Fase 3: Statusoppdatering fra Bjørnevatn Øst

Mannskapene hos vår entreprenør Svein Thomassen AS graver fiber så busta fyker! I forrige uke (uke 27) ble det utført finpuss og oppryddingsarbeider i gatene Sundquistveien, Busveien, Pallveien, Stigerveien, Nisseveien, Villaveien, Gartnerveien og Gartnerjordet.

Dette arbeidet vil fortsette også kommende uke (uke 28), i tillegg til gjenstående gravearbeid i Islosveien og Nordenstens veg.

Kartutsnitt som viser området for fiberutbyggingen i Bjørnevatn Øst i Kirkenes

De planlagte gravetraseene kan du se nærmere på her. De grønne traseene viser til graving i løsmasse, mens de sorte innebærer graving over asfalt. I de gråfargede traseene er planen å benytte eksisterende rør. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje/rosa) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox.

Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår. Du vil få muligheten til å komme med innspill om trasé på din tomt før det utføres noe som helst graveaktivitet. Dette skjer ved at en representant fra graveentreprenør tar kontakt med de som har bestilt i forkant av graving innenfor tomtegrensene.

Vi ønsker å takke beboerne i området for tålmodigheten dere viser oss nå i utbyggingsperioden. I mens man venter på leveransen kan en jo lese om alle de spennende funksjonene man får tilgang til i Altibox-universet.

Signal bredbånd

Sjekk om du kan få fiber fra Signal her:

Sjekk om du kan få fiber her: