Siste nytt fra fiberutbyggingen - Fustvatnet

Se hvordan vi bygger ut fiber

Hva skjer fra du bestiller fiber til du kan ta tjenesten i bruk? 

FASE 4 – SNART VIL DE FØRSTE I OMRÅDET KOBLES OPP PÅ ALTIBOX

Det er mange som jobber hardt med fiberutbyggingen i området Fustvatnet, og siden forrige oppdatering har vi kommet flere skritt nærmere deres nye hverdag med lynraskt fiberbredbånd og tjenester fra Altibox i hus!

 

Noen av dere vil snart få tilgang til deres nye Altibox-tjenester

Siden sist har de flinke montørene fra Bendiksen Entreprenør AS fått forhåndsinstallert kundeutstyr i enda flere husstander, og for noen heldige kunder vil deres Altibox-tjenester være klare til aktivering rundt uke 40-41. Hurra! De 23 kundene det gjelder bor innenfor det lillamarkerte området i kartutsnittet nedenfor, og vil snart motta SMS fra oss med ytterligere informasjon om prosessen videre.

 

Resten av dere vil bli kontaktet etter hvert

Dere andre i prosjektområdet Fustvatnet vil få nærmere beskjed når det nærmer seg deres tur for aktivering av Altibox-tjenester. Vi anbefaler å vente med å si opp de tjenester du har i dag fra annen leverandør inntil du senere får SMS fra oss om aktivering, slik at du ikke blir sittende uten tjenester i ventetiden.

Kartutsnitt Fustvatnet
23 kunder innenfor det lilla feltet vil snart kunne få tilgang til sine Altibox-tjenester

 

Graving pågår fortsatt for fullt i prosjektområdet

Gravearbeidet har også gått fremover siden forrige innlegg. Ett gravelag holder fortsatt på ved Brattbakkvegen i den nordvestlige delen av prosjektområdet, oppover mot Helfjell, mens et annet gravelag har startet opp i den østlige delen av feltet i retning Åkvika. Det har også pågått noe håndgraving inn til husvegg enkelte steder.

 

Opprydningsarbeidet vil begynne snart

I tiden fremover, ettersom gravesårene får trukket seg litt sammen, vil entreprenøren også begynne med opprydning, grusing og planering i området. Det er nemlig viktig for både entreprenør og oss i Signal at områder vi bygger ut fiber til ser like fine ut når arbeidet er ferdigstilt som før arbeidet begynte – selv om det noen ganger tar litt tid.

I mellomtiden ber vi ydmykt om deres tålmodighet under opprydningen og utbyggingsprosessen forøvrig. Vi i Signal ønsker dere også en riktig fin uke!

Ikke bestilt enda? Meld din interesse her, slik at din husstand blir inkludert i gravetraseen.

SISTE NYTT OM FIBERUTBYGGINGEN I FUSTVATN

Fiberutbyggingen går stadig fremover ved Fustvatnet, og siden forrige oppdatering har det skjedd flere små og store fiberfremskritt i området.

Blant annet har montører fra Bendiksen Entreprenør AS utført forhåndsinstallasjon av utstyr hjemme hos en rekke kunder i feltet. Forhåndsinstallasjoner er en fin måte å effektivisere fiberutbyggingen på, og det bidrar til at alle våre kunder i området vil kunne få tilgang til sine nye Altibox-tjenester raskere når fiberfremføringen først ferdigstilles.

Entreprenørens gravelag har også stått på for fullt, og mange gravemeter er nå ferdiggravd i prosjektområdet. I skrivende stund pågår det fortsatt gravearbeid i den nordvestlige delen av feltet, oppover mot Helfjell. I tiden fremover vil gravingen fortsette langs gamle E6, fra området rundt Baågneset grendehus og østover – se det rødmarkerte området i kartutsnittet nedenfor.

Kartutsnitt over østlig del av prosjektområdet Fustvatnet

Denne uken jobbes det også med å få på plass tilførsel av strøm og fiber til prosjektområdets node, selve koblingspunktet for fibernettet i området. Fustvatnets node er plassert sørvest i feltet, i nærheten av Jomfruremma. Bendiksen har også blåst fiber flere steder, både i deler av hovedtrasé og i kundetraseer.

Så fort vi har mer informasjon om når dere kan forvente å bli oppkoblet og få tilgang til deres nye Altibox-tjenester, vil dere høre fra oss på SMS og epost. Inntil da anbefaler vi fortsatt å vente med å si opp de tjenester du har i dag fra annen leverandør, slik at du unngår å bli stående uten tjenester i ventetiden. Vi kommer også til å oppdatere denne nettsiden i tiden fremover, så ta gjerne turen innom i ny og ne.

I mellomtiden ønsker vi i Signal dere alle en flott uke!

Ikke bestilt enda? Meld din interesse her så fort som mulig, slik at din husstand blir inkludert i gravetraseen.

SISTE FIBERNYTT VED FUSTVATNET

I prosjektområdet Fustvatnet står den effektive gjengen i Bendiksen Entreprenør AS på som noen helter. Fiberutbyggingen går fremover med stormskritt, og i disse dager foregår det blant annet mye graveaktivitet på selve Helfjellet. Grunnet ledig kapasitet har våre flinke montører også satt i gang med forhåndsinstallasjoner i deler av feltet.

Forhåndsinstallasjoner – også kalt kaldinstallasjoner – innebærer at vi kobler opp utstyr hjemme i din bolig, selv om fiberfremføringen videre ut i nettet ikke er helt klar enda. Du vil ikke ha tilgang til dine Altibox-tjenester etter forhåndsinstallasjonen, men tjenestene vil kunne aktiveres raskere når fiberfremføringen ferdigstilles.

I forkant av forhåndsinstallasjon av kundeutstyr i din bolig vil en montør ta kontakt for å avtale tidspunkt for installasjon. Så dersom du får en telefon fra et ukjent nummer i tiden fremover kan det godt være en av våre hyggelige montører som prøver å få tak i deg.

Prosjektområdet Fustvatnet

Dere som bor i delen av feltet hvor forhåndsinstallasjoner er aktuelt skal også ha mottatt en SMS fra Signal 17. august. Ikke mottatt SMS? Ingen fare. Det betyr bare at forhåndsinstallasjoner ikke er aktuelt der du bor akkurat nå.

Etter hvert vil også arbeidet med å blåse fiber fra Jomfruremma og nordover i feltet begynne. Så fort vi vet mer om når dere ved Fustvatnet kan forvente å få tilgang til deres nye Altibox-tjenester vil dere høre fra oss. Frem til dere får nærmere beskjed, anbefaler vi å vente med å si opp de tjenester du har i dag fra annen leverandør. Det er for å unngå at du blir sittende uten tjenester mens du venter på å få fiber i hus.

I mellomtiden ønsker vi dere alle en riktig flott uke videre!

 

Ikke bestilt enda? Meld din interesse her så fort som mulig, slik at din husstand blir inkludert i gravetraseen.

GRAVEARBEIDET GÅR STADIG FREMOVER

Ved Fustvatnet går fiberutbyggingen som det suser! Vår graveentreprenør Bendiksen Entreprenør AS ligger ikke på latsiden og har full fremdrift nå i ferieperioden.

Siden sist har gravearbeidet fortsatt i nordøstlig retning – fra Jomfruremma mot veikrysset til Helfjell. Entreprenørens gravelag har gravd vel over 2000 meter til nå, og mer skal det bli. På bildene nedenfor kan du se hvordan det ser ut mens fiberutbyggingen er i gang. Du kjenner deg kanskje igjen?

Utbygging av fiber til Fustvatnet 3
Utbygging av fiber til Fustvatnet 2
Utbygging av fiber til Fustvatnet 1

FOTO: FINN ARE HOPEN

Aktive graveområder kan fort se litt «rotete» ut underveis, men husk – når vi er ferdige med fiberutbyggingen vil hele området ryddes opp, slik at dere såvidt kan se at vi har vært der. Det er nemlig viktig for både entreprenør og oss i Signal at det ser pent ut når vi forlater et område.

Så fort vi vet mer om hvor lenge gravearbeidet vil vare, og når vi forventer at oppkoblinger av kunder begynner, vil dere høre fra oss. Vi kommer også til å fortsette å legge ut oppdateringer på denne siden etter hvert som arbeidet skrider frem, så ta gjerne turen innom her i ny og ne.

Vi takker så mye for tålmodigheten, og ønsker dere alle en flott sommer!

Ikke bestilt enda? Meld din interesse her så fort som mulig, slik at din husstand blir inkludert i gravetraseen.

FIBERUTBYGGINGEN ER GODT I GANG

I området Fustvatnet er fiberutbyggingen godt i gang. Vår graveentreprenør Bendiksen Entreprenør AS har stått skikkelig på denne uka, og de er allerede ferdig med å grave tilførsel av strøm og fiber til stedet der noden skal stå. Det kaller vi en solid innsats!

Videre jobber de med å grave fra nodens plassering til første fiberskap, samt frem til fire husstander like ved skapet. Etter dette vil gravingen fortsette i nordøstlig retning mot neste fiberskap. I det røde feltet på kartutsnittet nedenfor kan du se omtrentlig område for hvor gravingen finner sted i tiden fremover.

Dersom du ønsker flere rykende ferske oppdateringer fremover må du huske å følge med på denne siden! I mellomtiden håper vi alle våre flotte kunder nyter sommeren.

Kartutsnitt Fustvatnet - graving fra uke 29
Rødt felt viser omtrent hvor gravingen pågår den nærmeste tiden

Ikke bestilt enda? Meld din interesse her, slik at din husstand blir inkludert i gravetraseen.

FASE 3 – NÅ BEGYNNER FIBERUTBYGGINGEN VED FUSTVATNET

Endelig er vi klare til å starte utbyggingen av lynraskt fiberbredbånd hjem til deg og dine naboer ved Fustvatnet – hurra! Det betyr at det i tiden fremover vil foregå graveaktivitet i ditt nærområde.

Forventet gravestart er i uke 28, og det er Bendiksen Entreprenør AS som skal utføre gravearbeidet. I første omgang vil det jobbes med å få på plass tilførsel av strøm og fiber til der hvor noden skal stå, i den sørvestlige delen av feltet – se kartutsnittet nedenfor.

En node kan betraktes som koblingspunktet for fibernettet i et prosjektområde. En eller flere noder plasseres gjerne i et skap eller i en egen liten bygning som vi kaller nodehytte. Derfra graves det traseer frem til ytterligere skjøtepunkt (fiberskap og fiberkummer), og videre inn til de enkelte husstander. Slik får hver kunde en dedikert fiberlinje, noe som sikrer stabil fart og kapasitet for alle våre kunder.

I anleggsperioden vil det normalt være flere gravemaskiner og lastebiler i arbeid. Det kan medføre noe støy og påvirke trafikkavviklingen i området, men vi vil gjøre alt vi kan for at ulempen skal bli så liten som mulig. Dersom arbeidet går etter planen anslår vi at anleggsperioden vil vare ut oktober.

Kartutsnitt prosjektområdet Fustvatnet
Rødt felt viser omtrent hvor gravearbeidet vil begynne i uke 28

 

Når det er tid for graving av din kabel fra tomtegrense inn til husvegg vil du bli kontaktet av graveentreprenør for nærmere avtale om trasé. De av dere som har bestilt egeninnsats vil få nærmere beskjed om når dere må grave ned fiberrøret inn til husvegg.

Så fort vi vet mer om når dere kan forvente å få tilgang til deres nye Altibox-tjenester vil dere høre fra oss. Frem til da anbefaler vi ingen å si opp de tjenestene de har i dag med annen leverandør. Det er for å unngå at du blir sittende uten tjenester dersom det skulle oppstå forsinkelser i arbeidet. Du kan lese mer om de ulike fasene i utbyggingsprosessen her.

Etter hvert som arbeidet skrider frem, kommer vi også til å legge ut oppdateringer på denne siden – følg gjerne med! Mens dere venter kan dere også gjerne lese om alle de spennende funksjonene man får tilgang til i Altibox-universet. Det er mye å glede seg til! I mellomtiden takker vi så mye for tålmodigheten og ønsker dere alle en fin sommer.

Ikke bestilt enda? Meld din interesse her, slik at din husstand blir inkludert i gravetraseen.

Fase 2: Vi bekrefter fiberutbygging til Fustvatnet!

Vi i Signal er nå hoppende glade for å kunne bekrefte at vi vil bygge ut området Fustvatnet med lynraskt fiberbredbånd. Vi har alt startet prosjektering av utbyggingen, der vi planlegger hvor vi skal grave for at fiberen skal komme frem til alle som har bestilt.

Tiden fremover vil i tillegg benyttes til å innhente gravetillatelser fra kommune, og berørte grunneiere. Så snart dette er klart vil vi komme tilbake med en fremdriftsplan. Her får dere vite mer om når vi starter opp med gravearbeidet, og når de av dere som har bestilt kan forvente at dere får fibersignalet frem til husveggen. 

Dersom du ikke har bestilt enda vil vi anbefale at du melder din interesse her, slik at din husstand blir inkludert når gravetraseer planlegges. Du er også mer enn velkommen til å kontakte vårt Kundesenter dersom du har spørsmål. 

 

Fiberutbygging Vefsn - Fustvatnet

FASE 1: BESTILLING

FASE 2: PLANLEGGING

FASE 3: UTBYGGING OG EGENINNSATS

FASE 4: INSTALLASJON

FASE 5: BRUK OG KUNDESERVICE

Har du enda ikke bestilt fiber, men ønsker tilbud?

Meld interesse for fiber til ditt hjem her:

Derfor bør du velge signal

Best i test

Vi leverer Altibox som er Norges raskest voksende innholdsleverandør på fiber med 1,6 millioner brukere hver dag, og har Norges mest fornøyde tv- og bredbåndskunder for 12. år på rad i følge EPSI (2021)

TV Overalt

Se tv hvor og når du vil, også offline. Vi har app til både mobil, nettbrett og Apple TV. Nye modell A kan også bruke dekoderen trådløst, og ta den med deg på hytta (krever internettilkobling).

Velg innhold selv

Plukk og miks mellom over 80 kanaler, samt strømmetjenester som Netflix, HBO og TV 2 Play.

Døgnåpen kundeservice!

Som en av få fiberleverandører er vi tilgjengelig i helger og helligdager!

Nysgjerrig på fiber og vil vite mer?

Hva er fiber, og hvilke fordeler er det med fibernett? Vi har samlet informasjon og svar på spørsmål om fiber og internett. Les «Alt om fibernett»

Er det ikke fiber i nærheten akkurat nå?

Vi har god dekning for fiber i store deler av Nord-Norge, men det er dessverre ikke alle steder vi har etablert fibertilknytning enda. Vi bygger kontinuerlig ut fibernettet vårt. Utbyggingen blir gjort i geografiske områder og styres av interessen i hvert enkelt område.

For å kunne beslutte fiberutbygging er vi avhengige av en gitt oppslutning i de aktuelle områdene. Dersom du melder din inn interesse vil vi lagre denne interessen ihht. våre personvernerklæringer. Jo flere som melder interesse i ditt nabolag, jo større er sannsynligheten for at vi kan levere Altibox til deg og ditt hjem.

Følg fremdriften i fiber-utbyggingen

Klikk på knappen under for å følge fremdriften i de ulike utbyggings-prosjektene våre.

Jo flere som melder interesse for fiber i ditt nabolag, jo større er sannsynligheten for at vi kan bygge ut fiberbredbånd til ditt hjem.

Du har blitt videresendt

Velkommen til Signal!

Siden du nettopp prøvde å besøke, er nå lagt ned etter at din leverandør har blitt en del av Signal Bredbånd AS. 

Siden du er videresendt til, inneholder informasjon om dine tidligere produkter, eller bestillingsmuligheter om vi enda ikke kan levere Altibox i ditt område. 

Dersom du allerede har fått fiber og Altibox, kan du forholde deg til forsiden vår, signal.no.