skip to Main Content

Fase 3: Kulstadlia 3

Vi er inne i siste del med maskin graving og forventer å være helt ferdig gravd til september. Vi har også håndgravere ute i enkelte områder. De som har bestilt vil motta ytterligere informasjon om fremdriften når vi har det klart.

19. juni 2018: Vi er kommet i gang med gravingen i området igjen, men det er et noe utfordrende terreng å grave i. Gravearbeidet utføres av Brækken Maskin & Transport. De første kundene vil om kort tid få brev med informasjon om installasjon i løpet av juli.

10. januar 2018: På grunn av vinter og frost er gravingen stoppet inntil våren 2018. Til de kundene som er ferdig gravd har vi startet opp med installsjoner og disse tas fortløpende. De som ikke får levert før vår/sommer 2018 har tidligere fått informasjon om dette.

21. november 2017: Gravingen i feltet pågår enda en stund, selv om vinteren og telen er på tur til å sette stopp for gravingen i år. Gravearbeidet utføres av Brækken Maskin & Transport. Vi rekker dessverre ikke å få levert til alle i inneværende år, slik at en del vil bli installert i løpet av våren/sommeren 2018. De det gjelder vil motta et informasjonsbrev angående dette. Hvis du fremdeles ikke har bestilt – det er ennå mulighet til det. Ta kontakt med Kundesenteret tlf.: 75 42 05 00

16.10.2017: Vi starter opp med gravingen i uke 42. Gravearbeidet utføres av Brækken Maskin & Transport. Deler av området vil bli håndgravd pga. utfordrende terreng. I anleggsperioden vil det normalt være flere gravemaskiner og lastebiler i arbeid. Dette kan medføre noe støy og problemer med trafikkavviklingen. Vi beklager dette. Graving vil pågå så lenge som frost og vinter tillater det. Hvis du fremdeles ikke har bestilt – det er ennå mulighet til det. Ta kontakt med kundesenteret tlf: 75 43 05 00

Back To Top