Fase 3: Fiberutbyggingen fortsetter!

Arbeidet knyttet til fiberutbyggingen i prosjektområdet Bossekop Sør skrider stadig fremover, og vi gleder oss til å kunne aktivere Altibox hos beboerne i området i løpet av høsten.

Det er fremdeles to gravelag i arbeid i området.

Det ene laget nærmer seg ferdigstillelse i Idrettsveien/Skogforvalterveien. Vår grave-entreprenør Svein Thomassen AS melder at de regner med å komme i mål i dette området tidlig i kommende uke (uke 29). De vil da fortsette videre i Thomasbakkveien og inn mot Breverud.

Fiberutbygging i Bossekop

fiberutbygging i Bossekop

Det andre gravelaget jobber fremdeles i området rundt Holtet. Fremdriften her har ikke vært like rask som forventet. Den kommende uken (uke 29) vil de fortsette videre mot Skoleåsen.

Fberutbygging Bossekop

Signl bygger fiber i Bossekop i Alta

Før oppstart av graveaktivitet i de enkelte delene av prosjektområdene gjennomføres det kabelpåvisninger. Dette betyr at det eksisterende kabelnettet fra de forskjellige netteiere blir markert i terrenget før graving startes, og det er ikke en markering av vår nye trasé. Dette gjøres for å redusere risikoen for skade på eksisterende kabler og rør.

Dersom du ikke har bestilt fiber og Altibox enda, så bør du gjøre dette nå slik at det ikke graves forbi din husstand! Husk at du med internett via fiber og TV fra Altibox får super hastighet på bredbåndet og en fleksibel tv-løsning hvor du kan skreddersy din TV-pakke. Du kan melde interesse for fiber til din husstand her.

Signal bredbånd

Sjekk om du kan få fiber fra Signal her:

Sjekk om du kan få fiber her: