Siste nytt fra fiberutbyggingen - Hesseng Nord

Fase 4: Siste innspurt

De fleste kundene i området fikk Altibox-tjenester i innspurten av fjoråret, og for et år det har vært! Det har vært mange hoder, armer og bein som har stått på i månedsvis for å levere splitter ny fiberkabel og tjenester til dere, og vi gleder oss over at så mange nå har tilgang til Altibox på TVAltibox på nett, og ikke minst Altibox på app!

Det gjenstår noe opprydningsarbeid før vi kan si oss ferdig med arbeidet. Kong Vinter har tatt over og hindrer oss fra å rydde oss ferdig, men når han slipper taket vil vi stride til verket.

Har du spørsmål til ditt abonnement, eller kanskje hvordan opptaksfunksjonen fungerer på din nye Altibox? Vi har døgnåpen kundeservice på telefon 75 43 05 00 som er mer en glade for å hjelpe deg!

FASE 4: NÅ NÆRMER DET SEG AKTIVERING AV DE FØRSTE KUNDENE!

Det er fortsatt fremdrift i fiberutbyggingen på Hesseng. Fiberskjøtingen er nå nærmere ferdigstilt, og rørene er lagt inntil husvegg. SRS har fult fokus på å få åpnet tette rør, slik at Svein Thomassen AS kan fullføre fiberblåsingen hos de siste kundene. Denne uka (uke 46) vil bli benyttet til å grave ned resterende kunderør i området. Parallelt med dette begynner vi nå med oppkoblinger på Altibox der infrastrukturen er ferdigstilt – hurra!

Innen utgangen av desember er planen å tilby installasjon til alle kundene tilknyttet prosjektområdene Hesseng Nord og Hesseng Sør. I forkant av innvendig installasjon vil man bli kontaktet av montør fra vår samarbeidspartner Linjeproffen, slik at tidspunkt for oppkobling kan avtales nærmere. Montøren vil sammen med deg finne den beste plasseringen av hjemmesentralen i din bolig, men det er fint om du har gjort deg opp noen tanker om hvor du helst vil ha den allerede før vedkommende kommer.

Linjeproffen har både norsk- og engelsktalende montører. Dersom du finner det utfordrende å kommunisere på engelsk, så kan du gi beskjed om dette når montørselskap kontakter deg for å avtale tidspunkt for oppkobling av kundeutstyr.

Vi ønsker å takke beboerne i området for tålmodigheten dere viser oss nå i utbyggingsperioden. I mens man venter på leveransen kan en jo lese om alle de spennende funksjonene man får tilgang til i Altibox-universet, for nå er det ikke lenge til aktivering!

Fase 4: Statusoppdatering fra Sør-Varanger

Vinteren har atter engang gjort sitt inntog i Sør-Varanger, noe som setter kjepper i hjulene for siste rest av opprydningsarbeidet.

Det gjenstår en del asfaltering på Sandnes og Hesseng, samt et par plasser i Bjørnevatn. Det er også enkelte fibergrøfter som skal etterfylles med veigrus og matjord. Vi har oversikt over hvor dette er tilfellet, og arbeidet vil fortsette så snart snøen smelter til våren. Vår grave-entreprenør er instruert til å gå over alle kutt vi har i gater og innkjørsler, slik at disse blir ryddet. Dette fordi det ikke skal være til hinder for snøbrøyting i vinter.

Vi er også i full gang med aktivering av kunder på Altibox. Det har vært fullt trykk på våre montører og samarbeidspartnere på installasjonssiden som følge av et ekstremt høyt aktivitetsnivå i Finnmark. Vi har nå fått hentet inn 6 nye montørlag som skal være med å sette opp takten på kundeaktiveringene i Sør-Varanger. Installasjoner pågår nå i Bjørnevatn Øst, Bjørnevatn Vest og Bjørnevatn Sør.

Vi regner med å kunne forflytte ressursene til Sandnes og Hesseng i løpet av november.

Vårt kundesenter har mottatt en del spørsmål fra ventende kunder som lurer på om de skal si opp abonnementene de har på TV- og internett hos andre leverandører. Vi vil tilstrebe å sende melding til den enkelte kunde måneden før vi er klare for oppkobling. Vi anbefaler ingen å si opp tjenestene de har i dag før denne meldingen er mottatt. Dersom en har lengre oppsigelsestid hos nåværende leverandør kan vi tilby utsatt aktivering av Altibox-tjenestene. Dette gjøres ved å melde fra til installatør ved oppkobling av kundeutstyr, eller ved å kontakte vårt Kundesenter senest 3 dager etter oppkobling.

Når du får aktivert dine tjenester, og tripper etter å utforske Altibox-universet, kan vi anbefale å lese om de spennende funksjonene en får tilgang til i TV-løsningen fra Altibox.

Fase 4: Fiberarbeid på Hesseng

Fibergrøftene i prosjektområdet Hesseng Nord er ferdigstilte. Denne uka (uke 39) har det pågått fiberblåsing i området. Dette innebærer å få selve fiberen på plass i rørene som er lagt i fibergrøftene.
fiberblåsing i forbindelse med fiberutbyggingen på Hesseng i Alta

Fiberarbeidet vil fortsette den kommende uka (uke 40). Da vil det bli utført blåsing av både stam- og kundefiber.

I løpet av uka vil det i tillegg bli gjennomført en inspeksjon av opprydningsarbeidet i prosjektområdet. Det er viktig for oss at det ser like pent ut når vi forlater som da vi ankom. På bildet nedenfor kan en se vår lokale prosjektleder Rune på en tidligere befaringsrunde. Dette er en mann med fiber i hjerte, og et øye for ypperste kvalitet – uten han hadde et så stort fiberutbyggingsprosjekt vært umulig å gjennomføre!

Vår lokale prosjektleder Rune sjekker at fiberutbyggingen på Hesseng går etter plan

Du kan bli bedre kjent med flere av de dyktige medarbeiderne på Kirkenes-kontoret her!

FASE 3: SISTE INNSPURT I GRAVEARBEIDENE

De fleste av fibergrøftene i prosjektområdet Hesseng Nord er nå på plass. Denne uka (uke 37) er det ett gravelag på oppdrag fra vår entreprenør som befinner seg i området for siste finpuss. Dette laget jobber nå med å ferdigstille fibertraseene i Hessengveien og Tangenveien.

Ved Seljeholtet er det nå startet med opprydningsarbeid med lapping og bandasjering av gravesår. Opprydningsarbeidet fortsetter også denne uka, hvor vi tar sikte på å få unnagjort en del re-asfaltering.

Vi ønsker å takke beboerne i området for tålmodigheten dere viser oss nå i utbyggingsperioden. I mens man venter på leveransen kan en jo lese om alle de spennende funksjonene man får tilgang til i Altibox-universet, for husk – den som venter på noe godt venter ikke forgjeves!

Fase 3: Opprydningsarbeid på Hesseng

Denne uka (uke 35) vil det bli utført opprydningsarbeider i prosjektområdet Hesseng Nord. Det er et eget lag på oppdrag fra grave-entreprenør Svein Thomassen AS som har ansvaret for lapping og bandasjering av gravesår. Dette laget ligger nå litt bak gravelagene, det kan derfor være en forsinkelse mellom gravearbeid og opprydning i de enkelte områdene. Vi beklager forsinkelsen, og forsikrer dere om at ryddearbeidet vil bli utført snarlig.

Vi regner med at opprydningsarbeidet på Hesseng vil starte torsdag 27.08. Arbeidet starter i Bjørkeholtet og Seljeholtet, og vi vil asfaltere parallelt med opprydningen. Når gravesårene i disse områdene er tatt hånd om, vil opprydnings-teamet fortløpende forflytte seg til de øvrige gatene i prosjektområdet.

Gravearbeidet i Hessengveien fortsetter også den kommende uka. Videre regner vi med å kunne starte opp med fiberblåsing i uke 37. Dette innebærer å få selve fiberen på plass i rørene som er lagt i fibergrøftene. I første omgang er det snakk om blåsing av stamfiberen, før man deretter vil ta for seg kundestrekkene.

Vi jobber så godt vi kan med å få levert fiber, og vi ønsker å rette en stor takk for tålmodigheten vi blir vist under graveperioden. Dersom du har spørsmål om fiberutbyggingen eller produktene fra Altibox, så skal du ikke nøle med å kontakte vårt Kundesenter.

Fase 3: Statusoppdatering fra Hesseng

Mannskapene hos vår entreprenør Svein Thomassen AS graver fiber så busta fyker! På hesseng er det i disse dager (uke 34) anleggsaktivitet i områdene ved Hessengveien, Tangenveien, Myrveien og Vigørveien. I Neste uke vil man også starte opp med gravearbeider i prosjektområdet Hesseng Sør.

Før anleggsarbeidet i de ulike delene av prosjektområdet startes opp, utføres det kabelpåvisninger. Dette innebærer at det eksisterende kabelnettet fra de forskjellige netteiere blir markert i terrenget før graving startes. Strekene som kan ses på bakken i deler av prosjektområdet er dermed ikke en markering av vår nye trasé, men en merking som viser eksisterende rør- og kabelnett.

I anleggsperioden vil det normalt være flere gravemaskiner og lastebiler i arbeid. Dette kan medføre noe støy og påvirke trafikkavviklingen i området. Vi vil gjøre alt vi kan for at ulempen skal bli så liten som mulig.

Vi planlegger å koble opp de første kundene i Sør-Varanger på Altibox i løpet av den siste uka av august. Dette arbeidet vil fortsette de kommende månedene. Vi vil starte i prosjektområdene i Bjørnevatn. Når vi har en konkret fremdriftsplan for når kunder tilknyttet de ulike fiberskapene på Hesseng kan få aktivert sine Altibox-tjenester, vil vi informere om dette per SMS. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før du har mottatt en slik melding.

Vi ønsker å takke beboerne i området for tålmodigheten dere viser oss nå i utbyggingsperioden. I mens man venter på leveransen kan en jo lese om alle de spennende funksjonene man får tilgang til i Altibox-universet.

Fase 3: Fremdrift i fiberutbyggingen på Hesseng

Det er fremdeles godt driv i fiberutbyggingen på Hesseng. Den siste tiden har det vært graveaktivitet i Krøkebærveien, Porsveien, Nelly Lunds vei, Ellen Aanneruds vei og Thea Eriksens vei.

Vi nærmer oss ferdigstillelse i Krøkebærveien, Nelly Lunds vei og Porsveien. Det vil bli utført opprydningsarbeider i disse gatene denne uka (uke 31). Det er viktig for oss at det ser like fint ut når vi forlater området som da vi ankom.

I Ellen Aanneruds vei og Thea Eriksens vei vil gravearbeidene fortsette også denne uka. I tillegg melder vår grave-entreprenør Svein Thomassen AS om gravestart i Røsslyngveien.

De planlagte gravetraseene kan du se nærmere på her. De grønne traseene viser til graving i løsmasse, mens de sorte innebærer graving over asfalt. I de gråfargede traseene er planen å benytte eksisterende rør. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje/rosa) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox.

Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår. Du vil få muligheten til å komme med innspill om trasé på din tomt før det utføres noe som helst graveaktivitet. Dette skjer ved at en representant fra graveentreprenør tar kontakt med de som har bestilt i forkant av graving innenfor tomtegrensene.

Dersom du ikke har bestilt enda, kan du melde interesse for fiberbredbånd til din bolig her. Vi anbefaler at du gjør dette snarlig dersom fiberleveransen til din bolig skal være en del av det pågående prosjektet på Hesseng.

Fase 3: Gravearbeider pågår!

Den rekord-store fiberutbyggingen i Sør-Varanger pågår for fullt! På Hesseng er det meste av maskingravingen i Bjørkeholtet, Eineholtet og Seljeholtet nå ferdigstilt. De fleste av de som har bestilt Altibox i disse områdene har også fått etablert fiberkabel frem til husveggen sin (kundestikk). Det gjenstår noe finpuss og opprydningsarbeid langs fibertraseen før vi er helt i mål med anleggsarbeidet i disse gatene.

Det gjenstår noe gravearbeid på Hessengveien nedenfor Einerholtet.

I Nelly Lunds vei er vi nærmest i mål med hovedtraseen. Det gjenstår opprydningsarbeid, samt en del graving innenfor tomtegrensene til de som venter på sin leveranse.

Fiberutbygging i Nelly Lunds Vei på Hesseng

For øyeblikket pågår det maskingraving langs hovedtraseen i Ellen Aanneruds vei. Dette arbeidet vil fortsette også kommende uke (uke 29).

Fiberutbygging i Ellen Aanneruds vei i Hesseng

Deler av traseen i Porsveien og Krøkebærveien har i løpet av denne uka (uke 28) blitt ferdig skoget, hvilket betyr at det er klart for oppstart av graveaktivitet/trenching nå over helga (uke 29).

Fiberutbygging i Krøkebærveien i Hesseng

Parallelt med maskingravingen vil det foregå arbeid med å etablere fiber-rør inn til husveggen til de som har bestilt Altibox – altså arbeid med kundestikk. I forkant av graving på tomt vil den enkelte kunde bli kontaktet av representant fra graveentreprenør, slik at en kan enes om mest hensiktsmessige trasé inn til boligen.

I anleggsperioden vil det normalt være flere gravemaskiner og lastebiler i arbeid. Dette kan medføre noe støy og påvirke trafikkavviklingen i området. Vi vil gjøre alt vi kan for at ulempen skal bli så liten som mulig.

Dersom du ikke har bestilt ennå kan du melde interesse for fiber til din bolig her. Sjekk også gjerne ut denne saken for å bli kjent med gjengen som jobber på kontoret i Kirkenes – uten disse gutta på laget hadde ikke prosjektene i Sør-Varanger vært mulig å realisere!

Fase 3: Fiberutbyggingen fortsetter på Hesseng

Arbeidet knyttet til fiberutbyggingen på Hesseng skrider stadig fremover, og vi gleder oss til å kunne aktivere Altibox hos beboerne i området i løpet av høsten.

Denne uka (uke 27) har det foregått graving av fibergrøfter i Einerholtet og Nelly Lunds vei. I Seljeholtet og Bjørkeholtet har opprydningsarbeidet så smått begynt.

fiberutbygging på Hesseng, graving i Nelly Lunds vei

Samtidig som det utføres maskingraving i prosjektområdet, jobber et eget team med graving av kundestikk.

Etablering av kundestikk innebærer at det legges fiber-rør fra kundes tomtegrense og inn til husvegg. I forkant av graving på tomt vil den enkelte kunde bli kontaktet av representant fra graveentreprenør, slik at en kan enes om mest hensiktsmessige trasé inn til boligen.

Planen for den kommende uka (uke 28) er å fortsette anleggsarbeidene i Nelly Lunds vei og Einerholtet. Det planlegges også snarlig oppstart i Ellen Aaneruds vei, Porsveien, og Krøkebærveien.

De planlagte gravetraseene kan du se nærmere på her. De grønne traseene viser til graving i løsmasse, mens de sorte innebærer graving over asfalt. I de gråfargede traseene er planen å benytte eksisterende rør. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje/rosa) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox.

Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår. Du vil få muligheten til å komme med innspill om trasé på din tomt før det utføres noe som helst graveaktivitet.

Du kan se mer om tilbudet og melde din interesse her, og om du har spørsmål er du hjertelig velkommen til å kontakte vårt Kundesenter.

Har du enda ikke bestilt fiber, men ønsker tilbud?

Meld interesse for fiber til ditt hjem her:

Se hvordan vi bygger ut fiber

Hva skjer fra du bestiller fiber til du kan ta tjenesten i bruk? 

FASE 1: BESTILLING

FASE 2: PLANLEGGING

FASE 3: UTBYGGING OG EGENINNSATS

FASE 4: INSTALLASJON

FASE 5: BRUK OG KUNDESERVICE

Du har blitt videresendt

Velkommen til Signal!

Siden du nettopp prøvde å besøke, er nå lagt ned etter at din leverandør har blitt en del av Signal Bredbånd AS. 

Siden du er videresendt til, inneholder informasjon om dine tidligere produkter, eller bestillingsmuligheter om vi enda ikke kan levere Altibox i ditt område. 

Dersom du allerede har fått fiber og Altibox, kan du forholde deg til forsiden vår, signal.no.