Samfunnsansvar

Signal ønsker å ta en aktiv del i en rivende utvikling i Nord- Norge, og vi skal være en positiv støttespiller for de som skaper engasjement og verdier i landsdelen.

Her kan du lese mer om eieren vår, Lyse, og hvordan konsernet tar samfunnsansvar. Lyse AS følger også opp Åpenhetsloven på vegne av alle selskapene i konsernet. Les mer her.

Sponsortyper

Generell informasjon

Signal ønsker å ta en aktiv del i en rivende utvikling i Nord- Norge, og vi skal være en positiv støttespiller for de som skaper engasjement og verdier i landsdelen.

Vårt samfunnsansvar dreier seg primært om å bygge fiber til, byer – så vel som til mere griskgrendte strøk i nord. Vår misjon er å tilby fremtidsrettede produkter og tjenester, der folk arbeider og bor. Tilkobling til et fibernett blir viktigere og viktigere og det å være påkoblet internett er en forutsetning, både for å kunne bo, men også for å kunne drive næring og verdiskapning. Det er dette vi jobber for hver dag, for å levere fiber slik at Nord- Norge skal være et attraktivt sted å bo.

Med hjerte for Nord- Norge ønsker vi å samarbeide med aktører som også har lokal tilstedeværelse, og så langt det lar seg gjøre, ønsker vi å handle lokalt.

For å vise vår lokale tilstedeværelse ønsker vi å kunne gi noe tilbake til de lag og foreninger som gjør et formidabelt arbeid med å gjøre landsdelen til et attraktivt sted å bo. Derfor sponser vi mange lokale idrettslag, organisasjoner og kultur-arrangementer med fortrinnsvis fiber.

Vi ønsker å sponse formål som gjør oss synlige for våre målgrupper og som dekker vårt geografiske nedslagsfelt. Vi søker bredde i våre sponsorater, med ulike idrettsgrener, organisasjoner og kulturliv. Det er en overordnet forutsetning at Signal sine sponsoraktiviteter gjennomføres i tråd med selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer.

 
I hovedsak går vår støtte til:
  • Lag og foreninger, med fokus på barneidrett
  • Store og små LAN
  • Større kulturarrangementer i Nord-Norge

Signal sponser ikke:
  • Klubber, foreninger og arrangementer utenfor Nord-Norge
  • Enkeltpersoner eller private formål
  • Politiske eller religiøse formål
  • Reisevirksomhet

Søknad om sponsormidler 2023

Søknader om sponsormidler behandles i etterkant av søknadsfrist 10.oktober. Vi har dessverre ikke mulighet for å behandle sponsor-søknader fortløpende.

For spørsmål og/eller søknad; send mail til sponsing@signal.no

Søknad om støtte til LAN

Vi bidrar med høye hastigheter til små og store LAN som arrangeres der hvor vi har fiberbredbånd. Den aktuelle dagen skrur vi opp farten på linjene slik at dere kan få den aller beste online-opplevelsen. Husk å send oss søknad om oppgradering i god tid før LANet skal avholdes – minst 5 uker i forveien.

For spørsmål, send mail til sponsing@signal.no

Søknad om støtte til kulturarrangement i Nord-Norge

For spørsmål og/eller søknad om fiberbredbånd til kulturarrangement i Nord-Norge, send mail til sponsing@signal.no

Fra januar 2018 har Signal inngått avtale med Barnevakten.no* om et samarbeid som gjør det mulig for foreldregrupper, barnehager og skoler i Nord-Norge å arrangere nettvett-foredrag med Barnevakten og få dekket inntil 4.500kr fra oss.

Her kan du lese mer om eieren vår, Lyse, og hvordan konsernet tar samfunnsansvar. Lyse AS følger også opp Åpenhetsloven på vegne av alle selskapene i konsernet. Les mer her.