Siste nytt fra fiberutbyggingen - Bjørnevatn Øst

Fase 4: Statusoppdatering fra Sør-Varanger

Vinteren har atter engang gjort sitt inntog i Sør-Varanger, noe som setter kjepper i hjulene for siste rest av opprydningsarbeidet.

Det gjenstår en del asfaltering på Sandnes og Hesseng, samt et par plasser i Bjørnevatn. Det er også enkelte fibergrøfter som skal etterfylles med veigrus og matjord. Vi har oversikt over hvor dette er tilfellet, og arbeidet vil fortsette så snart snøen smelter til våren. Vår grave-entreprenør er instruert til å gå over alle kutt vi har i gater og innkjørsler, slik at disse blir ryddet. Dette fordi det ikke skal være til hinder for snøbrøyting i vinter.

Vi er også i full gang med aktivering av kunder på Altibox. Det har vært fullt trykk på våre montører og samarbeidspartnere på installasjonssiden som følge av et ekstremt høyt aktivitetsnivå i Finnmark. Vi har nå fått hentet inn 6 nye montørlag som skal være med å sette opp takten på kundeaktiveringene i Sør-Varanger. Installasjoner pågår nå i Bjørnevatn Øst, Bjørnevatn Vest og Bjørnevatn Sør.

Vi regner med å kunne forflytte ressursene til Sandnes og Hesseng i løpet av november.

Vårt kundesenter har mottatt en del spørsmål fra ventende kunder som lurer på om de skal si opp abonnementene de har på TV- og internett hos andre leverandører. Vi vil tilstrebe å sende melding til den enkelte kunde måneden før vi er klare for oppkobling. Vi anbefaler ingen å si opp tjenestene de har i dag før denne meldingen er mottatt. Dersom en har lengre oppsigelsestid hos nåværende leverandør kan vi tilby utsatt aktivering av Altibox-tjenestene. Dette gjøres ved å melde fra til installatør ved oppkobling av kundeutstyr, eller ved å kontakte vårt Kundesenter senest 3 dager etter oppkobling.

Når du får aktivert dine tjenester, og tripper etter å utforske Altibox-universet, kan vi anbefale å lese om de spennende funksjonene en får tilgang til i TV-løsningen fra Altibox.

Fase 4: Nå kobler vi opp kunder på Altibox!

Endelig er vi skikkelig i gang med oppkoblinger av Altibox. I skrivende stund er 50 av kundene i prosjektområdet Bjørnevatn Øst koblet opp på markedets beste TV- og internettløsning!

Denne uka (uke 42) har det ankommet ennå flere montører som skal bidra med de innvendige installasjonene i prosjektområdet. Vi benytter både interne montører ansatt i Signal Bredbånd, og montørressurser fra vår samarbeidspartner Linjeproffen.

Linjeproffen har både norsk- og engelsktalende montører. Dersom du finner det utfordrende å kommunisere på engelsk, så kan du gi beskjed om dette når montørselskap kontakter deg for å avtale tidspunkt for oppkobling av kundeutstyr.

I de delene av prosjektområdet hvor det gjenstår fiberblåsing eller skjøting, utfører vi forhåndsinstallasjoner. En vil derfor ikke ha tilgang til Altibox-tjenester etter forhåndsinstallasjonen, men tjenestene vil kunne aktiveres raskt når fiberfremføringen er ferdigstilt.

Vi ønsker å takke beboerne i området for tålmodigheten dere viser oss nå i utbyggingsperioden. I mens man venter på leveransen kan en jo lese om alle de spennende funksjonene man får tilgang til i Altibox-universet, for husk – den som venter på noe godt venter ikke forgjeves

Fase 4: Forsinkelse i oppkoblinger

Vi beklager å si at vi ligger bak planlagt tidsplan for oppkoblinger i Bjørnevatn Sør og Øst.

Det viser seg at prosessen med å få strøm til nodehytta i Bjørnevatn har tatt mye lengre tid enn forventet. Strøm er nå tilkoblet, men med feil type spenning. Dette innebærer at vi må gjøre noe mer arbeid før vi kan koble opp kunder på Altibox-tjenester. Det er bestilt materiell for ombygging av strømtilførselsskap, og den siste komponenten har forventet leveringstid i begynnelsen av neste uke (uke 40). Det er sendt SMS til kunder som har blitt forespeilet installasjon i september.

Mens vi venter på at leverandør retter opp strømtilkobling til node, utnytter vi ventetiden til skjøting av kundeboks på husvegg. Vi har startet opp med dette arbeidet hos kunder som adresse i området ved Sundquistjordet.

Vi beklager forsinkelsen, og gjør alt vi kan for å raskest mulig kunne levere Altibox til beboerne i Bjørnevatn-området.

Fase 4: Statusoppdatering fra Bjørnevatn

I Bjørnevatn pågår det nå opprydningsarbeider etter sommerens graveaktivitet. I forrige uke (uke 36) begynte vår entreprenør med re-asfaltering, og dette arbeidet vil fortsette også den kommende uken.

Parallelt med lapping av gravesår utfører mannskap fra Linjeproffen en del fiberarbeid i nettet. Med fiberarbeid menes blant annet fiberblåsing, hvilket innebærer å få selve fiberen på plass i rørene som er lagt i grøftene. Når fiberen har kommet på plass er det neste steget å skjøte fiberen sammen.

I Bjørnevatn Sør starter vi nå opp noe graveaktivitet igjen. Dette skyldes at noe av den eksisterende rør-strukturen som vi hadde planlagt å benytte, likevel ikke vil være hensiktsmessige å anvende på grunn av tette rør. Vi graver dermed ned nye fiber-rør i området.

I følge opprinnelig plan skulle vi vært i gang med å aktivere kunder i enkelte områder av Bjørnevatn nå. På grunn av forsinkelser i utstyrsleveranse ligger vi dessverre noe bak skjema. Slik det ser ut nå vil de første kundene i Bjørnevatn få tilgang til sine Altibox-tjenester i løpet av neste uke (uke 38). De som kan forvente å få aktivert sine tjenester i september skal ha mottatt bekreftelse på dette per SMS.

Vi ønsker å takke beboerne i området for tålmodigheten dere viser oss nå i utbyggingsperioden. I mens man venter på leveransen kan en jo lese om alle de spennende funksjonene man får tilgang til i Altibox-universet.

Fase 4: Oppdatering på grave- og oppryddingsarbeid

Vi jobber så godt vi kan med å få levert fiber, og vi ønsker å rette en stor takk for tålmodigheten vi har blitt vist under graveperioden.

Vi har mottatt henvendelser fra beboere i området med spørsmål knyttet til hvordan gravearbeidet og oppryddingen foregår. Det er viktig for oss at området ser like fint ut når vi forlater som da vi ankom. Mens gravearbeidet pågår vil det i enkelte tilfeller være nødvendig at grøftene ligger åpne i mer enn en dag, slik at vi skal kunne få på plass alt av rør og kabler før vi kan lukke grøfta igjen. Vi håndterer oppryddingsarbeidet så snart det lar seg gjøre, og beklager de ulemper dette medfører.

På grunn av omfanget av utbyggingen jobber vi så raskt vi kan, og prøver derfor å utnytte helgene for å få levert til alle og ryddet områdene før vinteren. I forbindelse med forberedelser for asfaltering søndag 23.08, ble vi gjort oppmerksomme på at det ble utført støyende arbeid i området. Vi tar slike tilbakemeldinger på alvor og beklager på det sterkeste. Vår underentreprenør SRS Maskin avsluttet arbeidet så snart de ble varslet om at arbeidet var til sjenanse, og vi lover at dette ikke skal gjenta seg.

Vi setter pris på tilbakemeldinger og tar alle henvendelser alvorlig. Kontakt oss gjerne direkte på utbygging-kirkenes@signal.no, så vil vår lokale prosjektleder Rune Bakken Larsen, eller anleggsleder Håvar Eikrem, følge opp saken.

FASE 4: NÅ NÆRMER DET SEG AKTIVERING AV DE FØRSTE KUNDENE!

Fiberblåsingen er godt i gang i Bjørnevatn. Denne uka (uke 34) utføres det arbeid på stamfiberen, og neste uke er planen å starte med fiberblåsing av kundestrekk til de fiberskapene som er klargjort. Dersom alt går etter planen kan vi aktivere de første kundene i prosjektet Bjørnevatn Øst allerede kommende uke (uke 35)!

Innen utgangen av september er planen å aktivere i overkant av 100 kunder i prosjektområdet. I første omgang er infrastrukturen klar for enkelte av kundene i Busveien, Gartnerveien, Isoveien, Nisseveien, Nordenstens, Nybrottsveien, Pallveien, Sundquistveien, og Villaveien. De som kan regne med å få aktivert sine tjenester den kommende måneden vil i løpet av de nærmeste dagene motta bekreftelse på dette per SMS. Når en har mottatt denne bekreftelsen anbefaler vi å si opp tjenestene man har hos eksisterende leverandør, slik at man unngår å bli fakturert fra to tilbydere.

Når du får aktivert dine tjenester, og tripper etter å utforske Altibox-universet, kan vi anbefale å lese om de spennende funksjonene en får tilgang til i TV-løsningen fra Altibox.

Fase 3: Fiberblåsing i Bjørnevatn

Til tross for ferieavvikling er det stadig fremdrift i fiberutbyggingen i Sør-Varanger. I prosjektområdet Bjørnevatn Øst har det den siste uka vært graveaktivitet i Fjellveien etter endringer i opprinnelig planlagt gravetrasé. Denne uka (uke 32) vil siste finpuss på dette arbeidet ferdigstilles.

Videre regner vi med å kunne starte opp med fiberblåsing denne uka. Dette innebærer å få selve fiberen på plass i rørene som er lagt i fibergrøftene. Vi planlegger å ferdigstille fiberblåsingen i Bjørnevatn Øst først, før vi tar for oss områdene Bjørnevatn Sør, Bjørnevatn Vest, Hesseng og Sandnes.

Det nærmer seg kundeoppkoblinger, men nøyaktig tidsplan for dette vil vi ikke ha før nodehytten er etablert. Når vi har en konkret fremdriftsplan for når kunder tilknyttet de ulike fiberskapene kan få aktivert sine Altibox-tjenester, vil vi informere om dette per SMS. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før du har mottatt en slik melding.

Dersom du ønsker å bli bedre kjent med gjengen vår på Kirkenes-kontoret kan du lese denne saken. Disse dyktige medarbeiderne skal ha en stor del av æren for fiberjubelen i Sør-Varanger.

FASE 3: Opprydningsarbeid

Det meste av opprydningen etter gravearbeidet i Bjørnevatn Øst er nå ferdigstilt. Det gjenstår fremdeles noe gravearbeider i toppen av Grubeveien, samt noe gravearbeider i Nordenstens vei mot Fjellveien, etter endringer i planlagt gravetrasé. Dette arbeidet vil foregå denne uka (uke 30) og ut neste uke.

Vi ønsker å rette en stor takk til beboerne i området for tålmodigheten vi har blitt vist under graveperioden.

Nå som fibergrøftene er på plass vil tiden fremover bli benyttet til å få på plass nodehytten, samt skjøting og blåsing av fiber. Når det nærmer seg klart for kundeoppkoblinger i de enkelte områder vil vi gi beskjed om dette per SMS til de det gjelder. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før denne tid.

Dersom du nå tripper spent og gleder deg til din leveranse, kan vi anbefale å lese om de spennende funksjonene en får tilgang til i TV-løsningen fra Altibox her.

Fase 3: Gravearbeidet er snart ferdigstilt

De fleste av fibergrøftene i prosjektområdet Bjørnevatn Øst er nå på plass. Denne uka (uke 28) har det primært blitt utført opprydningsarbeid, i tillegg til noe graving i Islosveien og Nordesstens vei.

Den kommende uka (uke 29) vil opprydningsarbeidet fortsette, i tillegg til noen småjobber i teigene i området.

Selv om enkelte kundetraseer nå er utførte, så gjenstår det fremdeles en del arbeid med node, fibertilførsel og lignende. Vi regner med at oppkoblingene på Altibox vil påbegynnes til høsten – rundt august og utover. Når det nærmer seg klart for aktivering i de enkelte områder vil vi gi beskjed om dette per SMS til de det gjelder. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før denne tid.

Fase 3: Statusoppdatering fra Bjørnevatn Øst

Mannskapene hos vår entreprenør Svein Thomassen AS graver fiber så busta fyker! I forrige uke (uke 27) ble det utført finpuss og oppryddingsarbeider i gatene Sundquistveien, Busveien, Pallveien, Stigerveien, Nisseveien, Villaveien, Gartnerveien og Gartnerjordet.

Dette arbeidet vil fortsette også kommende uke (uke 28), i tillegg til gjenstående gravearbeid i Islosveien og Nordenstens veg.

Kartutsnitt som viser området for fiberutbyggingen i Bjørnevatn Øst i Kirkenes

De planlagte gravetraseene kan du se nærmere på her. De grønne traseene viser til graving i løsmasse, mens de sorte innebærer graving over asfalt. I de gråfargede traseene er planen å benytte eksisterende rør. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje/rosa) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox.

Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår. Du vil få muligheten til å komme med innspill om trasé på din tomt før det utføres noe som helst graveaktivitet. Dette skjer ved at en representant fra graveentreprenør tar kontakt med de som har bestilt i forkant av graving innenfor tomtegrensene.

Vi ønsker å takke beboerne i området for tålmodigheten dere viser oss nå i utbyggingsperioden. I mens man venter på leveransen kan en jo lese om alle de spennende funksjonene man får tilgang til i Altibox-universet.

Har du enda ikke bestilt fiber, men ønsker tilbud?

Meld interesse for fiber til ditt hjem her:

Se hvordan vi bygger ut fiber

Hva skjer fra du bestiller fiber til du kan ta tjenesten i bruk? 

FASE 1: BESTILLING

FASE 2: PLANLEGGING

FASE 3: UTBYGGING OG EGENINNSATS

FASE 4: INSTALLASJON

FASE 5: BRUK OG KUNDESERVICE