Fase 3: Gravearbeider pågår!

Den rekord-store fiberutbyggingen i Sør-Varanger pågår for fullt! På Hesseng er det meste av maskingravingen i Bjørkeholtet, Eineholtet og Seljeholtet nå ferdigstilt. De fleste av de som har bestilt Altibox i disse områdene har også fått etablert fiberkabel frem til husveggen sin (kundestikk). Det gjenstår noe finpuss og opprydningsarbeid langs fibertraseen før vi er helt i mål med anleggsarbeidet i disse gatene.

Det gjenstår noe gravearbeid på Hessengveien nedenfor Einerholtet.

I Nelly Lunds vei er vi nærmest i mål med hovedtraseen. Det gjenstår opprydningsarbeid, samt en del graving innenfor tomtegrensene til de som venter på sin leveranse.

Fiberutbygging i Nelly Lunds Vei på Hesseng

For øyeblikket pågår det maskingraving langs hovedtraseen i Ellen Aanneruds vei. Dette arbeidet vil fortsette også kommende uke (uke 29).

Fiberutbygging i Ellen Aanneruds vei i Hesseng

Deler av traseen i Porsveien og Krøkebærveien har i løpet av denne uka (uke 28) blitt ferdig skoget, hvilket betyr at det er klart for oppstart av graveaktivitet/trenching nå over helga (uke 29).

Fiberutbygging i Krøkebærveien i Hesseng

Parallelt med maskingravingen vil det foregå arbeid med å etablere fiber-rør inn til husveggen til de som har bestilt Altibox – altså arbeid med kundestikk. I forkant av graving på tomt vil den enkelte kunde bli kontaktet av representant fra graveentreprenør, slik at en kan enes om mest hensiktsmessige trasé inn til boligen.

I anleggsperioden vil det normalt være flere gravemaskiner og lastebiler i arbeid. Dette kan medføre noe støy og påvirke trafikkavviklingen i området. Vi vil gjøre alt vi kan for at ulempen skal bli så liten som mulig.

Dersom du ikke har bestilt ennå kan du melde interesse for fiber til din bolig her. Sjekk også gjerne ut denne saken for å bli kjent med gjengen som jobber på kontoret i Kirkenes – uten disse gutta på laget hadde ikke prosjektene i Sør-Varanger vært mulig å realisere!

Signal bredbånd

Sjekk om du kan få fiber fra Signal her:

Sjekk om du kan få fiber her:

Du har blitt videresendt

Velkommen til Signal!

Siden du nettopp prøvde å besøke, er nå lagt ned etter at din leverandør har blitt en del av Signal Bredbånd AS. 

Siden du er videresendt til, inneholder informasjon om dine tidligere produkter, eller bestillingsmuligheter om vi enda ikke kan levere Altibox i ditt område. 

Dersom du allerede har fått fiber og Altibox, kan du forholde deg til forsiden vår, signal.no.