Siste nytt fra fiberutbyggingen - Drevjadalen

Fase 3: Fiberarbeid pågår

Fiberutbyggingen i Drevjadalen skrider stadig fremover. Denne uka (uke 40) ble stamfiberkabelen (hovedkabelen) blåst fra Drevjamoen og ned til Nodehytta som ligger ved avdeling 7.

En nodehytte – eller en sentral- er punktet hvor alle kundekablene møtes og kobles videre. Nodehytten kan på mange måter betraktes som selve hjertet i utbyggingsprosjektet. Det legges en kraftig hovedfiber inn til noden. Videre fra nodehytten vil det gå traseer frem til ytterligere skjøtepunkt (fiberskap og fiberkummer), og videre inn til de enkelte husstander. Hver kunde får en dedikert fiberlinje som sikrer stabil fart og kapasitet.

Parallelt med arbeidet med stamfiberkabelen har det blitt blåst omtrent 150 kundekabler. Fiberblåsing er enkelt forklart at en får trukket selve fiberen gjennom rørene i fibergrøftene.

Vårt kundesenter har mottatt en del spørsmål fra ventende kunder som lurer på om de skal si opp abonnementene de har på TV- og internett hos andre leverandører. Vi vil sende melding til den enkelte kunde måneden før vi er klare for oppkobling. Vi anbefaler ingen å si opp tjenestene de har i dag før denne meldingen er mottatt. Dersom en har lengre oppsigelsestid hos nåværende leverandør kan vi tilby utsatt aktivering av Altibox-tjenestene. Dette gjøres ved å melde fra til installatør ved oppkobling av kundeutstyr, eller ved å kontakte vårt Kundesenter senest 3 dager etter oppkobling.

Fase 3: Kryssing under bro

Avtale med BaneNord er nå signert, så nå er alt klart for kryssing under bro. Vi regner med å kunne starte opp arbeidet under broa i løpet av denne uka (uke 37) eller i verste fall i neste uke.

I disse dager jobber mannskap fra Bendiksen Entreprenør med diverse fiberarbeid rundt om i prosjektområdet. Med fiberarbeid menes blant annet fiberblåsing, hvilket innebærer å få selve fiberen på plass i rørene som er lagt i grøftene. Når fiberen har kommet på plass er det neste steget å skjøte fiberen sammen.

Fiberarbeidet gjøres fortløpende, område for område, etter hvert som gravearbeidet blir ferdigstilt.

Følg gjerne gruppen Fiber i Drevja på Facebook for flere oppdateringer om fiberutbyggingen.

Fase 3: Forhåndsinstallasjoner

Det er stadig fremdrift i fiberutbyggingen i Drevjadalen. Denne uka (uke 34) har det blitt gjennomført flere boringer, og det gjenstår nå kun noen få. Parallelt med dette pågår det graveaktivitet for å få de resterende fibergrøftene på plass.

De kommende ukene vil vi starte opp med forhåndsinstallasjoner i prosjektområdet. Montører på oppdrag fra Bendiksen Entreprenør AS vil kontakte alle som har bestilt, slik at tidspunkt for oppkobling av innvendig utstyr kan avtales.

Forhåndsinstallasjon innebærer at vi kobler opp utstyret innvendig i boligene, selv om det gjenstår gravearbeider før vi får fibersignalet frem. En vil derfor ikke ha tilgang til Altibox-tjenester etter forhåndsinstallasjonen, men tjenestene vil kunne aktiveres raskt når fibergrøftene er gravd, og fiberen blåst og skjøtt. Årsaken til at vi ønsker å forhåndsinstallere utstyr er for å sikre fremdrift i prosjektene, selv om det gjenstår grave- og fiberarbeid. Samtidig bidrar forhåndsinstallasjonene til å fordele trykket på de dyktige montørene hos Bendiksen, slik at de får koblet opp Altibox så raskt som mulig når infrastrukturen videre i nettet er klar.

Vi ønsker å takke beboerne i området for tålmodigheten dere viser oss nå i utbyggingsperioden. I mens man venter på leveransen kan en jo lese om alle de spennende funksjonene man får tilgang til i Altibox-universet.

Fase 3: Anleggsaktivitet i Forsmoveien

Vår dyktige grave-entreprenør startet i dag opp anleggsarbeidene igjen i Forsmoveien, hvor det graves stamfiber. Planen videre er å fortsette mot Drevjamoen og Blåfjellveien. Det er estimert at en vil bruke 3-4 uker på arbeidet i disse områdene.

I neste uke (uke 32) vil vi starte opp med fiberblåsing fra node (fibersentralen) og ut til de nærmeste fiberskapene.

Borefirmaet kommer tilbake til Drevjadalen i uke 33, og vil da fortsette boring gjennom vei.

Det er fortsatt en del arbeid med node og infrastruktur som må komme på plass før vi kan begynne med kundeoppkoblinger. Når vi nærmer oss klare for installasjoner vil de som har bestilt få beskjed om det per SMS.

Følg gjerne gruppen Fiber i Drevja på Facebook for flere oppdateringer om fiberutbyggingen.

Fase 3: PAUSE I ANLEGGSARBEIDENE

Gravelagene i prosjektområdet i Drevjadalen tar nå to uker velfortjent ferie. Dette betyr at det ikke vil være graveaktivitet i området i denne perioden.

Etter ferieavvikling vil arbeidet knyttet til graving av stamfiber nordover mot Brattlia og Drevjamoen fortsette.

Borefirmaet kommer tilbake til Drevjadalen i uke 33, og vil da fortsette boring gjennom vei.

Vi gleder oss til å levere Altibox til beboerne i Drevja. Med internett og TV fra Altibox får man super hastighet på bredbåndet og en fleksibel tv-løsning hvor en kan skreddersy sin egen tv-pakke. Husk å meld din interesse for fiber her, slik at det ikke graves forbi din husstand!

Fase 3: Anleggsarbeider pågår!

Den siste tiden er det gravd fibergrøfter langs Bergsnevvegen. I forrige uke rapporterte vår entreprenør at de befant seg ved Bergsnevvegen 353.

Det er også satt ned et fiberskap i dette området. Dette er et skap som er laget for å ha plass til skjøtebokser for fiber, samt annet teknisk utstyr. Skapet er plassert på andre siden av gata fra Bergsnevvegen 353.

Det er nå planlagt at arbeidet med borring ved Utne kan starte opp.

I periodene med gravearbeid er det mye aktivitet, med både mannskaper og maskiner i arbeid. Når denne fasen av fiberutbyggingen er ferdigstilt vil vår entreprenør utføre opprydningsarbeider slik at området blir like fint når vi forlater, som når vi ankom.

Fase 3: Gravearbeidene fortsetter i Bergsnevvegen

Fiberutbyggingen i Drevjadalen skrider stadig fremover. I disse dager foregår det fiberpløying i Bergsnevvegen mot Forsmo-broen. I løpet av nærmeste fremtid vil det gjennomføres boringer under vei.

Parallelt med graving av grøfter så pågår det opprydningsarbeid etter vintergravingen. Det er viktig for oss at det ser pent ut når vi forlater området.

I anleggsperioden vil det normalt være flere gravemaskiner og lastebiler i arbeid. Dette kan medføre noe støy og kan påvirke trafikkavviklingen i området. Vi vil gjøre alt vi kan for at ulempen skal bli så liten som mulig.

Fase 3: Gravearbeider i Holandsvika

Våre dyktige samarbeidspartnere i Bendiksen Entreprenør har funnet frem stilongsen igjen, og står på for å raskest mulig levere fiber til den vakreste bygda i Ville Vefsn ? De siste to ukene er det gravd over 4000 meter grøft ? I skrivende stund befinner mannskap og maskiner seg i Holandsvika.

Vi gleder oss til å levere Altibox til beboerne i Drevja. Med internett og TV fra Altibox får man super hastighet på bredbåndet og en fleksibel tv-løsning hvor en kan skreddersy sin egen tv-pakke. Husk å meld din interesse for fiber her, slik at det ikke graves forbi din husstand!

Fase 3: Statusoppdatering fra Drevjadalen

Vårtegnene sniker seg sakte men sikkert frem, og tela begynner å slippe taket fra bakken. I Drevjadalen har vi opprettholdt gravearbeidet gjennom store deler av vinteren, men vi er veldig glade for at graveforholdene stadig blir enklere.

I disse dager graves det grøfter for fiberkabler ved Utnes. Det meldes om god fremdrift her. Vi vil gjenoppta gravearbeidene i indre drevja etter hvert som snøen smelter.

I anleggsperioden vil det normalt være flere gravemaskiner og lastebiler i arbeid. Dette kan medføre noe støy og kan påvirke trafikkavviklingen i området. Vi vil gjøre alt vi kan for at ulempen skal bli så liten som mulig.

Dersom du ikke har bestilt fiber til din husstand enda, så begynner det å haste! Du kan melde din interesse for fiberbredbånd og Altibox her.

Fase 3: Graveaktiviteten er i gang igjen i Drevjadalen!

Etter et par mørke triste uker hvor lavtrykk og store snømengder har forhindret graveaktivitet, er vi svært glade for at hellet har snudd og klimaet endelig tillater videre fiberutbygging i Drevja. Det er nå startet opp gravearbeider for å legge fiberkabel fra Drevjavegen 256 mot Drevjavegen 162.

De siste ukene har salgsrepresentanter vært tilstede i prosjektområdet, og de takker for å ha blitt så godt mottatt. Det er nå godt over 220 husstander i Drevja som venter spent på Altibox og fiber fra Signal. Dersom du enda ikke har bestilt anbefaler vi at dette gjøres snarest slik at din bestilling er registrert når gravetraseer planlegges. Du kan registrere ditt ønske om fiberleveranse her.

Nedenfor kan en se bilder fra den pågående fiberutbyggingen i Drevjadalen. Bildene er tatt av våre dyktige samarbeidspartnere som står på for at beboerne i Drevja skal få tilgang til Norges råeste TV- og internettløsning!

Gravemaskin graver opp en vinterkledd bakke for å legge fiber

Vinterkledde arbeidere står på og graver grøfter slik at beboerne i Drevjadalen får Fiber og Altibox

 

Har du enda ikke bestilt fiber, men ønsker tilbud?

Meld interesse for fiber til ditt hjem her:

Se hvordan vi bygger ut fiber

Hva skjer fra du bestiller fiber til du kan ta tjenesten i bruk? 

FASE 1: BESTILLING

FASE 2: PLANLEGGING

FASE 3: UTBYGGING OG EGENINNSATS

FASE 4: INSTALLASJON

FASE 5: BRUK OG KUNDESERVICE