Siste nytt fra fiberutbyggingen - Gakori/Hjemmeluft

Fase 3: Gravearbeidene er i gang igjen!

Ett av gravelagene fra vår entreprenør Svein Thomassen AS er nå tilbake fra ferie, og har gjenopptatt arbeidene med å grave fibergrøfter i prosjektområdet Gakori og Hjemmeluft. De vil i tiden fremover jobbe til lyden av lystig fuglekvitter i Ugleveien, Rypeveien og Fjellvåkveien.

Gravelaget som skal utføre anleggsarbeider i Svaneveien og Ternesvingen har ferie også denne uka (uke 32).

Gjengen fra Svein Thomassen AS har også kommet i gang med fiberblåsingen. Dette innebærer å få selve fiberen på plass i rørene som er lagt i grøftene. Representanter fra Eltel vil utføre fiberskjøting fortløpende etterhvert som blåsingen er utført.

Det nærmer seg kundeoppkoblinger, men nøyaktig tidsplan for dette vil vi ikke ha før nodehytten er etablert. Når vi har en konkret fremdriftsplan for når kunder tilknyttet de ulike fiberskapene kan få aktivert sine Altibox-tjenester, vil vi informere om dette per SMS. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før du har mottatt en slik melding.

Les gjerne hva kundesenterleder Truls har å si om fiberutbyggingen i Alta her.

FASE 3: PAUSE I ANLEGGSARBEIDENE

Gravelagene i prosjektområdet Gakori og Hjemmeluft tar nå ei uke velfortjent ferie. Dette betyr at det ikke vil være graveaktivitet i området denne uka. Det ene gravelaget gjenopptar arbeidet med fiberfremføring neste uke (uke 31).

Mannskapet fra Svein Thomassen A/S vil da fortsette mot Ugleveien, Rypeveien og Fjellvåkveien. Planlagte gravearbeider i Gakori i forbindelse med fiberutbyggingen i Gakori og Hjemmeluft i Alta

Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår. Du vil få muligheten til å komme med innspill om trasé på din tomt før det utføres noe som helst graveaktivitet på din eiendom. Dette skjer ved at en representant fra graveentreprenør tar kontakt med de som har bestilt i forkant av graving innenfor tomtegrensene. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox.

Vi har ikke fått oppstartsdato for det andre gravelaget, men når de er tilbake fra ferie vil de utføre arbeider i Svaneveien og Ternesvingen. Vi vil oppdatere med startdato for anleggsarbeidet i dette området så snart vi mottar dette fra grave-entreprenør.

Plan for gravearbeid i Gakori i forbindelse med Signal og Altibox utbygging av fiber

Det har vært stor aktivitet i Alta de siste ukene, og vår grave-entreprenør Svein Thomassen A/S har stått for et ekstremt antall gravemeter. Selv om enkelte kundetraseer nå er utførte, så gjenstår det fremdeles en del arbeid med node, fibertilførsel og lignende. Vi regner med at oppkoblingene på Altibox vil påbegynnes til høsten – fra midten av august og utover. Når det nærmer seg klart for aktivering i de enkelte områder vil vi gi beskjed om dette per SMS til de det gjelder. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før denne tid.

Vi ønsker alle våre ventende kunder i Alta en riktig god sommer! Forresten – vurderer du å ta deg en forfriskende dukkert i Gakorivannet mens du venter på å få tilgang til Altibox i stua? Husk at du nå kan sjekke oppdatert badetemperatur i Gakorivannet digitalt gjennom hele sommeren!

Fase 3: Fiberutbyggingen fortsetter i Gakori og Hjemmeluft!

Det er stadig fremdrift i anleggsarbeidene knyttet til fiberutbyggingen i prosjektområdet Gakori og Hjemmeluft. I skrivende stund (uke 28) er det to ulike gravelag som jobber med å grave fibergrøfter i Gakori og Hjemmeluft.

Det ene gravelaget fra vår grave-entreprenør Svein Thomassen AS befinner seg nå i Hjemmeluft. De vil den kommende uka (uke 29) jobbe seg mot  Snømusstien og Røyskattsvingen.

Fiberutbygging i Mårsvingen i Hjemmeluft i Alta

Fiberutbygging i Hjemmeluft

Til samme tid er det et gravelag som nå jobber i Gakori-området. De vil den kommende tiden fortsette arbeidet med å etablere fibergrøfter i Fjellvåkveien, Rypeveien og Ugleveien.

Fiberutbygging fra Signal i GakoriFiberutbygging i Gakori

Fiberutbygging i Gakori

Før oppstart av graveaktivitet i de enkelte delene av prosjektområdene gjennomføres det kabelpåvisninger. Dette betyr at det eksisterende kabelnettet fra de forskjellige netteiere blir markert i terrenget før graving startes, og det er ikke en markering av vår nye trasé. Dette gjøres for å redusere risikoen for skade på eksisterende kabler og rør.

Dersom du ikke har bestilt fiber og Altibox enda, så bør du gjøre dette nå slik at det ikke graves forbi din husstand! Husk at du med internett via fiber og TV fra Altibox får super hastighet på bredbåndet og en fleksibel tv-løsning hvor du kan skreddersy din TV-pakke. Du kan melde interesse for fiber til din husstand her.

Fase 3: Det er nå 3 gravelag i Gakori/Hjemmeluft

Fiberutbyggingen i Alta fortsetter, og mannskapene hos vår grave-entreprenør Svein Thomassen AS graver så busta fyker! I prosjektområdet i Gakori/Hjemmeluft ankom det denne uka (uke 27) enda et gravelag. Dette betyr at det nå er 3 lag som arbeider parallelt i Gakori.

Det ene gravelaget arbeider nå med å grave fibergrøfter i Spurveveien. Anleggsarbeidet vil fortsette her også den kommende uken (uke 28).

Samtidig graver et av de andre lagene fra Svein Thomassen AS fra Svaneveien og inn mot Ulveveien og Oterfaret. Når fibergrøftene er på plass i dette området, vil man fortsette videre i Svaneveien.

Gravearbeid i Svaneveien i Alta i forbindelse med fiberutbyggingen i regi av Altibox og Signal i Gakori

Det siste gravelaget utfører nå anleggsarbeider i området  Gaupeveien, Ulveveien og Bjørnemyra.

I periodene med gravearbeid er det mye aktivitet, med både mannskaper og maskiner i arbeid. Når denne fasen av fiberutbyggingen er ferdigstilt vil vår entreprenør utføre opprydningsarbeider slik at området blir like fint når vi forlater, som når vi ankom.

Gravearbeider i Gaupeveien i Alta i forbindelse med Signal og Altibox utbygging av fiber i Gakori

Samtidig som det utføres maskingraving i prosjektområdet, jobber et eget team med graving av kundestikk.

Etablering av kundestikk innebærer at det legges fiber-rør fra kundes tomtegrense og inn til husvegg. I forkant av graving på tomt vil den enkelte kunde bli kontaktet av representant fra graveentreprenør, slik at en kan enes om mest hensiktsmessige trasé inn til boligen.

Det har vært stor aktivitet i Alta de siste ukene, og vår grave-entreprenør Svein Thomassen A/S har stått for et ekstremt antall gravemeter. Selv om enkelte kundetraseer nå er utførte, så gjenstår det fremdeles en del arbeid med node, fibertilførsel og lignende. Vi regner med at oppkoblingene på Altibox vil påbegynnes til høsten – rundt august og utover. Når det nærmer seg klart for aktivering i de enkelte områder vil vi gi beskjed om dette per SMS til de det gjelder. Du trenger ikke si opp tjenestene du har hos nåværende leverandør før denne tid.

Forresten – vurderer du å ta deg en forfriskende dukkert i Gakorivannet mens du venter på å få tilgang til Altibox i stua? Husk at du nå kan sjekke oppdatert badetemperatur i Gakrovannet digitalt gjennom hele sommeren!

Fase 3: Anleggsarbeider pågår!

Det er nå full graveaktivitet i forbindelse med fiberutbyggingen i Alta. I prosjektområdet Gakori og Hjemmeluft er det per nå to gravelag i arbeid.

Det ene laget fra vår grave-entreprenør graver ut Måsesvingen. Dette inkluderer også fibergrøfter til boligene i feltet mellom Måsesvingen og Svaneveien.

I forkant av gravearbeid innenfor tomtegrensene vil de som har bestilt bli kontaktet av representant fra entreprenør, slik at mest hensiktsmessig trasé inn til husvegg kan avtales.

Signal bygger fiber internett i Måsesvingen i Alta

Det andre laget har startet opp anleggsarbeidene i Gaupeveien og graver videre mot Ulveveien, Oterfaret og Mårsvingen.

I løpet av kommende uke (uke 27) vil et ytterligere gravelag på oppdrag for vår entreprenør Svein Thomassen AS starte opp i Gakori. Dette laget vil i første omgang grave fibergrøfter i Spurveveien.

Signal bygger fiberbredbånd i Spurvveien i Gakori i Alta

Før oppstart av graveaktivitet i de enkelte delene av prosjektområdene gjennomføres det kabelpåvisninger. Dette betyr at det eksisterende kabelnettet fra de forskjellige netteiere blir markert i terrenget før graving startes, og det er ikke en markering av vår nye trasé. Dette gjøres for å redusere risikoen for skade på eksisterende kabler og rør.

Dersom du ikke har bestilt fiber og Altibox enda, så bør du gjøre dette nå slik at det ikke graves forbi din husstand! Husk at du med internett via fiber og TV fra Altibox får super hastighet på bredbåndet og en fleksibel tv-løsning hvor du kan skreddersy din TV-pakke. Du kan melde interesse for fiber til din husstand her.

Fase 3: Statusoppdatering fra Gakori

Fiberutbyggingen i prosjektområdet Gakori og Hjemmeluft skrider stadig fremover. I Forrige uke starter vår grave-entreprenør opp med anleggsarbeider i Måsesvingen. Vi regner med at dette arbeidet vil ferdigstilles nå i løpet av de første dagene av uke 26.

Fiberutbygging i Måsesvingen i Gakori, Alta

Planen videre består i å grave inn bak husene mot Mårsvingen og Svaneveien. Se kartutsnitt nedenfor:

Planlagt fiberutbygging i Gakori i Alta

Det er laget en oppdatert kartskisse over prosjektområdet, som du kan se ved å trykke her. De grønne traseene viser til graving i løsmasse, mens de sorte innebærer graving over asfalt. I de gråfargede traseene er planen å benytte eksisterende rør. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje/rosa) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox.

Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår. Du vil få muligheten til å komme med innspill om trasé på din tomt før det utføres noe som helst graveaktivitet på din eiendom. Dette skjer ved at en representant fra graveentreprenør tar kontakt med de som har bestilt i forkant av graving innenfor tomtegrensene.

Forresten – vurderer du å ta deg en forfriskende dukkert i Gakorivannet mens du venter på å få tilgang til Altibox i stua? Husk at du nå kan sjekke oppdatert badetemperatur i Gakrovannet digitalt gjennom hele sommeren!

Fase 3: Anleggsarbeider i Gakori

Fiberutbyggingen i prosjektområdet Gakori og Hjemmeluft er nå i gang! Dette betyr at vi er et steg nærmere å kunne tilby beboerne i området Altibox.

Denne uka har det pågått graveaktivitet i Alkeveien, hvor fibergrøften nå nærmer seg ferdigstilt. Mannskap og maskiner fortsetter nå jobben mot Måsesvingen.

Fiberutbygging i Gakori

Parallelt med maskingravingen er det et gravelag som graver kunderør fra tomtegrensene og inn til husvegg hos de som har bestilt Altibox.

I forkant av graving på tomt vil den enkelte kunde bli kontaktet av representant fra graveentreprenør, slik at en kan enes om mest hensiktsmessige trasé inn til husvegg.

Håndgravere graver fiberrør på tomtene til de som har bestilt Altibox

Vår dyktige planlegger Viggo har vært å inspisert fibertraseene i prosjektområdet. De planlagte gravetraseene kan du se nærmere på her. De grønne traseene viser til graving i løsmasse, mens de sorte innebærer graving over asfalt. I de gråfargede traseene er planen å benytte eksisterende rør. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje/rosa) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox. Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår.

Dersom du av ulike grunner mener trasé  for fiberrør på din tomt burde plasseres annerledes kan du melde fra til dette til representant fra graveentreprenør. Vedkommende vil kontakte de som har bestilt i forkant av graving innenfor tomtegrensene.

Planlegger Viggo inspiserer fibertraseene

Husk at du med internett via fiber og TV fra Altibox får super hastighet på bredbåndet og en fleksibel tv-løsning hvor du kan skreddersy din TV-pakke. Du kan melde interesse for fiber til din husstand her.

Fase 3: Nå starter fiberutbyggingen i Gakori og Hjemmeluft!

Endelig begynner vårtegnene å vise seg – også her i nord. Det er mange grunner til å sette pris på våren, men for oss i Signal er det største høydepunktet at vi kan grave fiber slik at flere finnmarkinger får tilgang til lynraskt fiberbredbånd!

I løpet av første uke av juni (uke 23) vil vi starte opp med anleggsarbeidene i prosjektområdet Gakori/Hjemmeluft. Det er selskapet Svein Thomassen A/S som vil utføre gravearbeidet. Arbeidet starter ved node i Svaneveien, hvor vi graver langs veien og opp Alkeveien, Måsesvingen og Ternesvingen. Videre vil vi fortsette inn mot Hjemmeluft.

Du kan trykke her for å se kartutsnitt, hvor de foreløpige gravetraseene i prosjektområdet er skissert. De grønne traseene viser til graving i løsmasse, mens de sorte innebærer graving over asfalt. I de gråfargede traseene er planen å benytte eksisterende rør. På kartet er det tegnet inn kundetraseer (oransje/rosa) til alle husstandene i prosjektområdet, men vi vil selvfølgelig kun grave inn til de som har bestilt fiber og Altibox. Vi understreker at kartutsnittet kun viser foreløpig planskisse, og det er helt normalt at traseene vil måtte endres når arbeidet i feltet pågår.

I anleggsperioden vil det normalt være flere gravemaskiner og lastebiler i arbeid. Dette kan medføre noe støy og påvirke trafikkavviklingen i området. Vi vil gjøre alt vi kan for at ulempen skal bli så liten som mulig.

Dersom du ikke har bestilt ennå kan du melde interesse for fiber til din bolig her.

Fase 2: Vi bekrefter fiberutbygging!

Nå som Nornett har blitt en del av Signal ønsker vi å satse enda sterkere i Finnmark! De siste månedene har vi undersøkt muligheter for fiberutbygging i Alta, og interessen for Altibox har vært overveldende. Vi i Signal er nå hoppende glade for å kunne bekrefte at vi vil bygge ut områdene Øvre Midtbakken/Tollevika, Aronnes, Bossekop Sør og Gakori/Hjemmeluft med fiberbredbånd.

Vi har alt startet prosjektering av utbyggingen, der vi planlegger hvor vi skal grave for at fiberen skal komme frem til alle som har bestilt. Tiden fremover vil i tillegg benyttes til å innhente gravetillatelser fra kommune, og berørte grunneiere.  Så snart dette er klart vil vi komme tilbake med en fremdriftsplan. Her får dere vite mer om når vi starter opp med gravearbeidet, og når de av dere som har bestilt kan forvente at dere får fibersignalet frem til husveggen.

Dersom du ikke har bestilt enda vil vi anbefale at du melder din interesse her, slik at din husstand blir inkludert når gravetraseer planlegges. Du er også mer enn velkommen til å kontakte vårt Kundesenter dersom du har spørsmål.

Har du enda ikke bestilt fiber, men ønsker tilbud?

Meld interesse for fiber til ditt hjem her:

Se hvordan vi bygger ut fiber

Hva skjer fra du bestiller fiber til du kan ta tjenesten i bruk? 

FASE 1: BESTILLING

FASE 2: PLANLEGGING

FASE 3: UTBYGGING OG EGENINNSATS

FASE 4: INSTALLASJON

FASE 5: BRUK OG KUNDESERVICE