Siste nytt fra fiberutbyggingen - Øvre Midtbakken/Tollevika

Fase 3: Gravearbeidene er i gang igjen!

Gravelaget som har jobbet på Midtbakken er nå tilbake fra ferie, og har gjenopptatt arbeidene med å grave fibergrøfter i Midtbakkveien, Skiveien og Brønnveien. Når vi nærmer oss slutten av denne uka (uke 32) vil ytterligere ett gravelag ankomme prosjektområdet. Mannskapene her vil i første omgang starte i Øvre Tollevikveien, og jobbe videre ned mot Tollevikveien. Dette området er markert i kartskissen nedenfor.

Kartskisse som viser gravetraseene i Tollevika i Alta i forbindelse med fiberutbyggingen i regi av Signal og Altibox

De planlagte gravetraseene ellers i prosjektområdet kan du se nærmere på her. De grønne traseene viser til graving i løsmasse, mens de sorte innebærer graving over asfalt. I de gråfargede traseene er planen å benytte eksisterende rør. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje/rosa) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox. Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår.

Du vil få muligheten til å komme med innspill om trasé på din tomt før det utføres noe som helst graveaktivitet der. Dette skjer ved at en representant fra graveentreprenør tar kontakt med de som har bestilt i forkant av graving innenfor tomtegrensene.

Vi ønsker å takke beboerne i området for tålmodigheten dere viser oss nå i utbyggingsperioden. I mens man venter på leveransen kan en jo lese om alle de spennende funksjonene man får tilgang til i Altibox-universet, for husk – den som venter på noe godt venter ikke forgjeves! Les gjerne mer om den rekord-store fiberutbyggingen i Alta her. 

Fase 3: Pause i anleggsarbeidene

Gravelagene i prosjektområdet Øvre Midtbakken og Tollevika tar nå ei uke velfortjent ferie. Dette betyr at det ikke vil være graveaktivitet i området denne uka. Arbeidene med å grave fibergrøfter vil fortsette i uke 31.

Mannskapet fra Svein Thomassen A/S vil da fortsette i området Midtbakkveien, Skiveien og Brønnveien.

Det har vært stor aktivitet i Alta de siste ukene, og vår grave-entreprenør Svein Thomassen A/S har stått for et ekstremt antall gravemeter. Selv om enkelte kundetraseer nå er utførte, så gjenstår det fremdeles en del arbeid med node, fibertilførsel og lignende. Vi regner med at oppkoblingene på Altibox vil påbegynnes til høsten – fra midten av august og utover. Når det nærmer seg klart for aktivering i de enkelte områder vil vi gi beskjed om dette per SMS til de det gjelder. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før denne tid.

Vi ønsker alle våre ventende kunder i Alta en riktig god sommer! Forresten – vurderer du å ta deg en forfriskende dukkert i Gakorivannet mens du venter på å få tilgang til Altibox i stua? Husk at du nå kan sjekke oppdatert badetemperatur i Gakrovannet digitalt gjennom hele sommeren!

Fase 3: Fiberutbyggingen fortsetter!

Det er stadig fremdrift i anleggsarbeidene knyttet til fiberutbyggingen i prosjektområdet Øvre Midtbakken og Tollevika. Den kommende uka (uke 29) vil et gravelag fra vår entreprenør Svein Thomassen starte opp arbeidet med å etablere fibergrøfter i Brønnveien via Skiveien, og inn til Midtbakkveien.

Det er gjort en del endringer i de planlagte gravetraseene i området. De nye traseene er tegnet inn med rosa i kartutsnittet nedenfor;

Fiberuutbyggingen i Midtbakken

Samtidig som det utføres maskingraving i prosjektområdet, jobber et eget team med graving av kundestikk.

Etablering av kundestikk innebærer at det legges fiber-rør fra kundes tomtegrense og inn til husvegg. I forkant av graving på tomt vil den enkelte kunde bli kontaktet av representant fra graveentreprenør, slik at en kan enes om mest hensiktsmessige trasé inn til boligen.

Les gjerne mer om den rekord-store fiberutbyggingen i Alta her. 

Fase 3: Anleggsarbeider ved Trudvang, Kjelkeveien og Talviksvingen

Det meste av gravearbeidet i området rundt Trudvang ble ferdigstilt i forrige uke (uke 27). Gravelaget holder nå på med siste rest, samt noe finpuss i området, som de regner med å ferdigstille i starten av kommende uke (uke 28).

Området hvor det gjenstår arbeid er markert i den innerste, minste sirkelen i kartutsnittet nedenfor – i resten av området markert i den største sirkelen er fibergrøftene ferdigstilte. Vi regner med at gjenstående arbeid vil utføres allerede førstkommende mandag.

fiberutbygging i Alta. Bildet viser området rundt Trudvang. Fiberutbyggingen i den store sirkelen viser det som er fullført, mens det i den miste sirkelen gjenstår

Fra tirsdag 07. juli er planen å fortsette arbeidene i Kjelkeveien, og opp mot Talviksvingen. Det meste av graveaktiviteten i Kjelkeveien er fullført, men det gjenstår noe etterarbeid som vil bli tatt kommende uke.

Området hvor det vil være anleggsaktivitet neste uke er markert i kartutsnittet nedenfor.

På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje/rosa) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox. Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår.

Du vil få muligheten til å komme med innspill om trasé på din tomt før det utføres noe som helst graveaktivitet der. Dette skjer ved at en representant fra graveentreprenør tar kontakt med de som har bestilt i forkant av graving innenfor tomtegrensene.

Forresten – vurderer du å ta deg en forfriskende dukkert i Gakorivannet mens du venter på å få tilgang til Altibox i stua? Husk at du nå kan sjekke oppdatert badetemperatur i Gakrovannet digitalt gjennom hele sommeren!

Fase 3: Fremdrift i Øvre Midtbakken og Tollevika

Fiberutbyggingen i Alta fortsetter, og mannskapene hos vår grave-entreprenør Svein Thomassen AS graver så busta fyker! De vil den kommende uka (uke 27) fortsette videre mot Trudvang og trasé bak Talviksvingen. Når dette arbeidet er ferdigstilt vil man forflytte seg til Brønnveien, Skiveien og Midtbakkveien.

fiberutbygging i midtbakken og tollevika i Alta

De planlagte gravetraseene kan du se nærmere på her. De grønne traseene viser til graving i løsmasse, mens de sorte innebærer graving over asfalt. I de gråfargede traseene er planen å benytte eksisterende rør. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje/rosa) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox.

Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår. Du vil få muligheten til å komme med innspill om trasé på din tomt før det utføres noe som helst graveaktivitet der. Dette skjer ved at en representant fra graveentreprenør tar kontakt med de som har bestilt i forkant av graving innenfor tomtegrensene.

Før oppstart av graveaktivitet i de enkelte delene av prosjektområdene gjennomføres det kabelpåvisninger. Dette betyr at det eksisterende kabelnettet fra de forskjellige netteiere blir markert i terrenget før graving startes, og det er ikke en markering av vår nye trasé. Dette gjøres for å redusere risikoen for skade på eksisterende kabler og rør.

Dersom du ikke har bestilt fiber og Altibox enda, så bør du gjøre dette nå slik at det ikke graves forbi din husstand! Husk at du med internett via fiber og TV fra Altibox får super hastighet på bredbåndet og en fleksibel tv-løsning hvor du kan skreddersy din TV-pakke. Du kan melde interesse for fiber til din husstand her.

Fase 3: Det graves nå fiber opp mot Trudvang

Den rekord-store fiberutbyggingen i Alta er i full gang, og i prosjektområdet Øvre Midtbakken og Tollevika står gravelaget klar for å ta fatt på traseen opp mot Trudvang. Vår graveentreprenør Svein Thomassen A/S melder at de regner med å starte opp her i løpet av mandag denne uken (uke 26).

Fiberutbyggingen i Midtbakken og Tollevika fortsetter. Nå graves det fiber opp mot Trudvang.

Traseene inne på Trudvang er ikke helt spikret enda, da disse vil ferdigstilles i samråd med styreleder.

I forkant av graving innenfor tomtegrense vil alle som har bestilt Altibox bli kontaktet av representant fra grave-enteprenør, slik at man kan enes om mest hensiktsmessig kundetrasé. Du trenger ikke å foreta deg noe for å komme med innspill – du vil bli kontaktet.

Dersom du ikke har bestilt fiber og Altibox enda, så bør du gjøre dette nå slik at det ikke graves forbi din husstand! Husk at du med internett via fiber og TV fra Altibox får super hastighet på bredbåndet og en fleksibel tv-løsning hvor du kan skreddersy din TV-pakke. Du kan melde interesse for fiber til din husstand her.

Fase 3: Statusoppdatering fra Øvre Midtbakken/Tollevika

Anleggsarbeidene i prosjektområdet Øvre Midtbakken/Tollevika skrider stadig fremover. De dyktige medarbeiderne hos vår entreprenør Svein Thomassen startet i forrige uke arbeidet med å grave fibergrøft fra punktet hvor nodehytten skal plasseres i Kjelkeveien.

En nodehytte – eller en sentral- er punktet hvor alle kundekablene møtes og kobles videre. Nodehytten kan på mange måter betraktes som selve hjertet i utbyggingsprosjektet. Fra nodehytten vil det graves traseer frem til ytterligere skjøtepunkt (fiberskap og fiberkummer), og videre inn til de enkelte husstander. Hver kunde får en dedikert fiberlinje som sikrer stabil fart og kapasitet.

Videre vil det nå utføres graveaktivitet i Lunden og inn mot Breidablikk.

Fibergrøft i Lunden Alta

De planlagte gravetraseene kan du se nærmere på her. De grønne traseene viser til graving i løsmasse, mens de sorte innebærer graving over asfalt. I de gråfargede traseene er planen å benytte eksisterende rør. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje/rosa) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox. Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår.

Dersom du av ulike grunner mener trasé for fiberrør på din tomt burde plasseres annerledes kan du melde fra til dette til representant fra graveentreprenør. Vedkommende vil kontakte de som har bestilt i forkant av graving innenfor tomtegrensene.

Gravearbeid i forbindelse med fiberutbygging i Midtbakken i Alta

I anleggsperioden vil det normalt være flere gravemaskiner og lastebiler i arbeid. Dette kan medføre noe støy og påvirke trafikkavviklingen i området. Vi vil gjøre alt vi kan for at ulempen skal bli så liten som mulig.

Dersom du ikke har bestilt ennå kan du melde interesse for fiber til din bolig her.

Fase 3: Gravearbeid i Kjelkeveien

Fiberutbyggingen i Alta har startet, og i prosjektområdet Øvre Midtbakken/Tollevika er gravelaget fra Svein Thommasen A/S godt i gang med å grave grøfter i Midtbakken. For øyeblikket befinner mannskap og maskiner seg i Kjelkeveien.

Fiberutbygging i Midtbakken, Alta.

 

I anleggsperioden vil det normalt være flere gravemaskiner og lastebiler i arbeid. Før vi ferdigstiller prosjektet vil vår entreprenør rydde opp etter gravearbeidet. Det er viktig for oss at det ser like fint ut i området når vi forlater, som når vi ankom.

 

Område i Midtbakken og Tollevika hvor det graves fiberbredbånd

 

Planen fremover er å fortsette opp gjennom Kjelkeveien, gjennom Lunden og inn til Breidablikk. Deretter vil anleggsarbeidet fortsette inn til Talviksvingen og Trudvang. Videre vil det utføres gravearbeider opp til Torsvei, Odinsvei og Valhallveien, via Skiveien og Gimle.

Du kan trykke her for å se kartutsnitt, hvor de foreløpige gravetraseene i prosjektområdet er skissert. De grønne traseene viser til graving i løsmasse, mens de sorte innebærer graving over asfalt. I de gråfargede traseene er planen å benytte eksisterende rør. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje/rosa) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox. Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår.

Dersom du ikke har bestilt fiber til din husstand enda bør du gjøre dette snarest, slik at det ikke graves forbi din husstand. Du kan melde interesse for fiber og Altibox her.

Fase 3: Nå bygger fiberbredbånd i Øvre Midtbakken og Tollevika!

Endelig begynner vårtegnene å vise seg – også her i nord. Det er mange grunner til å sette pris på våren, men for oss i Signal er det største høydepunktet at vi kan grave fiber slik at flere finnmarkinger får tilgang til lynraskt fiberbredbånd!

I løpet av første uke av juni (uke 23) vil vi starte opp med anleggsarbeidene i prosjektområdet Øvre Midtbakken/Tollevika. Det er selskapet Svein Thomassen A/S som vil utføre gravearbeidet. Arbeidet vil starte opp i Kjelkeveien, gjennom Lunden og inn til Breidablikk. Gravingen vil så fortsette inn til Talviksvingen og inn til Trudvang. Videre vil det utføres gravearbeider opp til Torsvei, Odinsvei og Valhallveien, via Skiveien og Gimle.

Du kan trykke her for å se kartutsnitt, hvor de foreløpige gravetraseene i prosjektområdet er skissert. De grønne traseene viser til graving i løsmasse, mens de sorte innebærer graving over asfalt. I de gråfargede traseene er planen å benytte eksisterende rør. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje/rosa) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox. Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår.

I anleggsperioden vil det normalt være flere gravemaskiner og lastebiler i arbeid. Dette kan medføre noe støy og påvirke trafikkavviklingen i området. Vi vil gjøre alt vi kan for at ulempen skal bli så liten som mulig.

Dersom du ikke har bestilt ennå kan du melde interesse for fiber til din bolig her.

Fase 2: Vi bekrefter fiberutbygging!

Nå som Nornett har blitt en del av Signal ønsker vi å satse enda sterkere i Finnmark! De siste månedene har vi undersøkt muligheter for fiberutbygging i Alta, og interessen for Altibox har vært overveldende. Vi i Signal er nå hoppende glade for å kunne bekrefte at vi vil bygge ut områdene Øvre Midtbakken/Tollevika, Aronnes, Bossekop Sør og Gakori/Hjemmeluft med fiberbredbånd.

Vi har alt startet prosjektering av utbyggingen, der vi planlegger hvor vi skal grave for at fiberen skal komme frem til alle som har bestilt. Tiden fremover vil i tillegg benyttes til å innhente gravetillatelser fra kommune, og berørte grunneiere.  Så snart dette er klart vil vi komme tilbake med en fremdriftsplan. Her får dere vite mer om når vi starter opp med gravearbeidet, og når de av dere som har bestilt kan forvente at dere får fibersignalet frem til husveggen.

Dersom du ikke har bestilt enda vil vi anbefale at du melder din interesse her, slik at din husstand blir inkludert når gravetraseer planlegges. Du er også mer enn velkommen til å kontakte vårt Kundesenter dersom du har spørsmål.

Har du enda ikke bestilt fiber, men ønsker tilbud?

Meld interesse for fiber til ditt hjem her:

Se hvordan vi bygger ut fiber

Hva skjer fra du bestiller fiber til du kan ta tjenesten i bruk? 

FASE 1: BESTILLING

FASE 2: PLANLEGGING

FASE 3: UTBYGGING OG EGENINNSATS

FASE 4: INSTALLASJON

FASE 5: BRUK OG KUNDESERVICE