Signal Gnist

Tildelingsprogram for barn og unge

Søk sponsormidler hos oss!

Trenger foreningen din en liten gnist for å få fart på stjerneskuddene?

Da kan du søke midler fra Signals tildelingsprogram Signal Gnist.

Signal Gnist deler ut midler til konkrete prosjekter i barne- og ungdomsforeninger, klubber eller lag opp til 18 år. Midlene er opprettet for å stimulere mangfoldet av organiserte barne- og ungdomsaktiviteter i Nord-Norge. Pengene skal gå til konkrete formål (for eksempel innkjøp av klær og nødvendig utstyr) i regi av laget eller foreningen som søker.

Signal Gnist har søknadsfrist en gang i året; 30. mai.
Dersom du får tildelt midler, får du en mail med informasjon fra oss.

Se våre betingelser

Søknadsskjema

Les om våre gnist-mottakere

BETINGELSER

Den som skal søke om midler fra Signal Gnist, må fylle ut og sende inn søknadsskjema via signal.no. Frist for søknad er 30. mai.

Hvem kan søke om sponsormidler?

Signal Gnist er åpen for barne- og ungdomsforeninger opp til 18 år. Laget, klubben eller foreningen må holde til i Nordland, Troms eller Finnmark og være tilknyttet en offisiell medlemsorganisasjon.

Signal Gnist tildeler ikke midler til reise/tur, enkeltpersoner/privatpersoner eller tiltak i regi av politiske eller religiøse organisasjoner.

Hvor mye kan vi få i støtte?
Summene det kan søkes om er 2.500, 5.000 eller 7.500 per gang. Summen må være i samsvar med formålet det søkes til.

Slik foregår søknadsprosessen
Den som skal søke om midler fra Signal Gnist må fylle ut og sende inn søknadsskjemaet her på nettsiden vår. Søknadene behandles innen den 15. i påfølgende måned etter endt søknadsfrist – dvs at dersom man ikke har hørt noe innen da, har man ikke fått tilslag på søknaden. Vinnere blir kontaktet via e-post.

Ved utdeling av midler vil vi at laget/foreningen viser oss et bilde eller to av hvordan pengene har blitt brukt. 

Ved opplasting av bilde
Dersom det lastes opp bilde sammen med søknaden (valgfritt), vil dette kunne bli brukt i forbindelse med kommunikasjon av Signal Gnist.

MERK:
 Søknader som sendes via andre kanaler enn nettskjemaet blir sendt i retur med henvisning om å benytte nettskjema på denne siden.