fase 3: Nå bygger vi fiberbredbånd i Bossekop Sør

Endelig begynner vårtegnene å vise seg – også her i nord. Det er mange grunner til å sette pris på våren, men for oss i Signal er det største høydepunktet at vi kan grave fiber slik at flere finnmarkinger får tilgang til lynraskt fiberbredbånd!

I midten av juni (uke 25) vil vi starte opp med anleggsarbeidene i prosjektområdet Bossekop Sør. Det er selskapet Svein Thomassen A/S som vil utføre gravearbeidet. I første omgang vil vi starte opp med anleggsarbeider i Granåsbakken, og fortsette inn til Breverudmyra og Breverudtunet. Videre vil det utføres anleggsarbeid i Vesterhaugveien, Bekkefaret og videre mot Breverud.

Senere i prosjektet vil vi forflytte oss til Holtenveien, Holtenjordet, Idrettsveien, Holtenalle, Skoleåsen og Skogforvalterveien. Når dette nærmer seg vil vi informere om fremdriftsplan via disse sidene.

Du kan trykke her for å se kartutsnitt, hvor de foreløpige gravetraseene i prosjektområdet er skissert. De grønne traseene viser til graving i løsmasse, mens de sorte innebærer graving over asfalt. I de gråfargede traseene er planen å benytte eksisterende rør. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje/rosa) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox. Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår.

I anleggsperioden vil det normalt være flere gravemaskiner og lastebiler i arbeid. Dette kan medføre noe støy og påvirke trafikkavviklingen i området. Vi vil gjøre alt vi kan for at ulempen skal bli så liten som mulig.

Dersom du ikke har bestilt ennå kan du melde interesse for fiber til din bolig her.

Signal bredbånd

Sjekk om du kan få fiber fra Signal her:

Sjekk om du kan få fiber her: