Fase 2: Vi bekrefter fiberutbygging!

Responsen fra beboerne i prosjektområdet Sandnes har vært over all forventning! Det er med våre bredeste smil vi allerede nå kan bekrefte at området vil bli bygget ut med fiberbredbånd våren 2020.

Vi starter nå med prosjektering av utbyggingen, der vi planlegger hvor vi skal grave for at fiberen skal komme frem til alle som har bestilt. Tiden fremover vil i tillegg benyttes til å innhente gravetillatelser fra kommune, og berørte grunneiere.

Vi regner med å starte opp gravearbeidene når våren kommer til Sandnes. Vi vil oppdatere disse sidene med fremdriftsplaner når utbyggingsstart nærmer seg.

Dersom du ikke har bestilt enda vil vi anbefale at du melder din interesse her, slik at din husstand blir inkludert når gravetraseer planlegges. Du er også mer enn velkommen til å kontakte vårt Kundesenter dersom du har spørsmål.

Signal bredbånd

Sjekk om du kan få fiber fra Signal her:

Sjekk om du kan få fiber her: