Fase 3: Graveaktivitet pågår!

Fiberutbyggingen i Alta fortsetter, og mannskapene hos vår grave-entreprenør Svein Thomassen AS graver så busta fyker! I prosjektområdet i Bossekop Sør er det nå to gravelag i arbeid.

Det ene laget har denne uka (uke 27) jobbet i Idrettsveien, og vil den kommende uka (uke 28) fortsette her.

Gravearbeid i Idrettsveien i forbindelse med Signal og Altibox utbygging av fiber i Bossekop i Alta

Det andre laget har jobbet i området Holtenalleen, Holtenbakken og Holtet. De vil nå ta fatt på arbeidet med å legge fibergrøfter videre opp mot Skoleåsen og Heitmanåsen.

I periodene med gravearbeid er det mye aktivitet, med både mannskaper og maskiner i arbeid. Når denne fasen av fiberutbyggingen er ferdigstilt vil vår entreprenør utføre opprydningsarbeider slik at området blir like fint når vi forlater, som når vi ankom.

Gravearbeider i Holtenbakken i forbindelse med Signals utbygging av fiber internett i Bossekop i Alta

Samtidig som det utføres maskingraving i prosjektområdet, jobber et eget team med graving av kundestikk.

Etablering av kundestikk innebærer at det legges fiber-rør fra kundes tomtegrense og inn til husvegg. I forkant av graving på tomt vil den enkelte kunde bli kontaktet av representant fra graveentreprenør, slik at en kan enes om mest hensiktsmessige trasé inn til boligen.

Det har vært stor aktivitet i Sør-Varanger de siste ukene, og vår grave-entreprenør Svein Thomassen A/S har stått for et ekstremt antall gravemeter. Selv om enkelte kundetraseer nå er utførte, så gjenstår det fremdeles en del arbeid med node, fibertilførsel og lignende. Vi regner med at oppkoblingene på Altibox vil påbegynnes til høsten – rundt august og utover. Når det nærmer seg klart for aktivering i de enkelte områder vil vi gi beskjed om dette per SMS til de det gjelder. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før denne tid.

Signal bredbånd

Sjekk om du kan få fiber fra Signal her:

Sjekk om du kan få fiber her: