skip to Main Content

Søknad om støtte til nettvett-foredrag med Barnevakten

Signal Bredbånd ønsker å bidra til økt digital dannelse hos alle barn som vokser opp i Nord-Norge. Det gjør vi blant annet i samarbeid med den ideelle organisasjon Barnevakten som holder foredrag for foreldre, barn og lærere.

Vi oppfordrer deg til å arrangerer foredrag med Barnevakten i din barnehage, skole eller fritidsklubb i Nordland, Troms eller Finnmark. Du kan søke støtte fra oss til å dekke inntil kr. 4.500,- av kostnadene med et slikt foredrag.

Her er oversikten over Barnevaktens ulike foredrag, samt priser.

Logoen til organisasjonen Barenvakten.

NB! Alle stipendene for 2018 er nå utdelt.

Totalt 25 nettvett-foredrag med støtte fra Signal blir gjennomført i 2018. Totalt 1402 barn og 1029 voksne har ved hjelp av støtte fra Signal fått lære mer om nettvett.

Vi kommer tilbake med nye muligheter for søknad om støtte til nettvett-foredrag i 2019. Dette vil lanseres på våre nettsider signal.no.

Takk til alle som har initiert og gjennomført nettvett-foredrag med Barnevakten i 2018, og dermed gitt folk i nord mulighet til å bli enda litt bedre på nettvett.

BETINGELSER

Hvem kan søke støtte om nettvett-foredrag?

Foreldregrupper, barnehager og skoler i Nordland, Troms og Finnmark kan søke støtte fra Signal Bredbånd til å arrangere nettvett-foredrag med Barnevakten i 2018.

Hvor mye kan vi få i støtte?

Søker kan få inntil 4.500kr i støtte fra Signal til gjennomføring av nettvett-foredrag i Nord-Norge i løpet av 2018. Dette beløpet kan for eksempel dekke honorar til foredragsholder kr. 2.500 + seminarandel til Barnevakten kr. 2.000.

Slik foregår søknadsprosessen

Den som skal søke om støtte til nettvett-foredrag med Barnevakten, må fylle ut og sende inn søknadsskjemaet her på nettsiden. Søknader behandles innen den 15. hver måned. Siste søknadsfrist i 2018 er 15. november. Dere blir kontaktet kort tid etter at vi har behandlet søknaden.

Søk støtte slik:

Alternativ 1: Bestill foredrag fra Barnevakten og søk deretter støtte fra Signal. Oppgjøret skjer direkte mellom Signal og Barnevakten.

Alternativ 2: Søk Signal om midler til å holde foredrag med Barnevakten, og avtal senere foredrag med Barnevakten. Dere vil få en bekreftelse fra Signal som dere kan bruke når dere bestiller foredrag fra barnevakten.no. Oppgjøret skjer direkte mellom Signal og Barnevakten. Bestill foredrag fra Barnevakten her.

Foredraget må avholdes i løpet av 2018 for å kunne utløse støtte.

Søknad om støtte til nettvett-foredrag med Barnevakten

Back To Top