Fase 3: Anleggsarbeider i Bossekop

Fiberutbyggingen i Alta er nå i gang, og i Bossekop Sør startet et gravelag fra vår entreprenør Svein Thomassen A/S opp med anleggsarbeider i dag.

Mannskap og maskiner graver nå fibergrøfter fra et av fiberskapene i området, som er plassert i Thomasbakkveien (mellom Monsbakken 2 og 4). Et fiberskap er et skap som er laget for å ha plass til skjøtebokser for fiber, samt annet teknisk utstyr.

Fiberutbygging

Videre vil de utføre gravearbeider opp mot Monsbakken, Holtenjordet og videre inn mot Hotenveien.

I løpet av kommende uke (uke 25) vil ytterligere ett gravelag ankomme prosjektområdet i Bossekop. De vil starte opp graveaktivitet i Breverudmyra og Granåsbakken.

De planlagte gravetraseene kan du se nærmere på her. De grønne traseene viser til graving i løsmasse, mens de sorte innebærer graving over asfalt. I de gråfargede traseene er planen å benytte eksisterende rør. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje/rosa) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox. Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår.

Dersom du av ulike grunner mener trasé for fiberrør på din tomt burde plasseres annerledes kan du melde fra til dette til representant fra graveentreprenør. Vedkommende vil kontakte de som har bestilt i forkant av graving innenfor tomtegrensene.

Husk at du med internett via fiber og TV fra Altibox får super hastighet på bredbåndet og en fleksibel tv-løsning hvor du kan skreddersy din TV-pakke. Du kan melde interesse for fiber til din husstand her.