5 FASER I UTBYGGINGEN

Hva skjer fra du bestiller fiber til du kan ta tjenesten i bruk? 

FASE 1: BESTILLING

Du og naboene dine får tilbud fra oss på fiberbredbånd. Vi kontakter alle vi kan bygge til i det området vi planlegger å bygge ut.

FASE 2: PLANLEGGING

Vi planlegger når det kan bli fiberutbygging. Du får brev og SMS fra oss når vi vet når og om utbyggingen kan skje.

FASE 3: UTBYGGING OG EGENINNSATS

Du kan selv grave fiberrøret videre over eiendommen, eller la vår grave-entreprenør gjøre det for deg.

FASE 4: INSTALLASJON

I denne fasen får du Altibox hjemmesentral installert i boligen din. En montør kontakter deg for å avtale tidspunkt for installasjon.

FASE 5: BRUK OG KUNDESERVICE

Takk for at du valgte Signal Bredbånd som fiberleverandør, og produkter fra Altibox. Her kan du lese mer om hvordan du kan få mest ut av ditt abonnement.