Fase 3: Nodehytta er satt opp!

I forrige uke (uke 33) ankom endelig nodehyttene Alta, og nå er de satt opp.

En nodehytte – eller en sentral- er punktet hvor alle kundekablene møtes og kobles videre. Nodehytten kan på mange måter betraktes som selve hjertet i utbyggingsprosjektet. Fra nodehytten vil det gå traseer frem til ytterligere skjøtepunkt (fiberskap og fiberkummer), og videre inn til de enkelte husstander. Hver kunde får en dedikert fiberlinje som sikrer stabil fart og kapasitet.

Bildet nedenfor viser noden som skal tjene kundene i prosjektene Gakori/hjemmeluft og Bossekop Sør. Den ser kanskje ut som en grå og trist bod, men når man kjenner til funksjonen en nodehytte har så blir den plutselig å betrakte som det flotteste slott!

Noden som skal sørge for fiber og Altibox fra Signal Bredbånd til beboerne i Gakori, Hjemmeluft og Bossekop er nå satt opp! Dette betyr at vi snart kan levere fiber til Alta

Mannskapet i Eltel jobber nå med å få utstyr og strøm til nodehytten ved Midtbakken. Når dette arbeidet er ferdigstilt vil de ta for seg noden tilknyttet Gakori/Hjemmeluft og Bossekop.

Parallelt med fiberblåsing, skjøting og arbeid i nodene, pågår det fortsatt gravearbeider. I Bossekop befinner vår grave-entreprenør seg i området ved Breverudsvingen og Bekkefaret. I kartutsnittet er det tegnet traseer inn til alle husstandene i prosjektområdet, men det er selvfølgelig bare etablert fiberør inn til de som har bestilt Altibox.

Gravetraseer for fibergrøfter i området mot Breverudsvingen og Bekkefaret i Bossekop Sør i forbindelse med fiberutbyggingen i regi av Signal og Altibox

Det har vært stor aktivitet i Alta de siste ukene, og vår grave-entreprenør Svein Thomassen A/S har stått for et ekstremt antall gravemeter. I Bossekop er fibergrøftene i den østlige delen av prosjektområdet nå ferdigstilte. Områdene hvor gravearbeidet er ferdigstilt er markert i kartet nedenfor.

Kartutsnittet viser deler av Bossekop i Alta hvor fibergrøfter er ferdig gravd. Beboerne i dette området kan snart få levert fiber fra Signal og Altibox.

Vi regner med å kunne starte med kundeoppkoblingene i Alta i løpet av den siste uka av august. Det vil da være kunder i området Midtbakken som vil være først ut. Installasjonene vil så fortsette ut året. Når det nærmer seg klart for aktivering i de enkelte områder vil vi gi beskjed om dette per SMS til de det gjelder. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før denne tid.

Signal bredbånd

Sjekk om du kan få fiber fra Signal her:

Sjekk om du kan få fiber her: