Fase 3: Nå er det ikke lenge til fiberutbyggingen er i gang igjen!

I følge kalenderen er vi godt ut i mai, men når vi titter ut vinduet er det lite som tyder på dette. Til tross for at vinteren klorer seg fast og til stadighet overrasker oss med sidelengs snøfall og rim i barten, begynner graveforholdene å bli gode nok til at vi kan gjenoppta fiberutbyggingen på Tverlandet.

Gravemeldinger er sendt til kommune, og de ansatte hos vår entreprenør Dragefossen tripper etter å komme i gang. Vi ser for oss at graveaktiviteten vil være i gang igjen på Lahaugen i løpet av de neste 2 ukene – sannsynligvis allerede i uke 21.

I anleggsperioden vil det normalt være flere gravemaskiner og lastebiler i arbeid. Dette kan medføre noe støy og kan påvirke trafikkavviklingen i området. Vi vil gjøre alt vi kan for at ulempen skal bli så liten som mulig.