Siste nytt fra fiberutbyggingen - Bjørnevatn Øst

Fase 3: Fiberblåsing i Bjørnevatn

Til tross for ferieavvikling er det stadig fremdrift i fiberutbyggingen i Sør-Varanger. I prosjektområdet Bjørnevatn Øst har det den siste uka vært graveaktivitet i Fjellveien etter endringer i opprinnelig planlagt gravetrasé. Denne uka (uke 32) vil siste finpuss på dette arbeidet ferdigstilles.

Videre regner vi med å kunne starte opp med fiberblåsing denne uka. Dette innebærer å få selve fiberen på plass i rørene som er lagt i fibergrøftene. Vi planlegger å ferdigstille fiberblåsingen i Bjørnevatn Øst først, før vi tar for oss områdene Bjørnevatn Sør, Bjørnevatn Vest, Hesseng og Sandnes.

Det nærmer seg kundeoppkoblinger, men nøyaktig tidsplan for dette vil vi ikke ha før nodehytten er etablert. Når vi har en konkret fremdriftsplan for når kunder tilknyttet de ulike fiberskapene kan få aktivert sine Altibox-tjenester, vil vi informere om dette per SMS. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før du har mottatt en slik melding.

Dersom du ønsker å bli bedre kjent med gjengen vår på Kirkenes-kontoret kan du lese denne saken. Disse dyktige medarbeiderne skal ha en stor del av æren for fiberjubelen i Sør-Varanger.

FASE 3: Opprydningsarbeid

Det meste av opprydningen etter gravearbeidet i Bjørnevatn Øst er nå ferdigstilt. Det gjenstår fremdeles noe gravearbeider i toppen av Grubeveien, samt noe gravearbeider i Nordenstens vei mot Fjellveien, etter endringer i planlagt gravetrasé. Dette arbeidet vil foregå denne uka (uke 30) og ut neste uke.

Vi ønsker å rette en stor takk til beboerne i området for tålmodigheten vi har blitt vist under graveperioden.

Nå som fibergrøftene er på plass vil tiden fremover bli benyttet til å få på plass nodehytten, samt skjøting og blåsing av fiber. Når det nærmer seg klart for kundeoppkoblinger i de enkelte områder vil vi gi beskjed om dette per SMS til de det gjelder. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før denne tid.

Dersom du nå tripper spent og gleder deg til din leveranse, kan vi anbefale å lese om de spennende funksjonene en får tilgang til i TV-løsningen fra Altibox her.

Fase 3: Gravearbeidet er snart ferdigstilt

De fleste av fibergrøftene i prosjektområdet Bjørnevatn Øst er nå på plass. Denne uka (uke 28) har det primært blitt utført opprydningsarbeid, i tillegg til noe graving i Islosveien og Nordesstens vei.

Den kommende uka (uke 29) vil opprydningsarbeidet fortsette, i tillegg til noen småjobber i teigene i området.

Selv om enkelte kundetraseer nå er utførte, så gjenstår det fremdeles en del arbeid med node, fibertilførsel og lignende. Vi regner med at oppkoblingene på Altibox vil påbegynnes til høsten – rundt august og utover. Når det nærmer seg klart for aktivering i de enkelte områder vil vi gi beskjed om dette per SMS til de det gjelder. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før denne tid.

Fase 3: Statusoppdatering fra Bjørnevatn Øst

Mannskapene hos vår entreprenør Svein Thomassen AS graver fiber så busta fyker! I forrige uke (uke 27) ble det utført finpuss og oppryddingsarbeider i gatene Sundquistveien, Busveien, Pallveien, Stigerveien, Nisseveien, Villaveien, Gartnerveien og Gartnerjordet.

Dette arbeidet vil fortsette også kommende uke (uke 28), i tillegg til gjenstående gravearbeid i Islosveien og Nordenstens veg.

Kartutsnitt som viser området for fiberutbyggingen i Bjørnevatn Øst i Kirkenes

De planlagte gravetraseene kan du se nærmere på her. De grønne traseene viser til graving i løsmasse, mens de sorte innebærer graving over asfalt. I de gråfargede traseene er planen å benytte eksisterende rør. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje/rosa) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox.

Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår. Du vil få muligheten til å komme med innspill om trasé på din tomt før det utføres noe som helst graveaktivitet. Dette skjer ved at en representant fra graveentreprenør tar kontakt med de som har bestilt i forkant av graving innenfor tomtegrensene.

Vi ønsker å takke beboerne i området for tålmodigheten dere viser oss nå i utbyggingsperioden. I mens man venter på leveransen kan en jo lese om alle de spennende funksjonene man får tilgang til i Altibox-universet.

Fase 3: Gravearbeider og kabelpåvisninger

Gravearbeidene i prosjektområdet Bjørnevatn Øst skrider stadig fremover. Denne uka (uke 26) er det gravd fibergrøfter i områdene rundt Nisseveien, Islosveien, Nordenstens vei Stigerveien og Gartnerjordet.

I neste uke (uke 27) vil dette arbeidet fortsette. Vår grave-entreprenør estimerer også at de vil nå Grubeveien og Chr. Ankers vei i løpet av uka.

Parallelt med maskingravingen er det et gravelag som graver kunderør fra tomtegrensene og inn til husvegg hos de som har bestilt Altibox. I forkant av graving på tomt vil den enkelte kunde bli kontaktet av representant fra graveentreprenør, slik at en kan enes om mest hensiktsmessige trasé inn til husvegg.

Før anleggsarbeidet i de ulike delene av prosjektområdet startes opp, utføres det kabelpåvisninger. Dette innebærer at det eksisterende kabelnettet fra de forskjellige netteiere blir markert i terrenget før graving startes. Strekene som kan ses på bakken i deler av prosjektområdet er dermed ikke en markering av vår nye trasé, men en merking som viser eksisterende rør- og kabelnett.

Det har vært stor aktivitet i Sør-Varanger de siste ukene, og vår grave-entreprenør Svein Thomassen A/S har stått for et ekstremt antall gravemeter. Selv om enkelte kundetraseer nå er utførte, så gjenstår det fremdeles en del arbeid med node, fibertilførsel og lignende. Vi regner med at oppkoblingene på Altibox vil påbegynnes til høsten – rundt august og utover. Når det nærmer seg klart for aktivering i de enkelte områder vil vi gi beskjed om dette per SMS til de det gjelder. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før denne tid.

Fase 3: Anleggsarbeider i Bjørnevatn

Vår graveentreprenør Svein Thomassen A/S med underleverandører er nå i gang med anleggsarbeidet i Bjørnevatn i Kirkenes. Arbeidet startet med traseer ved Sundquistjordet, før man begynte med graving i gatene Nordenstens veg, Islosveien og Nisseveien. I forrige uke startet et av gravelagene opp med anleggsarbeider også ved Gartnerjordet.

Parallelt med maskingravingen er det et gravelag som graver kunderør fra tomtegrensene og inn til husvegg hos de som har bestilt Altibox.

I forkant av graving på tomt vil den enkelte kunde bli kontaktet av representant fra graveentreprenør, slik at en kan enes om mest hensiktsmessige trasé inn til husvegg.

Fiberutbygging i Bjørnevatn, her graves det grøfter ved Gartnerjordet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De planlagte gravetraseene kan du se nærmere på her. De grønne traseene viser til graving i løsmasse, mens de sorte innebærer graving over asfalt. I de gråfargede traseene er planen å benytte eksisterende rør. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje/rosa) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox.

Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår. Du vil få muligheten til å komme med innspill om trasé på din tomt før det utføres noe som helst graveaktivitet. Dette skjer ved at en representant fra graveentreprenør tar kontakt med de som har bestilt i forkant av graving innenfor tomtegrensene.

Gravearbeid pågår ved Gartnerjordet i Bjørnevatn i forbindelse med fremføring av fiberkabler

Dersom du ikke har bestilt fiber og Altibox enda, så bør du gjøre dette nå slik at det ikke graves forbi din husstand! Husk at du med internett via fiber og TV fra Altibox får super hastighet på bredbåndet og en fleksibel tv-løsning hvor du kan skreddersy din TV-pakke. Du kan melde interesse for fiber til din husstand her.

Fase 3: Nå bygger vi fiberbredbånd i Bjørnevatn

Endelig begynner vårtegnene å vise seg – også her i nord. Det er mange grunner til å sette pris på våren, men for oss i Signal er det største høydepunktet at vi kan grave fiber slik at flere finnmarkinger får tilgang til lynraskt fiberbredbånd!

I løpet av første uke av juni (uke 23) vil vi starte opp med anleggsarbeidene i prosjektområdet Bjørnevatn Øst. Det er selskapet Svein Thomassen A/S som vil utføre gravearbeidet. I første omgang er det i gatene Sunquistjordet, Palleveien, Busveien, Sundquistveien og Stigerveien det vil foregå graveaktivitet.

Du kan trykke her for å se kartutsnitt, hvor de foreløpige gravetraseene i Bjørnevatn Øst er skissert. De grønne traseene viser til graving i løsmasse, mens de sorte innebærer graving over asfalt. I de gråfargede traseene er planen å benytte eksisterende rør. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje/rosa) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox. Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår.

I anleggsperioden vil det normalt være flere gravemaskiner og lastebiler i arbeid. Dette kan medføre noe støy og påvirke trafikkavviklingen i området. Vi vil gjøre alt vi kan for at ulempen skal bli så liten som mulig.

Dersom du ikke har bestilt ennå kan du melde interesse for fiber til din bolig her.

Fase 2: Forhåndsinstallasjoner pågår

I prosjektområdet Bjørnevatn Øst er vi godt i gang med forhåndsinstallasjoner. I Skrivende stund har våre montører fått koblet opp innvendig utstyr hos over 60 kunder i området. Forhåndsinstallasjonene muliggjør rask oppkobling i feltet når infrastrukturen blir ferdigstilt.

I tiden fremover vil vi fortsette arbeidet med forhåndsinstallasjoner hos de som enda ikke har fått utført dette. Våre montører kontakter de det gjelder per telefon for å gjøre nærmere avtale om dato og tidspunkt.

Når våren titter frem og temperaturene stiger, vil vi påbegynne anleggsarbeidet. Dersom du ikke har bestilt enda kan du melde din interesse her.

Fase 2: Forhåndsinstallasjoner

Vi starter nå opp med forhåndsinstallasjoner i prosjektområdet Bjørnevatn Øst. Våre montører vil kontakte alle som har bestilt, slik at tidspunkt for oppkobling av innvendig utstyr kan avtales.

Forhåndsinstallasjon innebærer at vi kobler opp utstyret innvendig i boligene, selv om det gjenstår gravearbeider før vi får fibersignalet frem. En vil derfor ikke ha tilgang til Altibox-tjenester etter forhåndsinstallasjonen, men tjenestene vil kunne aktiveres raskt når våren kommer og gravearbeidet kan utføres.

Årsaken til at vi ønsker å forhåndsinstallere utstyr er for å sikre fremdrift i prosjektene til tross for at vær og klima ikke tillater oss å påbegynne arbeidet med å grave fiberkabler. Samtidig bidrar forhåndsinstallasjonene til å fordele trykket på de dyktige montørene våre, slik at de får koblet opp flest mulig kunder på Altibox.

På grunn av situasjonen med Covid-19 (Koronaviruset) må det tas forhåndsregler før installasjoner kan gjennomføres. Vi vil kontakte alle kundene i prosjektområdet på telefon for å nærmere beskrive smittevernstiltak, og avtale oppkobling av innvendig utstyr. Vi ber også om forståelse for at fremdriftsplaner kan måtte endres som følge av Covid-19.

Dersom du ikke har bestilt enda, anbefaler vi at du gjør det nå før montørene besøker feltet for innvendige installasjoner. Du kan melde interesse her, eller kontakte vårt Kundesenter.

Fase 2: Endring i prosjektgrensene

Interessen for fiberbredbånd fra Altibox har vært helt enorm i Bjørnevatn, og vi gleder oss nå stort til at våren kommer og første spadetak kan tas. I løpet av planleggingsperioden de siste månedene har det blitt avgjort at prosjektgrensene i Bjørnevatn og omegn skal endres. Dette gjør vi for at områdene skal ha en så hensiktsmessig størrelse som mulig med tanke på prosjektstyring. Videre vil dette bidra til at du som kunde får mer relevant informasjon for ditt nærområde når fiberutbyggingen starter.

Der vi i utgangspunktet opererte med prosjektene Bjørnevatn Nord, Bjørnevatn Sør og Sandnes, vil vi fremover benytte betegnelsene Bjørnevatn Øst, Bjørnevatn Vest, Bjørnevatn Sør og Sandnes. Nedenfor følger kartutsnitt som viser de ulike prosjektområdene.

Her kan du se hvilke av fiberutbyggingsprosjektene i Bjørnevatn din adresse tilhører

Kartutsnitt som viser området for fiberutbyggingen i Bjørnevatn vest og Sandnes i Kirkenes

Kartutsnitt som viser området for fiberutbyggingen i Bjørnevatn Øst i Kirkenes

Kartutsnitt som viser området for fiberutbyggingen i Bjørnevatn Sør i Kirkenes

Har du enda ikke bestilt fiber, men ønsker tilbud?

Meld interesse for fiber til ditt hjem her:

Se hvordan vi bygger ut fiber

Hva skjer fra du bestiller fiber til du kan ta tjenesten i bruk? 

FASE 1: BESTILLING

FASE 2: PLANLEGGING

FASE 3: UTBYGGING OG EGENINNSATS

FASE 4: INSTALLASJON

FASE 5: BRUK OG KUNDESERVICE