Personvernerklæring for Signal

Signal Bredbånd tar personvern på alvor og vi skal behandle personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Vi skal ikke behandle personopplysninger med mindre vi har et lovlig grunnlag for det. Med behandling menes enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring)

Behandlingen av personopplysninger er i Norge hovedsakelig regulert i personopplysningsloven, men en rekke andre lovverk som blant annet ekomloven, markedsføringsloven, bokføringsloven og regnskapsloven gir også retningslinjer for hvordan slik informasjon skal behandles.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn, hva de brukes til, hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.

Du kan finne mer informasjon om personvern og personvernrelaterte saker på nettsidene til Datatilsynet.

 

Behandlingsansvarlig

Administrerende direktør hos Signal Bredbånd er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at all vår behandling av personopplysninger om våre kunder er i tråd med den gjeldende personvernlovgivningen.

 

Våre nettsider

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler for å forenkle din bruk av våre nettsider. Ved å besøke signal.no samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler. Bruk av informasjonskapsler er en standard funksjonalitet som benyttes av de fleste nettsteder. Alle moderne nettlesere aksepeterer bruken av informasjonskapsler som standard, men de gir likevel mulighet til at man kan deaktivere bruken av disse. Vi gjør videre oppmerksom på at nettsiden muligens ikke vil fungere som forventet dersom man skrur av bruken av informasjonskapsler. Ingen personopplysninger lagres i informasjonskapsler på signal.no.

Vi bruker følgende informasjonskapsler:

 • WordPress (wordpress_logged_in_, wordpress_test_cookie, wp-settings-9, wp-settings-time-9) Brukes av publiseringssystemet for innhold. Slik at innholdet og brukere blir håndtert riktig.
 • Google Analytics (_ga, _gid, _gat)
 Dette er cookies som brukes av Google Analytics for å vite bruk og trafikk på nettstedet. Brukes for å se konvertering og for å kunne optimalisere innhold og funksjonalitet på nettstedet.
 • Facebook (fr, tr) Altibox benytter seg av Facebook som annonseplattform. Facebook plasserer cookies på din enhet etter at du har besøkt våre nettsider. Her registreres din IP-adresse og informasjon om din nettleser. Formålet med bruk av cookies fra Facebook er å kunne gi deg mer relevant informasjon og annonser tilpasset dine interesser, samt målrettet (retargeting) i etterkant. Facebook lagrer data på servere i EU og USA. Altibox har ikke tilgang til informasjon i din Facebook-konto og heller ikke din IP-adresse. Du kan selv styre dine innstillinger for annonsering hos Facebook.

Det tas forbehold om at det i noen tilfeller kan forekomme informasjonskapsler på nettstedet som ikke ligger dokumentert i listen over.

 
Statistikkverktøy

For at vi skal kunne utvikle og forbedre nettstedet vårt bruker vi verktøyene Google Analytics for å samle inn og analysere anonymisert trafikkdata. Google Analytics bruker informasjonskapsler. Disse brukes av Google for å analysere hvordan besøkende anvender nettsidene våre. Signal tar vekk de siste sifrene fra din IP-adresse før informasjonen blir lagret av Google Analytics. Dette gjør at Google kan anslå din geografiske plassering, men IP-adressen kan ikke benyttes for å identifisere deg.

Google bruker denne informasjonen for å vurdere din bruk av nettsidene våre, og lager rapporter til oss om aktiviteten på nettstedet, og for å tilby andre tjenester som benytter informasjon om aktiviteten på nettsidene våre. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter dersom det foreligger en rettslig plikt til dette, eller dersom en tredjepart behandler informasjonen på vegne av Google.

Gjennom bruk av nettsidene våre, godtar du at Google behandler opplysninger om deg på den måten som er spesifisert i dette dokumentet, og at Google kan benytte disse opplysningene for det formålet som er beskrevet.

Hvis du ikke ønsker at Signal skal samle inn anonyme data fra deg, kan du melde deg av her: Google Analytics

 
E-post og chat

Vi lagrer opplysninger om deg når du sender oss e-post direkte eller skriver til oss på chat. Chat blir loggført i vårt henvendelsessystem og sporer dine bevegelser før den aktiveres for å kunne gi oss litt kontekst til hva du trenger hjelp til og dermed kunne hjelpe deg kjappere.

Vi gjør deg oppmerksom på at henvendelser du sender direkte via e-post og chat ikke sendes kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

 

Generelt for alle våre tjenester

Hvilke opplysninger behandler vi og til hvilket formål?
Når du ønsker å inngå en avtale med oss, må vi registrere nødvendig informasjon for å levere våre produkter og tjenester til deg:

Kontaktinformasjon og kjøpshistorikk

Kontaktinformasjon er normalt navn, fødselsdato, bostedsadresse, epostadresse og telefonnummer. Vi lagrer informasjon om hvilke tjenester og produkter du har kjøpt hos oss. Denne informasjonen samler vi inn ved å registrere kjøpene du gjør hos oss.

Dette er informasjon vi behandler for å kunne oppfylle vår avtale med deg, administrere ditt kundeforhold, levere og fakturere produkter og tjenester korrekt. Dersom betingelsene for ditt produkt eller kundeforholdet endres, trenger vi informasjonen for å kunne varsle deg i forkant av endringen i henhold til vilkårene. Vi benytter også denne informasjonen for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (som hvitvaskingsloven og bokføringsloven).

Kredittinformasjon

Vi inngår avtale med våre kunder under forutsetning av at kunden til enhver tid er betalingsdyktig. Noen tjenester innebærer et kredittelement, og vi har da et saklig behov for å innhente kredittvurdering. Dersom det foretas kredittsjekk, vil du få tilsendt gjenpart med innholdet av kredittsjekken.

Vi lagrer kontonummeret som innbetalingen på din faktura kommer fra, når det er betalt fra samme kontonummer 3 ganger på rad. Vi lagrer kontonummer for å kunne utbetale/tilbakebetale eventuelle beløp til riktig kontonummer.

Informasjon knyttet til kommunikasjon med oss

Vi lagrer opplysninger gitt via din kommunikasjon med oss, som når du kontakter kundeservice eller har annen dialog med oss. Dette er for eksempel informasjon om den dialogen vi har med deg om din bruk av våre tjenester, e-poster du sender oss og problemer du rapporterer inn. Vi lagrer denne informasjonen for å kunne gi deg best mulig service når du kontakter oss ved at vi kjenner historikken i ditt kundeforhold. I tillegg kan vi tilpasse informasjon vi sender deg ut fra hvilke spørsmål du har stilt vår kundeservice: For eksempel for å gi deg tips om selvbetjeningsløsninger eller enklere måter å betale faktura på.

Preferanser og tilpasning av kundekommunikasjon

Vi lagrer informasjon om hvilke produkter og tjenester du er interessert i. Denne informasjonen får vi ved at du selv oppgir interesser og ved at vi ser på hvilke produkter og tjenester du kjøper av oss. Formålet med å behandle denne informasjonen, er å være relevante i kommunikasjonen med deg for at du skal få mest mulig ut av kundeforholdet ditt med oss. Som en del av vår kundepleie sender vi deg markedsføring om tilsvarende varer og tjenester som du har hos oss.

Vi tilpasser vår kundekommunikasjon gjennom at vi bruker informasjon registrert for å sikre at du ikke får markedsføring av produkter som ikke er relevante for deg. Vi bruker adresse for å sikre at du bare blir tilbudt tjenester tilgjengelige på din adresse, vi bruker for eksempel informasjon om du har aktiv avtale om e-faktura for å tilpasse om du skal eller ikke skal ha informasjon om dette, vi bruker informasjon om alder for å tilpasse at bare de som er i målgruppen får markedsføring om spesielle tilbud for unge og så videre.

Dersom du samtykker til det, benytter vi også din informasjon for å tilby deg nye varer, tjenester og kundefordeler som vi tror kan være interessante for deg.

I tillegg til kundekommunikasjon via e-post/sms, er vi aktive på plattformer som Facebook og Instagram, og vi bruker de samme opplysningene for å sikre at markedsføring via disse kanalene er relevante for deg.

Bruksinformasjon

Vi lagrer informasjon om ditt bruksmønster. Dette inkluderer når du logger inn og ut av kontoen, kjøp og bestillinger, og andre klikk og navigasjon på våre plattformer. Disse opplysningene samler vi inn ved hjelp av informasjonskapsler. Våre nettsider bruker informasjonskapsler (cookies) slik at du kan utføre selvbetjening og vi kan gi deg bedre service og innhold.

Utlevering av personinformasjon

I de tilfeller hvor vi bruker underleverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss, tegner vi egne databehandleravtaler og du kan være trygg på at opplysningene dine kun blir brukt til det formålet som er avtalt med leverandøren. Det vil for eksempel si at de som fakturerer for oss, kun skal bruke opplysningene de får fra oss for å fakturere, ikke noe annet.

Vi bruker underleverandører til å bistå med teknisk og administrativ drift av våre tjenester, for eksempel drift av it-plattform, markedsføring og lignende.

Av sikkerhetsmessige årsaker oppgir vi ikke navn på våre underleverandører i denne personvernerklæringen.

Vi vil ellers ikke dele din kundeinformasjon med utenforstående med mindre utlevering av personopplysningene skjer:

 1. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,
 2. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,
 3. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller
 4. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.
 

Informasjon spesielt relatert til internett og TV

Hvilke opplysninger behandler vi og til hvilke formål?

 
For utbygging av infrastruktur

Personopplysninger som navn, adresse og lokasjonsinformasjon kan deles med våre underleverandører som på våre vegne utfører arbeid med graving og fremføring av bredbånd og radiolinje.

Vi benytter oss av kartsystemer for å koordinere graving og leveranse til din bolig. Kartsystemene våre lagrer informasjon om leveransepunkt, navn, adresse, postnummer, sted og telefonnummer. Kartsystemene lagrer opplysningene for at vi skal kunne levere, og rette feil ved behov.

Hvis du eller vi oppdager en feil på tjenester knyttet til din leveranse vil vi opprette en driftssak der kan registrere ditt kundenummer, navn, adresse og telefonnummer – dersom det kreves for å korrigere feilen. Vi deler opplysningene med våre driftsleverandører, dersom det er nødvendig for å korrigere feilen. Når feilen er rettet vil vi oppbevare opplysningene i våre driftssystemer, slik at vi kan gjenkjenne gjentakende feil som oppstår.

Teknisk informasjon for å levere tjenester til deg
Vi benytter teknisk informasjon om utstyret som er plassert hos deg og informasjon om din internettforbindelse for å kunne levere våre tjenester til deg: IP-adresse og dekodertype/nummer.

Sammenstilling av informasjon for feillokalisering og -retting
Vi sammenstiller informasjon fra flere kilder i våre system for å kunne søke etter og oppdage feilkilder til en ikke optimal brukeropplevelse. Dette gjør vi for å være proaktiv i vår kundeservice til kunder.

Eksempelvis vil vi kunne sette detaljert informasjon om tilkoblede enheter sammen med overføringsdata for å se om du har en dårlig opplevelse på våre tjenester. Slik vil vi proaktivt kunne varsle om feil og komme med forslag til løsning før du selv opplever feilen.

 
Dine rettigheter

Du har en rekke personvernrettigheter og vi har jobbet for å gjøre det enkelt for deg å utøve disse rettighetene hos oss. Du kan ta kontakt med vårt kundesenter for å få innsyn i dine personopplysninger og mulighet til å rette dem.

Dine rettigheter omfatter:

 • Informasjon. Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.
 • Innsyn. Kopi av opplysninger vi har om deg.
 • Retting. Rette og supplere opplysninger om deg.
 • Sletting. Du kan be om sletting av alle kundedata, med mindre opplysningene er nødvendige for å levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller at vi er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid. Sletter du alle dine kundedata så vil også ditt kundeforhold hos oss opphøre.
 • Begrensning. Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.
 • Dataportabilitet. Be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.
 • Innsigelse. Be om at vi ikke benytter dine opplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering for bruk i direkte markedsføring. Du kan også motsette deg å være gjenstand for individuelle avgjørelser av rettslig karakter som utelukkende er automatisert.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for noen begrensninger som følger av lov.

 
 
Henvendelser og spørsmål om personvern

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller trenger hjelp til å gjøre bruk av dine rettigheter. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og senest innen én måned.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

 
 
Endringer i personvernerklæringen

Vi vil oppdatere personvernerklæringen dersom det er endringer i vår behandling av personopplysninger eller endringer i lovverket som krever en oppdatering.

Vi vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsidene våre.

 
Personvernerklæring Altibox

Som din Altibox Leverandør tar vi personvern på alvor og vi skal behandle personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Les personvernerklæring for våre Altibox-kunder her.

Nyttige lenker

Nye EU-regler gjør personvern mer aktuelt enn noen gang. Gå til Altibox hjelpesider for å lære mer om hvordan Altibox håndterer personvern, eller gå videre til Datatilsynet for mer generell informasjon.

Gå til Datatilsynet

Gå til Nettvett