Trollvik skole teater i skogen
Foto: Forestilling med Trollvik Barneskole hvor UL Vårsol stod for utgiftene på kostymer samt innleid instruktør fra HATS

UL Vårsol starter barn og ungdomsteater

UL Vårsol på Finnsnes har allerede en aktiv revygruppe for voksne. Nå ønsker de å starte opp en gruppe for barn og ungdom. Midlene fra Signal Gnist kommer godt med til dette.

Tekst: Edvard Møkleby, kommunikasjonskonsulent

UL Vårsol er et ungdomslag på Finnsnes som holder til mellom Trollvika og Leiknes på Finnsnes. For øyeblikket driver de med en revy for voksene. Foreningen ønsker nå å starte opp en gruppe for barn og ungdom. Her ser de for seg å tilby 10-12 barn og ungdom mellom alderen 8-18 år å være med i denne gruppen. De har allerede proft utstyr som lys og lyd som de kan bruke til showet, men de trenger de å leie inn en instruktør som kan holde samlingene. Tilbudet å starte barn og ungdomsteater på Finnsnes er både viktig for det sosiale tilbudet for yngre og muligheten til flere i området å kunne starte med teater. Derfor valgte vi å støtte dette prosjektet med 7 500 kr gjennom vårt tildelingsprogram for barn og unge, Signal Gnist.

 

Forestilling med Trollvik Barneskole

Laget har allerede hatt en forestilling med Trollvik barneskole i oktober 2021. Dette ble en morsom forestilling for barnene å være med på. Her fikk de utdelt varm saft og bål ved gapahuken. UL Vårsol ønsker gjerne å ha muligheten til å gjøre mer av dette fremover og er derfor svært fornøyd med tildelingen av midlene.

 

Teater heks
Foto: Forestilling i Trollskogen

 

Kjøpte Senjanett

I 2020 kjøpte Signal bredbåndsnettet Senjanett, lokalisert på Silsand. Sammen med gjengen fra Senjanett ønsker Signal å satse videre i Senja, og vil kunne tilby kundene på Senja enda bedre og mer fremtidsrettede produkter og tjenester via fiberteknologi. Les mer om da Senjanett ble en del av Signal.

 

Søk støtte gjennom Signal Gnist

Trenger ditt lag eller forening en gnist for å få fart på stjerneskuddene?

Signal Gnist deler fire ganger i året ut midler til konkrete prosjekter i barne- og ungdomsforeninger, klubber eller lag opp til 18 år. Midlene er opprettet for å stimulere mangfoldet av organiserte barne- og ungdomsaktiviteter i Nord-Norge.

 

Les mer og søk

Innhold

Følg oss på sosiale medier

På Facebook og Instagram deler vi nyttig og dagsaktuell informasjon som kan være med på å gi deg den beste opplevelsen av tjenestene våre

Relaterte innlegg:

Stikkord:

Kategorier:

Husk å følg oss i Sosiale Medier!

På Facebook og Instagram deler vi nyttig og dagsaktuell informasjon som kan være med på å gi deg den beste opplevelsen av tjenestene våre.

Du har blitt videresendt

Velkommen til Signal!

Siden du nettopp prøvde å besøke, er nå lagt ned etter at din leverandør har blitt en del av Signal Bredbånd AS. 

Siden du er videresendt til, inneholder informasjon om dine tidligere produkter, eller bestillingsmuligheter om vi enda ikke kan levere Altibox i ditt område. 

Dersom du allerede har fått fiber og Altibox, kan du forholde deg til forsiden vår, signal.no.