Fase 3: Fremdrift i fiberutbyggingen i Bossekop

Ferieavvkingen hos vår grave-entreprenør er nå unnagjort, og den rekordstore fiberutbyggingen i Alta er i gang igjen. I prosjektområdet Bossekop Sør har det på grunn av sykdom den siste uka kun vært ett gravelag i drift. Dette gravelaget har jobbet med fibergrøfter i området Thomasbakken, Breverud, Breverudsvingen og Bekkefaret.

Kartskisse som viser gravearbeider i Bossekop i forbindelse med Signal og Altibox fiberutbyggingsprosjekt i Bossekop Sør og Alta

Denne uka (uke 32) melder entreprenør Svein Thomassen om full drift i prosjektet.

Det er så vidt begynt med fiberblåsing i Bossekop, og dette arbeidet vil fortsette i tiden fremover. Dette innebærer å få selve fiberen på plass i rørene som er lagt i grøftene. Når fiberen er blåst er det neste steget å skjøte fiberen. I Alta er det selskapet Eltel som vil stå for fiberskjøtingen.

Det nærmer seg kundeoppkoblinger, men nøyaktig tidsplan for dette vil vi ikke ha før nodehytten er etablert. Når vi har en konkret fremdriftsplan for når kunder tilknyttet de ulike fiberskapene kan få aktivert sine Altibox-tjenester, vil vi informere om dette per SMS. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før du har mottatt en slik melding.

Vi ønsker å takke beboerne i området for tålmodigheten dere viser oss nå i utbyggingsperioden. I mens man venter på leveransen kan en jo lese om alle de spennende funksjonene man får tilgang til i Altibox-universet, for husk – den som venter på noe godt venter ikke forgjeves!

Signal bredbånd

Sjekk om du kan få fiber fra Signal her:

Sjekk om du kan få fiber her: