For deg som ønsker fiber til bygda

Prosjekt nabofiber

Vil du også ta i et tak for å få skikkelig signal til folket i nord?

Signal vil bidra med vekst i nord, slik at nordlendingene kan leve og bo der de ønsker. Dette gjør vi ved å tilrettelegge for at også mindre boligfelt kan få fiberbredbånd. Prosjekt Nabofiber engasjerer naboene til en dugnad mot et felles mål; fiber til bygda!

Filmen viser et gjennomført fiberprosjekt i Marka, Vefsen Kommune. Les saken her

Om prosjekt nabofiber

Vi bygger kontinuerlig ut fibernettet vårt. Utbyggingen blir gjort i geografiske områder og styres av interessen i hvert enkelt nabolag.

For å kunne beslutte fiberutbygging er vi avhengig av en gitt oppslutning i de aktuelle områdene. Vi ønsker å bygge ut fiber i mindre sentrale områder, men her er vi ofte avhengig av et godt samarbeid mellom naboer for å kunne gjennomføre et utbyggingsprosjekt. 

Nyttig info

Dersom du er en ildsjel som brenner for fiber til ditt nabolag, kan du starte med å undersøke fiberinteressen med naboene, og deretter ta kontakt med oss. Ved stor interesse fra et boligområde gjør vi et overslag for å se om en utbygging er mulig.

  1. Send inn forespørsel til Signal.
  2. Signal sjekker mulighetene for utbygging sammen med initiativtakere fra nabolaget. Her diskuteres gjennomføring av prosjektet og hvor stor oppslutning det trengs.
  3. Om det opprettes et prosjekt, vil det tildeles en nettside for nabolaget.
  4. Beboere som ønsker Altibox melder interesse på nettsiden.
  5. Ved tilstrekkelig interesse kan Signal bekrefte utbygging, og prosjektet kan starte! 

For at det skal være økonomisk forsvarlig å sette i gang fiberutbygging i et område er det nødvendig med tilstrekkelig antall interesserte. Desto flere som melder sin interesse, desto større er muligheten for at vi bygger. Dersom vi oppretter en nettside for prosjektet, kan alle som ønsker fiber melde interesse der. Jo flere som melder – jo større er sjansen for utbygging.

Nabofiber-prosjektene er avhengig av at flere parter bidrar. Bidraget kan være lokal egeninnsats på graving, å benytte allerede eksisterende røranlegg i grunnen og/eller legge nye rør. Hvert nabofiber-prosjekt kan se ulikt ut, og kostnadene kan fordeles på ulike måter.

Egenandel for beboere som ønsker Altibox er som regel 4.990,-. Kostnaden spesifiseres i bestillingsskjemaet for ditt område. 

Jo flere som melder interesse i ditt nabolag, jo større er sannsynligheten for at vi kan bygge ut fiberbredbånd til ditt hjem.

Dersom utbygging i ditt område er mulig, vil Signal opprette en egen nettside for nabolaget. Der kan beboere melde interesse for å få fiber.

Ønsker du å sjekke mulighetene for fiberutbygging? Send oss en forespørsel i skjemaet under! 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt med vårt kundesenter på telefon 75 43 05 00.

 

Interessert i prosjekt nabofiber?

Ta kontakt

Ønsker du å sette i gang et nabofiberprosjekt? Ta kontakt, så sjekker vi mulighetene!

Prosjekt Nabofiber gjelder for Nord-Norge. 

Du har blitt videresendt

Velkommen til Signal!

Siden du nettopp prøvde å besøke, er nå lagt ned etter at din leverandør har blitt en del av Signal Bredbånd AS. 

Siden du er videresendt til, inneholder informasjon om dine tidligere produkter, eller bestillingsmuligheter om vi enda ikke kan levere Altibox i ditt område. 

Dersom du allerede har fått fiber og Altibox, kan du forholde deg til forsiden vår, signal.no.