Administrerende direktør Ole-Johnny Johansen lener seg på bordkanten i Signals lokaler

Kjøp av fiberinfrastruktur

Bodø Energi og Signal Bredbånd er enige om at Signal Bredbånd kjøper fiberinfrastrukturen til Bodø Energi.

Bodø Energi har de siste 15 årene gjennomført en omfattende utbygging av fibernett i hele Bodø kommune. Signal Bredbånd har leid fibernettet. Gjennom dette har bedrifter, offentlige virksomheter, borettslag og private husholdninger fått tilgang til et framtidsrettet fibernett.

Frigjør kapital til elektrifisering av samfunnet

– Det har vært viktig for oss å legge til rette for at samfunnet i Bodø kunne ta del i den digitale utviklingen gjennom denne utbyggingen. Vi mener å ha oppnådd vårt samfunnsansvar på akkurat dette og velger nå å selge fiberen til Signal Bredbånd, sier konsernsjef Arne Juell.

– Etter en strategisk vurdering, hvor vi nå står foran en betydelig elektrifisering av samfunnet, bidrar salget til å frigjøre kapital til nettopp dette, fortsetter han.

– Bodø Energi er en sentral del av løsningen på det grønne skiftet her i Bodø. Overgangen til lavutslippssamfunnet stiller større krav til elektrifisering av alt fra transportsektoren til havbruk. Dette skal vi – og kan vi nå være en del av, avslutter Juell.

Ingen endringer for kunden

– Som en langsiktig tilbyder av bredbånd, tv- og underholdningstjenester gjennom Altibox i Bodø, er vi glade for å overta eierskapet til fiberinfrastrukturen. Samtidig er det viktig å presisere at kundene våre ikke vil merke noen forskjell fra tidligere da vi leide fiberen, sier administrerende direktør Ole-Johnny Johansen i Signal Bredbånd.

Partene er enige om ikke å kommentere salgssummen.

 

Kontaktpunkter

Bodø Energi: Konsernsjef Arne Juell – 900 88 756. arne.juell@bodoenergi.no

Signal Bredbånd: Administrerende direktør Ole-Johnny Johansen – 905 69 006.

ole-johnny.johansen@signal.no

Innhold

Følg oss på sosiale medier

På Facebook og Instagram deler vi nyttig og dagsaktuell informasjon som kan være med på å gi deg den beste opplevelsen av tjenestene våre

Relaterte innlegg:

Stikkord:

Kategorier:

Husk å følg oss i Sosiale Medier!

På Facebook og Instagram deler vi nyttig og dagsaktuell informasjon som kan være med på å gi deg den beste opplevelsen av tjenestene våre.

Du har blitt videresendt

Velkommen til Signal!

Siden du nettopp prøvde å besøke, er nå lagt ned etter at din leverandør har blitt en del av Signal Bredbånd AS. 

Siden du er videresendt til, inneholder informasjon om dine tidligere produkter, eller bestillingsmuligheter om vi enda ikke kan levere Altibox i ditt område. 

Dersom du allerede har fått fiber og Altibox, kan du forholde deg til forsiden vår, signal.no.