at du gjenkjenner det senere.

Linjeproffen har både norsk- og engelsktalende montører. Dersom du finner det utfordrende å kommunisere på engelsk, så kan du gi beskjed om dette når montørselskap kontakter deg for å avtale tidspunkt for oppkobling av kundeutstyr.

I deler av prosjektområdet er ikke infrastrukturen helt ferdigstilt. I slike tilfeller kan vi utføre forhåndsinstallasjoner. Forhåndsinstallasjon innebærer at vi kobler opp utstyret innvendig i boligene, selv om det gjenstår arbeid før vi får fibersignalet frem. En vil derfor ikke ha tilgang til Altibox-tjenester etter forhåndsinstallasjonen, men tjenestene vil kunne aktiveres raskt når fiberfremføringen er ferdigstilt.

Det pågår også gravearbeider for å få på plass gjenstående fibergrøfter. Denne uka (uke 40) er det ett gravelag som er i drift i prosjektområdet. Det gjenstår omtrent 200 gravemeter på Midtbakken mens det gjenstår 300 meter i Tollevika. Det arbeides med å avklare trasé mellom Øvre Tollevikveien og Tollevikveien på grunn av utfordrende gravevilkår med mye steingrunn og fjell.

Fase 4: Forsinkelse i oppkoblinger

Vi beklager å si at vi ligger bak planlagt tidsplan for oppkoblinger i prosjektet Øvre Midtbakken og Tollevika.

Det viser seg deler av fiberskjøtingen har tatt lengre tid enn forventet. Vi håpet i det lengste å kunne ta igjen denne forsinkelsen, men har nå dessverre måttet innse at vi ikke vil rekke å koble opp alle som ble forespeilet installasjon i september til avtalt tid. Det er sendt SMS til de kundene som får utsatt sin installasjon til oktober.

Vi beklager virkelig forsinkelsen! Vi har i skrivende stund aktivert 8 kunder i prosjektområdet, og gjør alt vi kan for å raskest mulig kunne levere Altibox til resterende beboere i området.

Fase 4: Nå er det klart for de første Altibox-installasjonene!

Den flotte nodehytta som skal servere beboerne på Midbakken og Tollevika med lynraskt fiberbredbånd er nå tilkoblet stamnett og strøm. Dette betyr at øyeblikket vi har lengtet etter endelig er her; vi kan nå koble opp de første kundene i prosjektområdet på Altibox!

Montører fra vår samarbeidspartner Linjeproffen vil starte opp med de første innvendige installasjonene tirsdag denne uka (uke 37). De vil i første omgang koble opp ventende kunder i områdene Brønnveien, Midtbakkveien, Talviksvingen og Trudvang. De som kan forvente å få aktivert sine tjenester nå i september skal ha mottatt bekreftelse på dette per SMS. I forkant av oppkobling vil montør ta kontakt med de det gjelder, slik at en kan avtale nøyaktig tidspunkt for installasjon. Montøren vil sammen med deg finne den beste plasseringen av hjemmesentralen i din bolig, men det er fint om du har gjort deg opp noen tanker om hvor du helst vil ha den allerede før vedkommende kommer.

Parallelt med installasjonene så fortsetter gravearbeidene i de delene av prosjektområdet hvor fibergrøftene ikke er etablerte. I skrivende stund er det to gravelag fra vår entreprenør som befinner seg innenfor prosjektgrensene. Det ene laget arbeider denne uka langs Odins vei og Frøyas vei. De vil deretter forflytte seg mot Valhall og Gimle.

Det andre laget jobber nå i Øvre Tollevika, og vil fortsette nedover mot Tollevika utover uka og neste uke.

Dersom du har spørsmål eller en tilbakemelding du vil dele med oss, er du alltid velkommen til å kontakte vårt Kundesenter for en hyggelig fiberprat.

Fase 3: Nodehytta har ankommet Midtbakken!

I forrige uke (uke 33) ankom endelig nodehytta prosjektområdet Øvre Midtbakken og Tollevika, og nå er den satt opp.

En nodehytte – eller en sentral- er punktet hvor alle kundekablene møtes og kobles videre. Nodehytten kan på mange måter betraktes som selve hjertet i utbyggingsprosjektet. Fra nodehytten vil det gå traseer frem til ytterligere skjøtepunkt (fiberskap og fiberkummer), og videre inn til de enkelte husstander. Hver kunde får en dedikert fiberlinje som sikrer stabil fart og kapasitet.

Den ser kanskje ut som en grå og trist bod, men når man kjenner til funksjonen en nodehytte har så blir den plutselig å betrakte som det flotteste slott!

Nodehytten har ankommet Midtbakken, og Eltel er igang med arbeidet med fiberen. Dette betyr at Signal snart kan koble opp kunder i Øvre Midtbakken og Tollevika i Alta opp på lynraskt fiberbredbånd og Altibox

Denne uka (uke 34) jobber mannskap fra Eltel med å klargjøre utstyret inne i noden. Vi venter fremdeles på strømtilførsel, men når dette er på plass kan vi koble opp de første kundene i Alta på Altibox! Vi regner med å være i gang med oppkoblingene rundt månedsskiftet august/september, og de som vil kobles opp som en del av første pulje får nærmere beskjed om dette per SMS.

Det er fortsatt ett gravelag i drift i prosjektområdet. Dette laget befinner seg nå i området Midtbakkeveien og Tors vei. Det andre laget som skulle etablere fibergrøfter i Øvre Tollevika er dessverre forsinket, men de er klare for oppstart i morgen 20. august.

Det pågår gravearbeider i Midtbakken og Tollevika i Alta i forbindelse med utbyggingen av fiber i regi av Signal og Altibox

Forresten – vurderer du å ta deg en forfriskende dukkert i Gakorivannet mens du venter på å få tilgang til Altibox i stua? Husk at du nå kan sjekke oppdatert badetemperatur i Gakrovannet digitalt gjennom hele sommeren!

Fase 3: Gravearbeidene er i gang igjen!

Gravelaget som har jobbet på Midtbakken er nå tilbake fra ferie, og har gjenopptatt arbeidene med å grave fibergrøfter i Midtbakkveien, Skiveien og Brønnveien. Når vi nærmer oss slutten av denne uka (uke 32) vil ytterligere ett gravelag ankomme prosjektområdet. Mannskapene her vil i første omgang starte i Øvre Tollevikveien, og jobbe videre ned mot Tollevikveien. Dette området er markert i kartskissen nedenfor.

Kartskisse som viser gravetraseene i Tollevika i Alta i forbindelse med fiberutbyggingen i regi av Signal og Altibox

De planlagte gravetraseene ellers i prosjektområdet kan du se nærmere på her. De grønne traseene viser til graving i løsmasse, mens de sorte innebærer graving over asfalt. I de gråfargede traseene er planen å benytte eksisterende rør. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje/rosa) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox. Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår.

Du vil få muligheten til å komme med innspill om trasé på din tomt før det utføres noe som helst graveaktivitet der. Dette skjer ved at en representant fra graveentreprenør tar kontakt med de som har bestilt i forkant av graving innenfor tomtegrensene.

Vi ønsker å takke beboerne i området for tålmodigheten dere viser oss nå i utbyggingsperioden. I mens man venter på leveransen kan en jo lese om alle de spennende funksjonene man får tilgang til i Altibox-universet, for husk – den som venter på noe godt venter ikke forgjeves! Les gjerne mer om den rekord-store fiberutbyggingen i Alta her. 

Fase 3: Pause i anleggsarbeidene

Gravelagene i prosjektområdet Øvre Midtbakken og Tollevika tar nå ei uke velfortjent ferie. Dette betyr at det ikke vil være graveaktivitet i området denne uka. Arbeidene med å grave fibergrøfter vil fortsette i uke 31.

Mannskapet fra Svein Thomassen A/S vil da fortsette i området Midtbakkveien, Skiveien og Brønnveien.

Det har vært stor aktivitet i Alta de siste ukene, og vår grave-entreprenør Svein Thomassen A/S har stått for et ekstremt antall gravemeter. Selv om enkelte kundetraseer nå er utførte, så gjenstår det fremdeles en del arbeid med node, fibertilførsel og lignende. Vi regner med at oppkoblingene på Altibox vil påbegynnes til høsten – fra midten av august og utover. Når det nærmer seg klart for aktivering i de enkelte områder vil vi gi beskjed om dette per SMS til de det gjelder. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før denne tid.

Vi ønsker alle våre ventende kunder i Alta en riktig god sommer! Forresten – vurderer du å ta deg en forfriskende dukkert i Gakorivannet mens du venter på å få tilgang til Altibox i stua? Husk at du nå kan sjekke oppdatert badetemperatur i Gakrovannet digitalt gjennom hele sommeren!

Fase 3: Fiberutbyggingen fortsetter!

Det er stadig fremdrift i anleggsarbeidene knyttet til fiberutbyggingen i prosjektområdet Øvre Midtbakken og Tollevika. Den kommende uka (uke 29) vil et gravelag fra vår entreprenør Svein Thomassen starte opp arbeidet med å etablere fibergrøfter i Brønnveien via Skiveien, og inn til Midtbakkveien.

Det er gjort en del endringer i de planlagte gravetraseene i området. De nye traseene er tegnet inn med rosa i kartutsnittet nedenfor;

Fiberuutbyggingen i Midtbakken

Samtidig som det utføres maskingraving i prosjektområdet, jobber et eget team med graving av kundestikk.

Etablering av kundestikk innebærer at det legges fiber-rør fra kundes tomtegrense og inn til husvegg. I forkant av graving på tomt vil den enkelte kunde bli kontaktet av representant fra graveentreprenør, slik at en kan enes om mest hensiktsmessige trasé inn til boligen.

Les gjerne mer om den rekord-store fiberutbyggingen i Alta her. 

Fase 3: Anleggsarbeider ved Trudvang, Kjelkeveien og Talviksvingen

Det meste av gravearbeidet i området rundt Trudvang ble ferdigstilt i forrige uke (uke 27). Gravelaget holder nå på med siste rest, samt noe finpuss i området, som de regner med å ferdigstille i starten av kommende uke (uke 28).

Området hvor det gjenstår arbeid er markert i den innerste, minste sirkelen i kartutsnittet nedenfor – i resten av området markert i den største sirkelen er fibergrøftene ferdigstilte. Vi regner med at gjenstående arbeid vil utføres allerede førstkommende mandag.

fiberutbygging i Alta. Bildet viser området rundt Trudvang. Fiberutbyggingen i den store sirkelen viser det som er fullført, mens det i den miste sirkelen gjenstår

Fra tirsdag 07. juli er planen å fortsette arbeidene i Kjelkeveien, og opp mot Talviksvingen. Det meste av graveaktiviteten i Kjelkeveien er fullført, men det gjenstår noe etterarbeid som vil bli tatt kommende uke.

Området hvor det vil være anleggsaktivitet neste uke er markert i kartutsnittet nedenfor.

På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje/rosa) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox. Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår.

Du vil få muligheten til å komme med innspill om trasé på din tomt før det utføres noe som helst graveaktivitet der. Dette skjer ved at en representant fra graveentreprenør tar kontakt med de som har bestilt i forkant av graving innenfor tomtegrensene.

Forresten – vurderer du å ta deg en forfriskende dukkert i Gakorivannet mens du venter på å få tilgang til Altibox i stua? Husk at du nå kan sjekke oppdatert badetemperatur i Gakrovannet digitalt gjennom hele sommeren!

Fase 3: Fremdrift i Øvre Midtbakken og Tollevika

Fiberutbyggingen i Alta fortsetter, og mannskapene hos vår grave-entreprenør Svein Thomassen AS graver så busta fyker! De vil den kommende uka (uke 27) fortsette videre mot Trudvang og trasé bak Talviksvingen. Når dette arbeidet er ferdigstilt vil man forflytte seg til Brønnveien, Skiveien og Midtbakkveien.

fiberutbygging i midtbakken og tollevika i Alta

De planlagte gravetraseene kan du se nærmere på her. De grønne traseene viser til graving i løsmasse, mens de sorte innebærer graving over asfalt. I de gråfargede traseene er planen å benytte eksisterende rør. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje/rosa) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox.

Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår. Du vil få muligheten til å komme med innspill om trasé på din tomt før det utføres noe som helst graveaktivitet der. Dette skjer ved at en representant fra graveentreprenør tar kontakt med de som har bestilt i forkant av graving innenfor tomtegrensene.

Før oppstart av graveaktivitet i de enkelte delene av prosjektområdene gjennomføres det kabelpåvisninger. Dette betyr at det eksisterende kabelnettet fra de forskjellige netteiere blir markert i terrenget før graving startes, og det er ikke en markering av vår nye trasé. Dette gjøres for å redusere risikoen for skade på eksisterende kabler og rør.

Dersom du ikke har bestilt fiber og Altibox enda, så bør du gjøre dette nå slik at det ikke graves forbi din husstand! Husk at du med internett via fiber og TV fra Altibox får super hastighet på bredbåndet og en fleksibel tv-løsning hvor du kan skreddersy din TV-pakke. Du kan melde interesse for fiber til din husstand her.

Har du enda ikke bestilt fiber, men ønsker tilbud?

Meld interesse for fiber til ditt hjem her:

Se hvordan vi bygger ut fiber

Hva skjer fra du bestiller fiber til du kan ta tjenesten i bruk? 

FASE 1: BESTILLING

FASE 2: PLANLEGGING

FASE 3: UTBYGGING OG EGENINNSATS

FASE 4: INSTALLASJON

FASE 5: BRUK OG KUNDESERVICE