Smitteverntiltak i Signal

Signal Bredbånd tar samfunnsansvar ved å innføre retningslinjer for å redusere risikoen for smittespredning.

Tiltak ved dørsalg

Våre salgsrepresentanter følger en rekke smitteverntiltak som gjør at vi kan gjennomføre dørsalg på en trygg og god måte.

Håndhygiene er viktigere enn noen gang, og i tillegg er alle selgere utstyrt med Antibac og ansiktsmaske når de jobber ute i felt. Salgsrepresentantene våre vil holde minimum 2 meter avstand til kunden, og skal ikke gå inn, selv om de skulle bli invitert inn. Håndhilsning er forbudt – noe vi tror kunden setter pris på.

Opplever vi på noen måte at kunden føler ubehag ved dørsalg, trekker våre salgsrepresentanter seg pent tilbake.

I tillegg gjør vi en rekke flere tiltak for at vi skal kunne tilby deg Altibox på tryggest mulig måte;

 • Signatur gjøres ved nullkontakt (SMS, E-post, Spritet Ipad legges igjen på trappen)
 • Ved bosted vil det være maksimalt 3 personer som bor i samme boenhet/etasje
 • Bilene vi benytter blir nøye desinfisert på utsatte steder
 • Møtevirksomhet foregår i hovedsak online der det er gjennomførbart
 • For å begrense muligheten for smitte, unngår våre salgsrepresentanter sosiale samlinger/lag på fritiden, i tillegg er nærkontakt med kollegaer begrenset til et minimum.
 • Ved mistanke om potensiell smitte eller sykdom settes salgsrepresentant i karantene til negativ Covid-19 test er fremlagt.

Tiltak for montører

Montører ansatt i Signal, samt eksterne montørselskap på oppdrag fra Signal, besøker kunder i deres hjem. For å beskytte kunder og montører anses det som nødvendig at alle som utfører oppdrag på vegne av Signal Bredbånd følger følgende retningslinjer: 

Ved booking

 Når kunde kontaktes for booking skal sjekkpunktene nedenfor gjennomgås. Det er opp til det enkelte montørselskap om dette gjøres per telefon, eller om det innlemmes i egen bookingløsning.

 • Har noen i husstanden fått påvist coronavirus?
 • Har noen i husstanden mistanke om at vedkommende er smittet?
 • Er det noen i husstanden som er i karantene?
 • Er det noen i husstanden som er i høyrisikogruppen?

Dersom kunde svarer JA på et av de tre første punktene må montøroppdrag utsettes.

Dersom kunde svarer JA på det fjerde punktet skal bookingsansvarlig fortelle om smitteverntiltakene som iverksettes ved installasjon. Det er så opp til kunde om hen ønsker montør nå, eller om oppdraget skal utsettes. 

Ved kundebesøk

 • Alle tilreisende montører skal følge de til enhver tids gjeldende karantenebestemmelser fra helsedirektoratet.
 • Montør skal desinfisere alt verktøy og utstyr mellom hver installasjon.
 • Montør skal alltid benytte munnbind når det utføres arbeid inne i kundes bolig.

Montør skal alltid ha desinfeksjonsmiddel tilgjengelig.

Du har blitt videresendt

Velkommen til Signal!

Siden du nettopp prøvde å besøke, er nå lagt ned etter at din leverandør har blitt en del av Signal Bredbånd AS. 

Siden du er videresendt til, inneholder informasjon om dine tidligere produkter, eller bestillingsmuligheter om vi enda ikke kan levere Altibox i ditt område. 

Dersom du allerede har fått fiber og Altibox, kan du forholde deg til forsiden vår, signal.no.