skip to Main Content

Søknad om støtte til nettvett-foredrag med Barnevakten

Signal Bredbånd ønsker å bidra til økt digital dannelse hos alle barn som vokser opp i Nord-Norge. Det gjør vi blant annet i samarbeid med den ideelle organisasjon Barnevakten som holder foredrag for foreldre, barn og lærere.

Vi oppfordrer deg til å arrangerer foredrag med Barnevakten i din barnehage, skole eller fritidsklubb i Nordland, Troms eller Finnmark. Du kan søke støtte fra oss til å dekke inntil kr. 4.500,- av kostnadene med et slikt foredrag.

Her er oversikten over Barnevaktens ulike foredrag, samt priser.

Logoen til organisasjonen Barenvakten.

BETINGELSER

Det deles ut til sammen 10 stipender á 4.500kr i 2019 (ett stipend per måned mars-desember).

Hvem kan søke støtte om nettvett-foredrag?

Foreldregrupper, barnehager og skoler i Nordland, Troms og Finnmark kan søke støtte fra Signal Bredbånd til å arrangere nettvett-foredrag med Barnevakten i 2019.

NB! De som ikke har fått støtte fra Signal tidligere vil bli prioritert først i køen i 2019.

Hvor mye kan vi få i støtte?

Søker kan få inntil 4.500kr i støtte fra Signal til gjennomføring av nettvett-foredrag i Nord-Norge i løpet av 2019. Dette beløpet kan for eksempel dekke honorar til foredragsholder kr. 2.500 + seminarandel til Barnevakten kr. 2.000.

Slik foregår søknadsprosessen

Den som skal søke om støtte til nettvett-foredrag med Barnevakten, må fylle ut og sende inn søknadsskjemaet her på nettsiden. Søknader behandles innen den 15. hver måned. Siste søknadsfrist i 2019 er 15. november. Dere blir kontaktet kort tid etter at vi har behandlet søknaden.

Søk støtte slik:

Alternativ 1: Bestill foredrag fra Barnevakten og søk deretter støtte fra Signal. Oppgjøret skjer direkte mellom Signal og Barnevakten.

Alternativ 2: Søk Signal om midler til å holde foredrag med Barnevakten, og avtal senere foredrag med Barnevakten. Dere vil få en bekreftelse fra Signal som dere kan bruke når dere bestiller foredrag fra barnevakten.no. Oppgjøret skjer direkte mellom Signal og Barnevakten. Bestill foredrag fra Barnevakten her.

Foredraget må avholdes i løpet av 2019 for å kunne utløse støtte.

1402 barn og 1029 voksne på nettvettkurs med støtte fra Signal i 2018

Totalt 24 nettvett-foredrag med støtte fra Signal ble gjennomført i 2018. Totalt 1402 barn og 1029 voksne har ved hjelp av støtten fra Signal fått lære mer om nettvett.

Takk til alle som har initiert og gjennomført nettvett-foredrag med Barnevakten i 2018, og dermed gitt folk i nord mulighet til å bli enda litt bedre på nettvett.

Søknad om støtte til nettvett-foredrag med Barnevakten

Back To Top