Siste nytt fra fiberutbyggingen - Bjørnevatn Sør

Fase 4: Snøhulegraving?

Det er ikke mye som minner om sommer enda, men det stopper ikke de flotte installatørene våre fra å gjøre jobben sin! Alle virkemidler tas i bruk for å levere tjenester til våre kunder, også snøspaden.
Gutta er heldigvis godt vant, det er ikke første året vi har mottatt bilder av «snøhulemåking» fra dem.

Da er det godt å vite at man kan varme seg inne foran peisen – visste du forresten at Altibox har sin helt egen peiskanal? Du finner den bakerst i kanalisten!

Fase 4: Siste innspurt

De fleste kundene i området fikk Altibox-tjenester i innspurten av fjoråret, og for et år det har vært! Det har vært mange hoder, armer og bein som har stått på i månedsvis for å levere splitter ny fiberkabel og tjenester til dere, og vi gleder oss over at så mange nå har tilgang til Altibox på TVAltibox på nett, og ikke minst Altibox på app!

Det gjenstår noe opprydningsarbeid før vi kan si oss ferdig med arbeidet. Kong Vinter har tatt over og hindrer oss fra å rydde oss ferdig, men når han slipper taket vil vi stride til verket.

Har du spørsmål til ditt abonnement, eller kanskje hvordan opptaksfunksjonen fungerer på din nye Altibox? Vi har døgnåpen kundeservice på telefon 75 43 05 00 som er mer en glade for å hjelpe deg!

FASE 4: NÅ ER 90 KUNDER I PROSJEKTET KOBLET OPP PÅ ALTIBOX!

Stadig flere kunder i prosjektområdet Bjørnevatn Sør får nå tilgang til sine Altibox-tjenester. I skrivende stund har montørene hos vår samarbeidspartner Linjeproffen akkurat aktivert kunde nummer 90 – Dette varmer våre fiberhjerter!

Vi håper de som har fått aktivert sine tjenester har fått på seg safarihatten, og er godt i gang med å utforske det spennende Altibox-universet. Dersom du har bestilt TV-tjenester vil du i tillegg til de mest populære kanalene få poeng til å velge akkurat det innholdet du ønsker: Er det Premier League, siste serien fra HBO Nordic, barnefilmer, eller noe helt annet? Med nye Altibox TV kan du enkelt logge inn på Mine sider og tilpasse innholdet slik du vil ha det.

Linjeproffen vil fortløpende kontakte de resterende kundene som venter på sin leveranse, slik at tidspunkt for aktivering av tjenester kan avtales. Linjeproffen har både norsk- og engelsktalende montører. Dersom du finner det utfordrende å kommunisere på engelsk, så kan du gi beskjed om dette når montørselskap kontakter deg for å avtale tidspunkt for oppkobling av kundeutstyr.

På grunn av situasjonen knyttet til Covid-19 har vi av smittevernhensyn midlertidig stengt vårt kundemottak i Kirkenes. Dersom du har spørsmål om Signal eller Altibox kan du kontakte vårt Kundesenter. Du kan lese mer om våre smittevernstiltak her.

Fase 4: Statusoppdatering fra Sør-Varanger

Vinteren har atter engang gjort sitt inntog i Sør-Varanger, noe som setter kjepper i hjulene for siste rest av opprydningsarbeidet.

Det gjenstår en del asfaltering på Sandnes og Hesseng, samt et par plasser i Bjørnevatn. Det er også enkelte fibergrøfter som skal etterfylles med veigrus og matjord. Vi har oversikt over hvor dette er tilfellet, og arbeidet vil fortsette så snart snøen smelter til våren. Vår grave-entreprenør er instruert til å gå over alle kutt vi har i gater og innkjørsler, slik at disse blir ryddet. Dette fordi det ikke skal være til hinder for snøbrøyting i vinter.

Vi er også i full gang med aktivering av kunder på Altibox. Det har vært fullt trykk på våre montører og samarbeidspartnere på installasjonssiden som følge av et ekstremt høyt aktivitetsnivå i Finnmark. Vi har nå fått hentet inn 6 nye montørlag som skal være med å sette opp takten på kundeaktiveringene i Sør-Varanger. Installasjoner pågår nå i Bjørnevatn Øst, Bjørnevatn Vest og Bjørnevatn Sør.

Vi regner med å kunne forflytte ressursene til Sandnes og Hesseng i løpet av november.

Vårt kundesenter har mottatt en del spørsmål fra ventende kunder som lurer på om de skal si opp abonnementene de har på TV- og internett hos andre leverandører. Vi vil tilstrebe å sende melding til den enkelte kunde måneden før vi er klare for oppkobling. Vi anbefaler ingen å si opp tjenestene de har i dag før denne meldingen er mottatt. Dersom en har lengre oppsigelsestid hos nåværende leverandør kan vi tilby utsatt aktivering av Altibox-tjenestene. Dette gjøres ved å melde fra til installatør ved oppkobling av kundeutstyr, eller ved å kontakte vårt Kundesenter senest 3 dager etter oppkobling.

Når du får aktivert dine tjenester, og tripper etter å utforske Altibox-universet, kan vi anbefale å lese om de spennende funksjonene en får tilgang til i TV-løsningen fra Altibox.

Fase 4: Forsinkelse i oppkoblinger

Vi beklager å si at vi ligger bak planlagt tidsplan for oppkoblinger i Bjørnevatn Sør og Øst.

Det viser seg at prosessen med å få strøm til nodehytta i Bjørnevatn har tatt mye lengre tid enn forventet. Strøm er nå tilkoblet, men med feil type spenning. Dette innebærer at vi må gjøre noe mer arbeid før vi kan koble opp kunder på Altibox-tjenester. Det er bestilt materiell for ombygging av strømtilførselsskap, og den siste komponenten har forventet leveringstid i begynnelsen av neste uke (uke 40). Det er sendt SMS til kunder som har blitt forespeilet installasjon i september.

Mens vi venter på at leverandør retter opp strømtilkobling til node, utnytter vi ventetiden til skjøting av kundeboks på husvegg. Vi har startet opp med dette arbeidet hos kunder som adresse i området ved Sundquistjordet.

Vi beklager forsinkelsen, og gjør alt vi kan for å raskest mulig kunne levere Altibox til beboerne i Bjørnevatn-området.

Fase 4: Statusoppdatering fra Bjørnevatn

I Bjørnevatn pågår det nå opprydningsarbeider etter sommerens graveaktivitet. I forrige uke (uke 36) begynte vår entreprenør med re-asfaltering, og dette arbeidet vil fortsette også den kommende uken.

Parallelt med lapping av gravesår utfører mannskap fra Linjeproffen en del fiberarbeid i nettet. Med fiberarbeid menes blant annet fiberblåsing, hvilket innebærer å få selve fiberen på plass i rørene som er lagt i grøftene. Når fiberen har kommet på plass er det neste steget å skjøte fiberen sammen.

I Bjørnevatn Sør starter vi nå opp noe graveaktivitet igjen. Dette skyldes at noe av den eksisterende rør-strukturen som vi hadde planlagt å benytte, likevel ikke vil være hensiktsmessige å anvende på grunn av tette rør. Vi graver dermed ned nye fiber-rør i området.

I følge opprinnelig plan skulle vi vært i gang med å aktivere kunder i enkelte områder av Bjørnevatn nå. På grunn av forsinkelser i utstyrsleveranse ligger vi dessverre noe bak skjema. Slik det ser ut nå vil de første kundene i Bjørnevatn få tilgang til sine Altibox-tjenester i løpet av neste uke (uke 38). De som kan forvente å få aktivert sine tjenester i september skal ha mottatt bekreftelse på dette per SMS.

Vi ønsker å takke beboerne i området for tålmodigheten dere viser oss nå i utbyggingsperioden. I mens man venter på leveransen kan en jo lese om alle de spennende funksjonene man får tilgang til i Altibox-universet.

Fase 4: Oppdatering på grave- og oppryddingsarbeid

Vi jobber så godt vi kan med å få levert fiber, og vi ønsker å rette en stor takk for tålmodigheten vi har blitt vist under graveperioden.

Vi har mottatt henvendelser fra beboere i området med spørsmål knyttet til hvordan gravearbeidet og oppryddingen foregår. Det er viktig for oss at området ser like fint ut når vi forlater som da vi ankom. Mens gravearbeidet pågår vil det i enkelte tilfeller være nødvendig at grøftene ligger åpne i mer enn en dag, slik at vi skal kunne få på plass alt av rør og kabler før vi kan lukke grøfta igjen. Vi håndterer oppryddingsarbeidet så snart det lar seg gjøre, og beklager de ulemper dette medfører.

På grunn av omfanget av utbyggingen jobber vi så raskt vi kan, og prøver derfor å utnytte helgene for å få levert til alle og ryddet områdene før vinteren. I forbindelse med forberedelser for asfaltering søndag 23.08, ble vi gjort oppmerksomme på at det ble utført støyende arbeid i området. Vi tar slike tilbakemeldinger på alvor og beklager på det sterkeste. Vår underentreprenør SRS Maskin avsluttet arbeidet så snart de ble varslet om at arbeidet var til sjenanse, og vi lover at dette ikke skal gjenta seg.

Vi setter pris på tilbakemeldinger og tar alle henvendelser alvorlig. Kontakt oss gjerne direkte på utbygging-kirkenes@signal.no, så vil vår lokale prosjektleder Rune Bakken Larsen, eller anleggsleder Håvar Eikrem, følge opp saken.

FASE 4: NÅ NÆRMER DET SEG AKTIVERING AV DE FØRSTE KUNDENE!

Fiberblåsingen er godt i gang i Bjørnevatn. Denne uka (uke 34) utføres det arbeid på stamfiberen, og neste uke er planen å starte med fiberblåsing av kundestrekk til de fiberskapene som er klargjort. Dersom alt går etter planen kan vi aktivere de første kundene i prosjektet Bjørnevatn Sør allerede kommende uke (uke 35)!

Innen utgangen av september er planen å aktivere i overkant av 50 kunder i prosjektområdet. I første omgang er infrastrukturen klar for enkelte av kundene i Egne Hjems vei, Rallarveien, Åsveien og Stull Hansens vei. De som kan regne med å få aktivert sine tjenester den kommende måneden vil i løpet av de nærmeste dagene motta bekreftelse på dette per SMS. Når en har mottatt denne bekreftelsen anbefaler vi å si opp tjenestene man har hos eksisterende leverandør, slik at man unngår å bli fakturert fra to tilbydere.

Når du får aktivert dine tjenester, og tripper etter å utforske Altibox-universet, kan vi anbefale å lese om de spennende funksjonene en får tilgang til i TV-løsningen fra Altibox.

Fase 3: Opprydningsarbeider

Til tross for ferieavvikling er det stadig fremdrift i fiberutbyggingen i Sør-Varanger. I prosjektområdet Bjørnevatn Sør har det den siste uka vært noe graveaktivitet i Fjellveien og Grevens vei etter endringer i opprinnelig planlagt gravetrasé. Denne uka (uke 32) vil siste finpuss på dette arbeidet ferdigstilles.

Opprydding og behandling av gravesår er allerede utført i store deler av prosjektområdet, og dette arbeidet vil fortsette også denne uka.

Videre regner vi med å kunne starte opp med fiberblåsing i Sør-Varanger i løpet av de nærmeste dagene. Dette innebærer å få selve fiberen på plass i rørene som er lagt i fibergrøftene. Vi planlegger å ferdigstille fiberblåsingen i Bjørnevatn Øst først, før vi tar for oss områdene Bjørnevatn Sør, Bjørnevatn Vest, Hesseng og Sandnes.

Det nærmer seg kundeoppkoblinger, men nøyaktig tidsplan for dette vil vi ikke ha før nodehytten er etablert. Når vi har en konkret fremdriftsplan for når kunder tilknyttet de ulike fiberskapene kan få aktivert sine Altibox-tjenester, vil vi informere om dette per SMS. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før du har mottatt en slik melding.

Dersom du ønsker å bli bedre kjent med gjengen vår på Kirkenes-kontoret kan du lese denne saken. Disse dyktige medarbeiderne skal ha en stor del av æren for fiberjubelen i Sør-Varanger.

Fase 3: Siste innspurt i gravearbeidene!

Det gleder oss å meddele at anleggsarbeidene i Bjørnevatn nærmer seg fullført. Dette betyr at vi er et steg nærmere å kunne levere fiberbredbånd og Altibox til beboerne i området. Det gjenstår noe finpuss i teigene som Svein Thomassen AS vil gå i gang med denne uka (uke 31). Videre vil det utføres opprydningsarbeider – det er viktig for oss at området ser like fint ut når vi forlater som da vi ankom.

Vi ønsker å rette en stor takk til beboerne i området for tålmodigheten vi har blitt vist under graveperioden.

Nå som fibergrøftene er på plass vil tiden fremover bli benyttet til å få på plass nodehytten, samt skjøting og blåsing av fiber. Når det nærmer seg klart for kundeoppkoblinger i de enkelte områder vil vi gi beskjed om dette per SMS til de det gjelder. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før denne tid.

Dersom du nå tripper spent og gleder deg til din leveranse, kan vi anbefale å lese om de spennende funksjonene en får tilgang til i TV-løsningen fra Altibox her.

Har du enda ikke bestilt fiber, men ønsker tilbud?

Meld interesse for fiber til ditt hjem her:

Se hvordan vi bygger ut fiber

Hva skjer fra du bestiller fiber til du kan ta tjenesten i bruk? 

FASE 1: BESTILLING

FASE 2: PLANLEGGING

FASE 3: UTBYGGING OG EGENINNSATS

FASE 4: INSTALLASJON

FASE 5: BRUK OG KUNDESERVICE

Du har blitt videresendt

Velkommen til Signal!

Siden du nettopp prøvde å besøke, er nå lagt ned etter at din leverandør har blitt en del av Signal Bredbånd AS. 

Siden du er videresendt til, inneholder informasjon om dine tidligere produkter, eller bestillingsmuligheter om vi enda ikke kan levere Altibox i ditt område. 

Dersom du allerede har fått fiber og Altibox, kan du forholde deg til forsiden vår, signal.no.