Fase 3: Statusoppdatering fra Bossekop Sør

Det er nå full graveaktivitet i forbindelse med fiberutbyggingen i Alta. Denne uka ankom det et ytterligere gravelag til prosjektområdet Bossekop Sør, hvilket betyr at det nå er to gravelag i arbeid i området.

Det ene laget graver fra Holtenveien og inn mot Idrettsveien, Skogforvalterveien og videre inn mot Breverud.

Det andre laget graver Holtenalleen, Holtenbakken, Holtenveien og til Holtet.

Fberutbygging i Bossekop i Alta

De planlagte gravetraseene kan du se nærmere på her. De grønne traseene viser til graving i løsmasse, mens de sorte innebærer graving over asfalt. I de gråfargede traseene er planen å benytte eksisterende rør. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje/rosa) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox.

Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår. Du vil få muligheten til å komme med innspill om trasé på din tomt før det utføres noe som helst graveaktivitet der. Dette skjer ved at en representant fra graveentreprenør tar kontakt med de som har bestilt i forkant av graving innenfor tomtegrensene.

Før oppstart av graveaktivitet i de enkelte delene av prosjektområdene gjennomføres det kabelpåvisninger. Dette betyr at det eksisterende kabelnettet fra de forskjellige netteiere blir markert i terrenget før graving startes, og det er ikke en markering av vår nye trasé. Dette gjøres for å redusere risikoen for skade på eksisterende kabler og rør.

Dersom du ikke har bestilt fiber og Altibox enda, så bør du gjøre dette nå slik at det ikke graves forbi din husstand! Husk at du med internett via fiber og TV fra Altibox får super hastighet på bredbåndet og en fleksibel tv-løsning hvor du kan skreddersy din TV-pakke. Du kan melde interesse for fiber til din husstand her.

Signal bredbånd

Sjekk om du kan få fiber fra Signal her:

Sjekk om du kan få fiber her: