Fase 4: Nedre Storskogen

Etter 17.mai starter vi opp med opprydding og asfaltering etter fjorårets graving. Vi beklager de ulemper dette har medført og vi har høyt fokus på at området skal fremstå på samme måte som før vi startet med gravearbeidet. For de som har bestilt, men ikke levert ennå, vil ny informasjon komme litt senere på vårparten.

 

6. februar 2018: Installasjonene er nå godt igang i feltet. Beklageligvis kom vi sent i gang med gravingen, noe som har medført at vi ikke har mulighet til å få koblet opp alle i vinter. De kundene som får sin leveranse utsatt til sommeren vil om kort tid få informasjon om dette.

 

27. november 2017: Gravingen i Storskogen er ferdig og installasjoner starter opp om kort tid. Vi greier dessverre ikke å koble opp alle kundene inneværende år slik at en del vil bli installert i 2018. De som har bestilt vil få individuell informasjon om deres leveranse.