Fase 2: Vi bekrefter utbygging av fiberbredbånd!

Salget i Kirkenes har gått over all forventning! Vi har tidligere bekreftet utbygging av fiberbredbånd både i Bjørnevatn og Sandnes, og det er med våre bredeste smil vi nå også kan meddele at beboerne på Hesseng vil få tilgang til fiber fra Signal og tjenester fra Altibox.

Vi starter nå prosjektering av området, der vi planlegger hvor vi skal grave for at fiberen skal komme frem til alle som har bestilt. Tiden fremover vil i tillegg benyttes til å innhente gravetillatelser fra kommune og berørte grunneiere. Vi skulle gjerne brettet opp ermene og satt første spadetak i jorda allerede nå, men som vi nordboere vet: «Winter is coming»! Vi vil starte opp gravearbeidene våren 2020, når frost og tele har sluppet taket.

Dersom du ikke har bestilt enda, kan du melde interesse for fiberbredbånd til din bolig her. Vi anbefaler at du gjør dette snarlig slik at din husstand inkluderes når gravetraseene planlegges.