Fase 3: Nå starter anleggsarbeidene på Sandnes!

Gravearbeidene i Bjørnevatn nærmer seg ferdigstilt, og mannskap og maskiner er nå klare til å forflytte seg til prosjektområdet på Sandnes!

Det er allerede startet opp med rydding av skog ved Kildejordet, og i løpet av de siste dagene av juli vil det også settes i gang maskingraving. Det er selskapet Svein Thomassen A/S som vil utføre gravearbeidet. Parallelt med arbeidet på Kildejordet vil det være graveaktivitet i Sikdalsveien og Langfjordveien.

I Foslundveien, Nosteveien, Øbergveien og Gresselvveien utføres det i disse dager graving av kundestikk. Etablering av kundestikk innebærer at det legges fiber-rør fra kundes tomtegrense og inn til husvegg. I forkant av graving på tomt vil den enkelte kunde bli kontaktet av representant fra graveentreprenør, slik at en kan enes om mest hensiktsmessige trasé inn til boligen. Maskingravingen vil starte opp i disse gatene når fibergrøftene ved Kildejordet og Sikdalsveien er ferdigstilte.

Du kan trykke her for å se kartutsnitt, hvor de foreløpige gravetraseene i prosjektområdet er skissert. De grønne traseene viser til graving i løsmasse, mens de sorte innebærer graving over asfalt. I de gråfargede traseene er planen å benytte eksisterende rør. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje/rosa) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox. Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår.

Før oppstart av graveaktivitet i de enkelte delene av prosjektområdene gjennomføres det kabelpåvisninger. Dette betyr at det eksisterende kabelnettet fra de forskjellige netteiere blir markert i terrenget før graving startes, og det er ikke en markering av vår nye trasé. Dette gjøres for å redusere risikoen for skade på eksisterende kabler og rør.

Dersom du ikke har bestilt fiber og Altibox enda, så bør du gjøre dette nå slik at det ikke graves forbi din husstand! Husk at du med internett via fiber og TV fra Altibox får super hastighet på bredbåndet og en fleksibel tv-løsning hvor du kan skreddersy din TV-pakke. Du kan melde interesse for fiber til din husstand her.

Signal bredbånd

Sjekk om du kan få fiber fra Signal her:

Sjekk om du kan få fiber her: