Siste nytt fra fiberutbyggingen - Nedre storskogen

Fase 4: Nedre Storskogen

Etter 17.mai starter vi opp med opprydding og asfaltering etter fjorårets graving. Vi beklager de ulemper dette har medført og vi har høyt fokus på at området skal fremstå på samme måte som før vi startet med gravearbeidet. For de som har bestilt, men ikke levert ennå, vil ny informasjon komme litt senere på vårparten.

 

6. februar 2018: Installasjonene er nå godt igang i feltet. Beklageligvis kom vi sent i gang med gravingen, noe som har medført at vi ikke har mulighet til å få koblet opp alle i vinter. De kundene som får sin leveranse utsatt til sommeren vil om kort tid få informasjon om dette.

 

27. november 2017: Gravingen i Storskogen er ferdig og installasjoner starter opp om kort tid. Vi greier dessverre ikke å koble opp alle kundene inneværende år slik at en del vil bli installert i 2018. De som har bestilt vil få individuell informasjon om deres leveranse.

Fase 3: Nedre Storskogen

Vi har startet opp med gravingen av fiber i området. Gravearbeidet utføres av Herolf Hansen og sønn. I anleggsperioden vil det normalt være flere gravemaskiner og lastebiler i arbeid. Dette kan medføre noe støy og problemer med trafikkavviklingen. Vi beklager dette, og vil gjøre ulempen så liten som mulig ved å gjennomføre gravingen raskt.

Dersom du ikke har bestilt enda, er det ikke for sent. For å sikre at du har nok fart og kapasitet på ditt bredbånd, i dag og for fremtiden, trenger vi deg som kunde! Ta kontakt med vårt kundesenter på tlf 75 43 05 00

Fase 2: Nedre Storskogen

Vi har gleden av å meddele at vi har besluttet å bygge ut Storskogen med fiberbredbånd. Vi starter nå med prosjektering av området. Vi vil deretter komme med en fremdriftplan, slik at dere som har bestilt fiber vet mer når dere kan forvente installasjon. 

Dersom du ikke har bestilt enda, er det ikke forsent. For å sikre at du har nok fart og kapasitet på ditt bredbånd, i dag og for fremtiden, trenger vi deg som kunde! Ta kontakt med vårt kundesenter på tlf 75 43 05 00

Fase 1: Nedre Storskogen

Signal vurderer å bygge ut Altibox Fiberbredbånd i området Storskogen. De aller fleste i området har blitt kontaktet av en av våre selgere, men fremdeles er det en del som vi ikke har lykkes med å komme i kontakt med. Vi er blitt godt mottatt og det er mange som har signert seg opp, men vi mangler fortsatt noen før vi kan beslutte å bygge ut fiberbredbånd til Storskogen. Våre selgere vil ta ny kontakt rett etter påske. Ta eventuelt kontakt med vårt Kundesenter tlf.: 75 43 05 00. Nå har du mulighet til å få 100% Fiber helt inn i ditt hjem – grip den!

Har du enda ikke bestilt fiber, men ønsker tilbud?

Meld interesse for fiber til ditt hjem her:

Se hvordan vi bygger ut fiber

Hva skjer fra du bestiller fiber til du kan ta tjenesten i bruk? 

FASE 1: BESTILLING

FASE 2: PLANLEGGING

FASE 3: UTBYGGING OG EGENINNSATS

FASE 4: INSTALLASJON

FASE 5: BRUK OG KUNDESERVICE