Fase 1: Vestersio

Bli med å ta et spadetak for fiberbredbånd til Vestersio!

Mange har meldt interesse om fiberbredbånd til Vestersiden/Vestersio, og vi vurderer nå å sette i gang et nabofiber-prosjekt i dette området. Vi ønsker derfor å invitere beboerne i området til et informasjonsmøte vedrørende fiberutbygging i nabolaget.

INFORMASJONSMØTE

Dato: Onsdag 19 juni

Sted: Kvalfors Bygdehus

Tidspunkt: Kom når det passer best for deg mellom kl. 18:00-20:00

Med «Prosjekt Nabofiber» ønsker vi å gjøre det enklere for mindre boligfelt å få fiberbredbånd. Nabofiber-prosjektene i Signal er avhengig av at flere parter bidrar. Bidraget kan være lokal egeninnsats, spleis på maskingraving, å benytte allerede eksisterende røranlegg i grunnen og/eller legge nye rør. Den enkelte kunde bidrar også med en egenandel på kr 4.400,-.

Signal dekker de øvrige kostnadene og sørger for leveransen av fiber og Altibox-tjenester til hver bolig.  Jo flere som melder interesse i ditt nabolag, jo større er sannsynligheten for at vi kan bygge ut fiberbredbånd til ditt hjem. Du kan melde interesse for fiberbredbånd til din husstand her.

Les gjerne mer om nabofiber her.

Vi håper å se flest mulig av beboerne på Vestersio på informasjonsmøtet.

Signal bredbånd

Sjekk om du kan få fiber fra Signal her:

Sjekk om du kan få fiber her: