Siste nytt fra fiberutbyggingen - Drevjadalen

Fase 3: Anleggsaktivitet i Forsmoveien

Vår dyktige grave-entreprenør startet i dag opp anleggsarbeidene igjen i Forsmoveien, hvor det graves stamfiber. Planen videre er å fortsette mot Drevjamoen og Blåfjellveien. Det er estimert at en vil bruke 3-4 uker på arbeidet i disse områdene.

I neste uke (uke 32) vil vi starte opp med fiberblåsing fra node (fibersentralen) og ut til de nærmeste fiberskapene.

Borefirmaet kommer tilbake til Drevjadalen i uke 33, og vil da fortsette boring gjennom vei.

Det er fortsatt en del arbeid med node og infrastruktur som må komme på plass før vi kan begynne med kundeoppkoblinger. Når vi nærmer oss klare for installasjoner vil de som har bestilt få beskjed om det per SMS.

Følg gjerne gruppen Fiber i Drevja på Facebook for flere oppdateringer om fiberutbyggingen.

Fase 3: PAUSE I ANLEGGSARBEIDENE

Gravelagene i prosjektområdet i Drevjadalen tar nå to uker velfortjent ferie. Dette betyr at det ikke vil være graveaktivitet i området i denne perioden.

Etter ferieavvikling vil arbeidet knyttet til graving av stamfiber nordover mot Brattlia og Drevjamoen fortsette.

Borefirmaet kommer tilbake til Drevjadalen i uke 33, og vil da fortsette boring gjennom vei.

Vi gleder oss til å levere Altibox til beboerne i Drevja. Med internett og TV fra Altibox får man super hastighet på bredbåndet og en fleksibel tv-løsning hvor en kan skreddersy sin egen tv-pakke. Husk å meld din interesse for fiber her, slik at det ikke graves forbi din husstand!

Fase 3: Anleggsarbeider pågår!

Den siste tiden er det gravd fibergrøfter langs Bergsnevvegen. I forrige uke rapporterte vår entreprenør at de befant seg ved Bergsnevvegen 353.

Det er også satt ned et fiberskap i dette området. Dette er et skap som er laget for å ha plass til skjøtebokser for fiber, samt annet teknisk utstyr. Skapet er plassert på andre siden av gata fra Bergsnevvegen 353.

Det er nå planlagt at arbeidet med borring ved Utne kan starte opp.

I periodene med gravearbeid er det mye aktivitet, med både mannskaper og maskiner i arbeid. Når denne fasen av fiberutbyggingen er ferdigstilt vil vår entreprenør utføre opprydningsarbeider slik at området blir like fint når vi forlater, som når vi ankom.

Fase 3: Gravearbeidene fortsetter i Bergsnevvegen

Fiberutbyggingen i Drevjadalen skrider stadig fremover. I disse dager foregår det fiberpløying i Bergsnevvegen mot Forsmo-broen. I løpet av nærmeste fremtid vil det gjennomføres boringer under vei.

Parallelt med graving av grøfter så pågår det opprydningsarbeid etter vintergravingen. Det er viktig for oss at det ser pent ut når vi forlater området.

I anleggsperioden vil det normalt være flere gravemaskiner og lastebiler i arbeid. Dette kan medføre noe støy og kan påvirke trafikkavviklingen i området. Vi vil gjøre alt vi kan for at ulempen skal bli så liten som mulig.

Fase 3: Gravearbeider i Holandsvika

Våre dyktige samarbeidspartnere i Bendiksen Entreprenør har funnet frem stilongsen igjen, og står på for å raskest mulig levere fiber til den vakreste bygda i Ville Vefsn ? De siste to ukene er det gravd over 4000 meter grøft ? I skrivende stund befinner mannskap og maskiner seg i Holandsvika.

Vi gleder oss til å levere Altibox til beboerne i Drevja. Med internett og TV fra Altibox får man super hastighet på bredbåndet og en fleksibel tv-løsning hvor en kan skreddersy sin egen tv-pakke. Husk å meld din interesse for fiber her, slik at det ikke graves forbi din husstand!

Fase 3: Statusoppdatering fra Drevjadalen

Vårtegnene sniker seg sakte men sikkert frem, og tela begynner å slippe taket fra bakken. I Drevjadalen har vi opprettholdt gravearbeidet gjennom store deler av vinteren, men vi er veldig glade for at graveforholdene stadig blir enklere.

I disse dager graves det grøfter for fiberkabler ved Utnes. Det meldes om god fremdrift her. Vi vil gjenoppta gravearbeidene i indre drevja etter hvert som snøen smelter.

I anleggsperioden vil det normalt være flere gravemaskiner og lastebiler i arbeid. Dette kan medføre noe støy og kan påvirke trafikkavviklingen i området. Vi vil gjøre alt vi kan for at ulempen skal bli så liten som mulig.

Dersom du ikke har bestilt fiber til din husstand enda, så begynner det å haste! Du kan melde din interesse for fiberbredbånd og Altibox her.

Fase 3: Graveaktiviteten er i gang igjen i Drevjadalen!

Etter et par mørke triste uker hvor lavtrykk og store snømengder har forhindret graveaktivitet, er vi svært glade for at hellet har snudd og klimaet endelig tillater videre fiberutbygging i Drevja. Det er nå startet opp gravearbeider for å legge fiberkabel fra Drevjavegen 256 mot Drevjavegen 162.

De siste ukene har salgsrepresentanter vært tilstede i prosjektområdet, og de takker for å ha blitt så godt mottatt. Det er nå godt over 220 husstander i Drevja som venter spent på Altibox og fiber fra Signal. Dersom du enda ikke har bestilt anbefaler vi at dette gjøres snarest slik at din bestilling er registrert når gravetraseer planlegges. Du kan registrere ditt ønske om fiberleveranse her.

Nedenfor kan en se bilder fra den pågående fiberutbyggingen i Drevjadalen. Bildene er tatt av våre dyktige samarbeidspartnere som står på for at beboerne i Drevja skal få tilgang til Norges råeste TV- og internettløsning!

Gravemaskin graver opp en vinterkledd bakke for å legge fiber

Vinterkledde arbeidere står på og graver grøfter slik at beboerne i Drevjadalen får Fiber og Altibox

 

Fase 3: Vær og vind stopper graveaktivitet

På grunn av store snømengder og lavtrykk i området har det ikke vært mulig å utføre graveaktivitet i prosjektområdet de siste 2 ukene. Vi vil gjenoppta arbeidet så snart klimaet tillater det.

De som fremdeles ikke har bestilt Altibox får nå en sjanse til å sikre seg Norges råeste internett- og TV-løsning! Salgsrepresentanter vil denne uka besøke Drevjadalen, og forteller mer enn gjerne om Signal og tjenestene fra Altibox.

Fase 3: Status i Drevjadalen

Gravearbeidet i Drevjadalen skrider fremover til tross for vinter og kulde. Nodehytten i prosjektområdet er plassert ved avdeling 7, og det er nå gravd fiber-rør fra dette området og frem til Drevjavegen 256.

I anleggsperioden er det flere gravemaskiner og lastebiler i arbeid. Dette kan medføre noe støy og påvirke trafikkavviklingen i området. Vi gjør alt vi kan for at ulempen skal bli så liten som mulig for beboerne i området.

Vi nærmer oss nå 150 bestillinger i prosjektområdet, og anbefaler de som ikke har bestilt om å gjøre dette snarest slik at det ikke graves forbi husstanden deres. Bestilling av Altibox fiber og TV kan gjøres her.

 

Fase 1: Drevjadalen – Bli med og ta et spadetak for fiberbredbånd!

Mange har meldt interesse for fiberbredbånd til Drevjadalen. Det er derfor med den største glede vi nå kan kunngjøre at Signal Bredbånd og Vefsn Kommune har besluttet å sette i gang et nabofiber-prosjekt i dette området.

 

Informasjonsmøte om fiber til Drevjadalen 30. september:

Velkommen til informasjonsmøte om fiberutbyggingen i Drevjadalen. På møtet vil vi presentere Altibox TV- og fiberbredbånd, svare på spørsmål om utbyggingen og planlagt gravetrasé. Det vil være representanter tilstede både fra kommunen, Signal Bredbånd og graveentreprenør Bendiksen AS, som er klare til å besvare spørsmål om prosjektet.

 

Tid: Mandag 30. september, kl. 20:00
Sted: Granmoen skole (gymsalen)

Les mer om prosjektet, og bestill dine tjenester på signal.no/drevjadalen

 

Om prosjekt Nabofiber
Med «Prosjekt Nabofiber» ønsker Signal Bredbånd å gjøre det enklere for mindre boligfelt å få fiberbredbånd. Nabofiber-prosjektene i Signal er avhengig av at flere parter bidrar. Bidraget kan være lokal egeninnsats, en avtalt egenandel, spleis på maskingraving, å benytte allerede eksisterende røranlegg i grunnen og/eller legge nye rør. Les mer om nabofiber.

 

Har du enda ikke bestilt fiber, men ønsker tilbud?

Meld interesse for fiber til ditt hjem her:

Se hvordan vi bygger ut fiber

Hva skjer fra du bestiller fiber til du kan ta tjenesten i bruk? 

FASE 1: BESTILLING

FASE 2: PLANLEGGING

FASE 3: UTBYGGING OG EGENINNSATS

FASE 4: INSTALLASJON

FASE 5: BRUK OG KUNDESERVICE