Nabofiber

Signal ønsker å bidra til vekst i nord, slik at nordlendingene kan leve og bo der de ønsker. Vil du også ta i et tak for å få skikkelig signal til folket her nord?

Prosjekt Nabofiber

Vi ønsker å gjøre det enklere for mindre boligfelt å få fiberbredbånd. Derfor har vi etablert «Prosjekt Nabofiber».

Vi bygger kontinuerlig ut fibernettet vårt. Utbyggingen blir gjort i geografiske soner og styres av interessen i hvert enkelt nabolag. Når vi bygger fiber i boligområder er vi avhengige av en viss oppslutning for at dette skal være gjennomførbart. Vi ønsker også å bygge ut mer fiber i mindre sentrale områder, men her er vi helt avhengig av et godt samarbeid mellom naboer for å komme i gang med fiberutbyggingen.

Lokalt engasjement og dugnadsinnsats

Dersom du er en ildsjel som brenner for fiber til ditt nabolag, kan du starte med å undersøke fiberinteressen med naboene, og deretter ta kontakt med oss. Ved stor interesse fra et boligområde gjør vi et overslag for å se om en utbygging er mulig.

Ved en beslutning om oppstart av prosjektet, utnevner vi en entreprenør som står ansvarlig for prosjektgjennomføringen og det teletekniske arbeidet.

Finansiering

For at det skal være økonomisk forsvarlig å sette i gang fiberutbygging i et område er det nødvendig med tilstrekkelig antall interesserte. Desto flere som melder sin interesse, desto større er muligheten for at vi bygger. Meld din interesse under og snakk med naboene dine om å gjøre det samme, så øker sjansen for utbygging i ditt nabolag.

Nabofiber-prosjektene er avhengig av at flere parter bidrar. Bidraget kan være lokal egeninnsats på graving, å benytte allerede eksisterende røranlegg i grunnen og/eller legge nye rør. Den enkelte kunde bidrar også med en egenandel (i de fleste tilfeller er egenandelen kr 4.400,-). Signal dekker de øvrige kostnadene og sørger for leveransen av fiber og Altibox-tjenester inn i hver bolig.

Meld interesse dersom du ønsker fiber til ditt hjem og ditt nabolag:

Husk at jo flere som melder interesse i ditt nabolag, jo større er sannsynligheten for at vi kan bygge ut fiberbredbånd til ditt hjem.

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt med vårt kundesenter på telefon 75 43 05 00.