Fase 3: Gravearbeider ved Heitmannåsen

I prosjektområdet Bossekop Sør har ett av de to gravelagene fra Svein Thomassen A/S tatt seg en velfortjent ferieuke. Mannskapene som fortsatt er i sving befinner seg i disse dager i området ved Heitmannåsen.

I dette området er det gjort en del traseendringer fra opprinnelig plan. De nye traseene er merket med rødt.

Kartutsnitt over gravetraseer i forbindelse med fiberutbyggingen på Heitmannåsen i Bossekop i Alta

Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det vil nok oppstå flere endringsbehov når arbeidet i feltet pågår. Du vil få muligheten til å komme med innspill om trasé på din tomt før det utføres noe som helst graveaktivitet på din eiendom. Dette skjer ved at en representant fra graveentreprenør tar kontakt med de som har bestilt i forkant av graving innenfor tomtegrensene. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox.

Gravelaget som nå har ferie er tilbake kommende uke (uke 31). De vil da fortsette i å grave fibergrøfter mot Breverud og Bekkefaret.

Gravetraseer i Bossekop Sør i forbindelse med Signal og Altibox fiberutbygging i Alta

Det har vært stor aktivitet i Alta de siste ukene, og vår grave-entreprenør Svein Thomassen A/S har stått for et ekstremt antall gravemeter. Selv om enkelte kundetraseer nå er utførte, så gjenstår det fremdeles en del arbeid med node, fibertilførsel og lignende. Vi regner med at oppkoblingene på Altibox vil påbegynnes til høsten – fra midten av august og utover. Når det nærmer seg klart for aktivering i de enkelte områder vil vi gi beskjed om dette per SMS til de det gjelder. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før denne tid.

Vi ønsker alle våre ventende kunder i Alta en riktig god sommer! Forresten – vurderer du å ta deg en forfriskende dukkert i Gakorivannet mens du venter på å få tilgang til Altibox i stua? Husk at du nå kan sjekke oppdatert badetemperatur i Gakorivannet digitalt gjennom hele sommeren!

Signal bredbånd

Sjekk om du kan få fiber fra Signal her:

Sjekk om du kan få fiber her: