Bygget hos Kvitebjørn i Tromsø

Signal Bredbånd satser tungt på bedriftsmarkedet i Tromsø

Signal Bredbånd AS kjøper 28 000 meter trekkerør for fiber på Tromsøya. Med dette kan selskapet allerede fra vinteren tilby fibertilknytning og høghastighets internett til flesteparten av bedriftene og borettslagene på øya.

 

Vil redusere sårbarheten og gi økt konkurranse 

Signal Bredbånd AS satser nå tungt i Tromsø, og har signert en avtale med Kvitebjørn Varme AS om å overta nærmere 28 000 meter med trekkerør for fiber som i dag ligger i deres fjernvarmetrasé. Videre omfatter avtalen et tett samarbeid om videre utbygging av infrastruktur i Tromsø. Arbeidet med å etablere fiberkabler i trekkerørene starter umiddelbart.

 

– Tilgangen på trekkerørene gjør at vi raskt kan tilby høyhastighets internett og bedriftsløsninger fra Altibox til bedriftene og borettslagene på Tromsøya. Dette bidrar til økt konkurranse og mangfold i bedriftssegmentet som fra tidligere har vært dominert av få aktører. Kunden får valgfrihet og kan velge det tilbud som fremstår som mest attraktivt, og vi gleder oss til å rulle bedriftsløsningene allerede tidlig neste år, sier Ole-Johnny Johansen, administrerende direktør i Signal Bredbånd AS.

Avtalen gir mulighet for økt konkurranse, nye attraktive produkter og ikke minst økt redundans og sikkerhet i bedriftenes telekommunikasjonsløsninger.

– Kvitebjørn Varme fremstår som en svært seriøs og offensiv leverandør av fjernvarmeinfrastruktur, og avtalen som nå er etablert kommer som resultat av gode forhandlinger det siste året. Vi tror at avtalen vil være svært god for begge parter også på lang sikt, sier Johansen.

– Kvitebjørn Varme har de seneste årene hatt en svært stor fjernvarmeutbygging på hele Tromsøya og det vil fortsette også de neste årene. Å etablere trekkerør for fiber i våre fjernvarmegrøfter er en svært god samfunnsmessig løsning ved at man blant annet slipper flere oppgravinger i veger for å etablere nødvendig teknisk infrastruktur. Salget av de etablerte og fremtidige trekkerørene til fiberkabler et resultat av at vi ønsker å fokusere på vår kjerneaktivitet som er forbrenning av restavfall og salg av overskuddsvarme som fjernvarme. Forhandlingene og samarbeidet med Signal Bredbånd AS har vært veldig positivt og vi ser frem til et videre godt samarbeid, sier daglig leder Frank Mathillas i Kvitebjørn Varme AS

 

Daglig leder i Kvitebjørn Varme, Frank Mathillas

 

Kontakt:

Ole-Johnny Johansen
Administrerende direktør Signal Bredbånd AS
Mobil: 905 69 006

Frank Mathillas
Daglig leder/CEO Kvitebjørn Varme AS
Mobil: 930 99 491

Innhold

Følg oss på sosiale medier

På Facebook og Instagram deler vi nyttig og dagsaktuell informasjon som kan være med på å gi deg den beste opplevelsen av tjenestene våre

Relaterte innlegg:

Stikkord:

Kategorier:

Husk å følg oss i Sosiale Medier!

På Facebook og Instagram deler vi nyttig og dagsaktuell informasjon som kan være med på å gi deg den beste opplevelsen av tjenestene våre.

Du har blitt videresendt

Velkommen til Signal!

Siden du nettopp prøvde å besøke, er nå lagt ned etter at din leverandør har blitt en del av Signal Bredbånd AS. 

Siden du er videresendt til, inneholder informasjon om dine tidligere produkter, eller bestillingsmuligheter om vi enda ikke kan levere Altibox i ditt område. 

Dersom du allerede har fått fiber og Altibox, kan du forholde deg til forsiden vår, signal.no.