Siste nytt fra fiberutbyggingen - Mo i Rana

Fase 3: Fiberutbyggingen er i gang!

Gravetillatelser og gravemedinger er nå bekreftet, og i dag kunne vi endelig starte opp fiberutbyggingen i Finneidfjord. Det er entreprenør Steffen Flatås AS som vil utføre maskingravingen i området.

I anleggsperioden vil det normalt være flere gravemaskiner og lastebiler i arbeid. Dette kan medføre noe støy og kan påvirke trafikkavviklingen i området. Vi vil gjøre alt vi kan for at ulempen skal bli så liten som mulig.

Nå er vi ett steg nærmere å kunne levere lynraskt fiberbredbånd og TV-tjenester fra Altibox til beboerne i Finneidfjord. Dersom du ikke har bestilt ennå begynner det å haste dersom du ønsker fiber til din husstand! Prisene og betingelsene vi kan tilby nå forutsetter at leveransen skjer som en del av prosjektet. Du kan melde interesse for fiber og Altibox her.

 

Fiberutbyggingen er i gang i Finneidfjord

Gravearbeidet er i gang i Finneidfjord i forbindelse med fiberutbyggingen

 

Fase 3: Det nærmer seg oppstart av gravearbeider

I Finneidfjord pågår planleggingsarbeidet for årets fiberutbygging for fullt, og nå er det ikke lenge til første spadetak går i jorda. Det er søkt om gravetillatelser, og gravemeldinger er levert til kommunen. Vi regner med å kunne starte opp graveaktiviteten i løpet av uka (uke 20).

I anleggsperioden vil det normalt være flere gravemaskiner og lastebiler i arbeid. Dette kan medføre noe støy og kan påvirke trafikkavviklingen i området. Vi vil gjøre alt vi kan for at ulempen skal bli så liten som mulig.

Dersom du ikke har bestilt enda så begynner det å haste! Du kan melde interesse for fiberbredbånd til din husstand her.

 

 

 

Fase 2: Planlegging av fiberutbygging

Frost og tele er nå et tilbakelagt kapittel, og vi i Signal er så glade for å endelig bli møtt av Mo i Ranas klorofyllgrønne savanner når vi titter ut vinduet. Det er mange grunner til å sette pris på våren, men for oss er det største høydepunktet at vi kan grave fiber slik at flere nordlendinger får tilgang til lynraskt fiberbredbånd.

I Grustaket er planlagt oppstart for fiberutbyggingen satt til juni. Vår eminente prosjektleder er godt i gang med prosjektering av området, og tegning av gravetraseer. Vi vil publisere mer informasjon på disse sidene når vi har mer detaljert informasjon om gravearbeidet.

Dersom du ikke har bestilt enda, så anbefaler vi at du melder interesse for fiber og Altibox her, slik at din adresse inkluderes i planleggingsarbeidet.

Fase 3: Plassering av nodehytte

I samråd med bygdelaget er det nå bestemt at nodehytta i prosjektområdet Finneidfjord skal plasseres ved samfunnshuset.

En nodehytte – eller en sentral- er punktet hvor alle kundekablene møtes og kobles videre. Nodehytten kan på mange måter betraktes som selve hjertet i utbyggingsprosjektet. Fra nodehytten vil det graves traseer frem til ytterligere skjøtepunkt (fiberskap og fiberkummer), og videre inn til de enkelte husstander. Hver kunde får en dedikert fiberlinje som sikrer stabil fart og kapasitet.

Fiber hele veien inn til brukeren gir så godt som ubegrenset nettkapasitet og er den aksessteknologien som er aller best dimensjonert for framtiden. Dersom du ikke har bestilt fiberbredbånd til din bolig enda så kan du melde din interesse her 

Vi har nå mottatt nesten 120 bestillinger fra Finneidfjord. Tusen takk – det er dere som gjør fiberutbyggingen mulig!

 

Fase 3: Nå bygger vi fiberbredbånd i Finneidfjord!

Frost og tele er nå et tilbakelagt kapittel, og vi i Signal er så glade for å endelig bli møtt av klorofyllgrønne savanner når vi titter ut vinduet. Det er mange grunner til å sette pris på våren, men for oss er det største høydepunktet at vi kan grave fiber slik at flere nordlendinger får tilgang til lynraskt fiberbredbånd.

I Finneidfjord er planlagt oppstart for fiberutbyggingen satt til midten av mai. Det er Steffen Flatås AS som vil stå for maskingravingen i området. Vi estimerer at anleggsperioden vil vare frem til utgangen av september.

Trykk her for kartutsnitt som viser de planlagte gravetraseene i området.

I anleggsperioden vil det normalt være flere gravemaskiner og lastebiler i arbeid. Dette kan medføre noe støy og kan påvirke trafikkavviklingen i området. Vi vil gjøre alt vi kan for at ulempen skal bli så liten som mulig.

Vi vil komme tilbake med ytterligere informasjon om egeninnsats-graving (for de som har bestilt dette) og innvendig installasjon, når det nærmer seg tid for dette.

Dersom du fremdeles ikke har bestilt fiberbredbånd anbefaler vi at du tar kontakt med oss for å tegne kontrakt snarest, slik at det ikke graves forbi din husstand.

Fase 5: Velkommen til Altibox-universet

Prosjektområdet Nerheia Selfors i Mo i Rana ble høsten 2019 ferdig utbygd med lynraskt fiberbredbånd.

Vi håper alle er godt i gang med oppdagelsesferden i Altibox-universet. Dersom en ønsker tips kan vi anbefale å lese om de spennende funksjonene en får tilgang til i TV-løsningen fra Altibox her.

Flere av beboerne i området signerte kontrakt om fiberbredbånd helt i sluttfasen av prosjektet. De det gjelder vil få sine tjenester så fort tela forsvinner fra bakken slik at det kan graves grøfter til fiberkablene.

Vil med dette takke beboerne i området for at dere valgte Signal som leverandør, og tjenester fra Altibox. Det er dere som har gjort fiberutbyggingen mulig! Vi vil gjøre vårt ytterste for at dere skal bli fornøyde.

Ikke nøl med å kontakte vårt Kundesenter om du har spørsmål eller ønsker å gi oss en tilbakemelding

Fase 2: Vi bekrefter utbygging av fiber i Grustaket!

Interessen for fiber og Altibox i Grustaket har vært over all forventning. Vi har allerede nå oppnådd tilstrekkelig antall signerte kontrakter for å kunne bekrefte at Signal vil bygge ut området med lynraskt fiberbredbånd!

Vår prosjektleder er nå i gang med prosjektering av utbyggingen, der det planlegges hvor vi skal grave for at fiberen skal komme frem til alle som har bestilt. Tiden fremover vil i tillegg benyttes til å innhente gravetillatelser fra kommune, og berørte grunneiere.

Dersom du ikke har bestilt enda vil vi anbefale at du melder din interesse her, slik at din husstand blir inkludert når gravetraseer planlegges. Du er også mer enn velkommen til å kontakte vårt Kundesenter dersom du har spørsmål.

Fase 2: Vi bekrefter fiberutbygging i Finneidfjord!

Interessen for fiber og Altibox i Finneidfjord har vært over all forventning. Vi har allerede nå oppnådd tilstrekkelig antall signerte kontrakter for å kunne bekrefte at Signal vil bygge ut området med lynraskt fiberbredbånd!

Vår prosjektleder er nå i gang med prosjektering av utbyggingen, der det planlegges hvor vi skal grave for at fiberen skal komme frem til alle som har bestilt. Tiden fremover vil i tillegg benyttes til å innhente gravetillatelser fra kommune, og berørte grunneiere.

Vi regner med å starte opp fiberutbyggingen i mai. Dersom du ikke har bestilt enda vil vi anbefale at du melder din interesse her, slik at din husstand blir inkludert når gravetraseer planlegges. Du er også mer enn velkommen til å kontakte vårt Kundesenter dersom du har spørsmål.

Fase 1: Finneidfjord – nå kan du få Altibox!

Vi i Signal utreder nå mulighetene for å bygge ut fiberbredbånd, slik at vi kan tilby markedets beste TV- og bredbåndtjenester til beboerne i Finneidfjord!

Som Signal-kunde får du en egen fiberkabel inn til boligen din. Dette betyr at du slipper å dele kapasiteten med naboen, har samme fart i både opp- og nedlasting og får stabilt nett hele døgnet. Fiber hele veien inn til brukeren gir så godt som ubegrenset nettkapasitet og er den aksessteknologien som er aller best dimensjonert for framtiden. Med den kapasiteten og hastigheten som fiberoptikk tilbyr, er Signal med tjenester fra Altibox i stand til å garantere at fiber skal kunne takle framtidens økning i datatrafikk – selv om økningen blir enorm!

For å kunne beslutte utbygging i området er vi avhengig av tilstrekkelig interesse fra beboerne. Salgsrepresentanter vil i løpet av kort tid kontakte beboerne i område for å fortelle mer om Signal og Altibox, og alle vil få et tilbud på fiberbredbånd. Du kan allerede nå melde din interesse her!

 

 

 

 

Fase 4: Nå begynner vi med installasjoner!

Gravearbeidet er ferdigstilt i prosjektområdet Nerheia Selfors. Vi er nå klare for å begynne med de innvendige installasjonene. I løpet av november vil alle kundene i området kobles opp, og få tilgang til lynraskt fiberbredbånd.

I forkant av oppkobling vil montør kontakte de det gjelder, slik at dere kan bli enige om tidspunkt for innvendig installasjon. Montøren vil sammen med deg finne den beste plasseringen av hjemmesentralen i din bolig, men det er fint om du har gjort deg opp noen tanker om hvor du helst vil ha den allerede før vedkommende kommer.

Når du får aktivert dine tjenester, og tripper etter å utforske Altibox-universet, kan vi anbefale å lese om de spennende funksjonene en får tilgang til i TV-løsningen fra Altibox.

Dersom du ønsker mer informasjon om Signal og våre tjenester, er du hjertelig velkommen til å kontakte vårt Kundesenter for en hyggelig fiberprat.

Har du enda ikke bestilt fiber, men ønsker tilbud?

Meld interesse for fiber til ditt hjem her:

Se hvordan vi bygger ut fiber

Hva skjer fra du bestiller fiber til du kan ta tjenesten i bruk? 

FASE 1: BESTILLING

FASE 2: PLANLEGGING

FASE 3: UTBYGGING OG EGENINNSATS

FASE 4: INSTALLASJON

FASE 5: BRUK OG KUNDESERVICE