Fase 3: Gravearbeid ved Holtenjordet og Monsbakken

Fiberutbyggingen i prosjektområdet Bossekop Sør skrider stadig fremover. Vår grave-entreprenør Svein Thomassen A/S med underleverandører jobber nå med å grave opp mot Holtenjordet og Monsbakken. De dyktige medarbeiderne melder om at de anslår å bli ferdig med dette strekket onsdag eller torsdag denne uka (uke 26).

Fibergrøft i Bossekop

Planen videre består i å grave inn bak husene i Holtenjordet og Holtenbakken. Se kartutsnitt nedenfor:

Denne uka starter fiberutbyggingen ved Holtenjordet og Holtenbakken

Det planlegges også å få i gang et gravelag som skal starte arbeidet i Breverudmyra etter Granåsebakken begge veier.

I forkant av graving innenfor tomtegrense vil alle som har bestilt Altibox bli kontaktet av representant fra grave-enteprenør, slik at man kan enes om mest hensiktsmessig kundetrasé. Du trenger ikke å foreta deg noe for å komme med innspill – du vil bli kontaktet.

Dersom du ikke har bestilt fiber og Altibox enda, så bør du gjøre dette nå slik at det ikke graves forbi din husstand! Husk at du med internett via fiber og TV fra Altibox får super hastighet på bredbåndet og en fleksibel tv-løsning hvor du kan skreddersy din TV-pakke. Du kan melde interesse for fiber til din husstand her.

Signal bredbånd

Sjekk om du kan få fiber fra Signal her:

Sjekk om du kan få fiber her: