Fase 3: Graveaktivitet på Sandnes

Den rekord-store fiberutbyggingen i Sør-Varanger pågår for fullt! På Sandnes planlegger vår entreprenør Svein Thomassen AS med underleverandører nå å starte opp maskingraving i området Gresselvveien, Foslundveien, Øyjordveien og Nosteveien.

Signal starter nå opp gravearbeider i Øyjordveien på Sandnes i Sør-Varanger slik at beboerne får tilgang til fiber i løpet av året

Planlagte gravearbeider i forbindelse med fiberutbygging på Sandnes

Parallelt med maskingravingen vil arbeidet med å grave kundestikk fortsette. Etablering av kundestikk innebærer at det legges fiber-rør fra kundes tomtegrense og inn til husvegg. I forkant av graving på tomt vil den enkelte kunde bli kontaktet av representant fra graveentreprenør, slik at en kan enes om mest hensiktsmessige trasé inn til boligen.

Det vil også være mannskaper ute i disse områdene som utfører kabelpåvisninger. Dette betyr at det eksisterende kabelnettet fra de forskjellige netteiere blir markert i terrenget før graving startes, og det er ikke en markering av vår nye trasé. Dette gjøres for å redusere risikoen for skade på eksisterende kabler og rør.

Dersom du ikke har bestilt enda, kan du melde interesse for fiberbredbånd til din bolig her. Vi anbefaler at du gjør dette snarlig dersom fiberleveransen til din bolig skal være en del av det pågående prosjektet på Sandnes.

Signal bredbånd

Sjekk om du kan få fiber fra Signal her:

Sjekk om du kan få fiber her: